Ἦταν ὅλοι δικτάτορες.

Ἦταν ὅλοι δικτάτορες.Ἕνας νεαρός, Στέλιο νομίζω τὸν ἔλεγαν, ἔπαιζε καλὴ Ἑλληνικὴ μουσική.
Μεταξὺ τῶν πολλῶν ποὺ ἔπαιξε ἦταν καὶ τὸ «τῆς ἀμύνης τὰ παιδιά»….
Ὅταν ὅμως ἔπιασε νὰ παίζῃ καὶ νὰ τραγουδᾷ τὸ συγκεκριμένο κομμάτι, σὰν νὰ χαιρόταν διπλά. Σὰν νὰ εἶχει ψηλώσῃ κάτι πόντους. 
Σὲ ἕνα μικρὸ διάλειμμα τὸν πλησίασα.
Μία ἐρώτησις:
«γιατί ὁ Βενιζέλος ἔκανε κίνημα κι ὁ Μεταξᾶς ἔκανε χούντα ἤ ὁ Πλαστήρας δικτατορία»;
«Θὰ σοῦ ἀπαντήσω μετά», μοῦ λέει.
Ἀλλὰ δὲν  μοῦ ἀπήντησε….  Τὸν ἐνόχλησα λίγο ἀργότερα ἐκ νέου. 
Τὰ μάσαγε. Λίγο ἀργότερα πάλι ἐπέμεινα. Ἰδεολογίες, παρλαπίπες, ἀνοησίες.
Ἐπανέλαβα τὸ ἐρώτημα. Καμμία ἀπάντησις.
Τὴν ὥρα ποὺ ἔφευγα, τὴν ὥρα ποὺ ὁ μουσικὸς ἔτρωγε, τὸν πλησίασα.
«Σκέφθηκες»  τόν ἐρωτῶ…. Προσπάθησε νὰ πῇ, νὰ πῇ, νὰ πῇ…
Τελικῶς ἀνεφώνησε, σχεδὸν οὐρλιάζοντας:  
«ἦταν ὅλοι δικτάτορες».
«Ἄ γειά σου! Εὐχαριστῶ», ἀναφωνῶ, «μὲ κάλυψες, αὐτὸ ἤθελα νὰ καταλάβῃς.» τοῦ ἀπαντῶ καὶ ἀναχωρῶ.«Ἦταν ὅλοι δικτάτορες. Πράγματι, ἦταν ὅλοι δικτάτορες.»

Ναί, ἦταν ὅλοι δικτάτορες. 
Τὸ νὰ θαυμάζω τὸ ἔργο κάποιου ἐκ τῶν προαναφερομένων ἤ καὶ τὸν ἴδιον, δὲν ἀκυρώνει τὴν δικτατορία. 
Ἦταν ὅλοι δικτάτορες.
Γιὰ τὸν Βενιζέλο ἔχω πολλὰ νὰ καταγράψω. Ἀρνητικὰ κατὰ κύριον λόγο. 
Ἀλλὰ ὁμοίως ἔχω καὶ γιὰ τὸν Μεταξᾶ καὶ γιὰ τὸν Πλαστήρα. Γιὰ ὅλους τοὺς δικτάτορες, κάθε χώρας, σὲ ὁποιαδήποτε καμπὴ τῆς ἱστορίας. 

Ἦταν ὅλοι δικτάτορες.

Βέβαια, δικτατορία ἀπὸ δικτατορία ἔχει διαφορές. 
Ἐξετάζουμε πολλὲς παραμέτρους. 
Ἐξετάζουμε γιὰ παράδειγμα τὸ ἐὰν ὁ δικτάρωρ ἦταν ἤ ὄχι ἄριστος στὸ ἦθος. Ἐὰν ἦταν σκέτο τομάρι ἤ ἦταν πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἄνθρωπος. Ἐὰν εἶχε ἐθνικὴ συνείδησιν ἤ ἐὰν ἐξυπηρετοῦσε ξένα συμφέροντα. 
Σαφῶς κι ὅλα παίζουν τὸν ῥόλο τους. 
Σαφῶς καὶ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, καθῶς ἐπίσης καὶ δεκάδες ἄλλοι, ποὺ ἔγιναν δικτάτορες, ἔχουν ἀφήσῃ κληρονομιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεών τους. 
Ἦταν γενναῖες οἱ πράξεις τους; Ἦταν ἠθικές; Ἀποσκοποῦσαν στόν κοινό καλό;

Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ὀπτικὴ μποροῦμε νὰ μειώσουμε τὸν πόνο ποὺ προκαλεῖ ἡ ἔννοια δικτατορία. Ὄχι νὰ τὴν ἀκυρώσουμε, νὰ μειώσουμε τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν συνείδησίν μας. 
Ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ ἀθωώνω τὸν Βενιζέλο καὶ νὰ καταργῶ τὸν Μεταξᾶ. Ἤ τὸ ἀντίθετον. 

Ἦταν ὅλοι δικτάτορες.
Σκέτο.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Τελικῶς ὡς λαοῦ κακὸ δὲν μᾶς ἔκαναν πάντα οἱ δικτατορίες. Οἱ δημοκρατίες μᾶς ἔκαναν κακό. Τὸ μεγαλύτερον. 

Υ.Γ.2. Τὸ πολίτευμα ποὺ χρειάζεται ὁ Ἕλλην τὸ γνωρίζουμε. Ἁπλῶς θέλουμε δρόμο γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖον νὰ τὸ ἀποδεκτοῦμε καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε. 

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἦταν ὅλοι δικτάτορες.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἦταν ὅλοι δικτάτορες. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἦταν ὅλοι δικτάτορες. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply