Ἡ θέσις τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν …«γλωσσῶν»!

Ἡ θέσις τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν ...«γλωσσῶν»!3Τί βλέπετε σέ αὐτήν τήν φωτογραφία;
Ἤ ὀρθότερα, τί δέν βλέπετε;

Ἄς τὸ πάρουμε ὅμως καλλίτερα ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἡ φωτογραφία ποὺ σᾶς παρουσιάζω σήμερα εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀστανᾶ, τὴν πρωτεύουσα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως, ἐκεῖ στὶς στέπες τοῦ Καζακστᾶν. Ἐκεῖ ποὺ οὔτε θάμνος καταδέχεται νὰ ὑπάρξῃ….
Ἐκεῖ λοιπὸν ἔχουν στήσῃ μίαν ὁλόκληρη ὑποδομὴ γιὰ νὰ στεγάσουν κάτι… (Τί ἄρα γέ; Τί πιστεύουν πώς θά τούς προσφέρῃ ἡ Ἀστανᾶ πού δέν τό ἔχουν σέ κανένα ἄλλο σημεῖον τοῦ πλανήτου; Ἔ;;;)
Αὐτὸ τὸ κάτι, ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς κρύφτηκε μέσα στὶς στέπες, ὁπωσδήποτε ἐμπεριέχει φόβο… Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δικό τους θέμα.
Ἐμεῖς σήμερα θὰ ἐξετάσουμε τὶς γλῶσσες….  Ἀλλὰ καὶ  τὶς θρησκεῖες… Διότι ἔχουν ἄμεσον σχέσι μὲ τὶς γλῶσσες τελικῶς…
Ἡ θέσις τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν ...«γλωσσῶν»!

Βλέπετε κάπου στήν παραπάνω εἰκόνα Ἑλληνικά; Σιγὰ μὴν καὶ δεῖτε…
Βλέπετε μήπως κάποιαν ἄλλην γνωστή γλῶσσα; Ἐδῶ μᾶς θέλω…
Πάντως γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε παράπονο ἔχουν μεριμνήσῃ θαυμάσια γιὰ κάθε παράμετρο…. Ἀκόμη κι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα τζαμιὰ τῆς Ἀσίας ἔχουν στήσῃ… Ἔτσι, γιὰ νὰ τὸ περάσουν γλυκὰ γλυκά, μαλακὰ μαλακά, σιγὰ σιγά…Ἡ θέσις τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν ...«γλωσσῶν»!2

Τί νά περάσουν; Χμμμ…. Μὰ τὴν πανθρησκεία φίλοι μου. Ἄλλως τὲ ἔως κι ἀεροδρόμιο ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων ἔχουν στήσῃ.
Λέτε νά μήν τά ἔχουν ὅλα ὑπολογίσῃ;

Φιλονόη

φωτογραφίες καὶ φωτογραφία

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply