Ὅλοι ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογές.

Ὅλοι ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογές.ΟΛΟΙ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!

Ρίχνω τὸ σύνθημα – καὶ θὰ πιάσῃ.
Μεγάλε στρατάρχη Χρύσανθε Λαζαρίδη, Σοὺν Τζού, ποὺ σὲ ἐκτιμῶ κατὰ τ᾿ ἄλλα, συγγνώμη, ἀλλὰ τὴν πάτησες.

Ἀλήθεια, τί θὰ συμβῇ ἐὰν οἱ ἀγανακτισμένοι ψηφοφόροι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ ἐκδίκησι;
Μᾶλλον, τὶ θὰ συμβῇ ἐὰν ὅλοι οἱ ἀγανακτισμένοι Ἕλληνες ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ;
Ἡ δημοσκοπικὴ ἄνοδος τῆς ΝΔ, λόγῳ ἐπιδείξεως τσαμπουκά, εἶναι ἑπόμενον νὰ ξεφουσκώσῃ γρήγορα. Μόλις ἔλθῃ τὸ ἑπόμενο email ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες γιὰ τὸ ποιοὶ ἔχουν σειρὰ γιὰ ἀπόλυσι.

Δὲν χρειάζεται κἂν νὰ ρίξω τὴν ἰδέα ἐγώ. Εἶναι φυσικὸς νόμος. Ὅταν γίνεσαι οὐραγὸς τῶν ἀντιπάλων σου [*], ἐπειδὴ «ἔχουν ρεῦμα», ἔχεις ἤδη χάσει. Τοὺς ἀνοίγεις τὸν δρόμο.
Ἡ ΝΔ ὑπῆρξε τὸ κόμμα ποὺ ἄνοιξε τὸν δρόμο στὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα, γινόμενη οὐραγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ μὴ ἔχοντας καμμία συνείδησι ἀξιῶν καὶ κληρονομιᾶς τῆς Δεξιᾶς. Θὰ γίνῃ, πρὶν ἐξαφανισθῇ μέσα στὴν γενικὴ χλεύη, καὶ τὸ κόμμα ποὺ θὰ ἀνοίξῃ τὸ δρόμο στὴν πρώτη κυβέρνησι τῆς Ἀριστερᾶς.

Καὶ ἴσως αὐτὸ εἶναι ἡ καλύτερη δυνατὴ ἐξέλιξις.

ΟΛΟΙ ΣΥΡΙΖΑ!

Φειδίας Μπουρλᾶς

[*] Ὅταν λέγω «οὐραγὸς τῶν ἀντιπάλων σου», δὲν ἐννοῶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγή. Τὰ μέτρα ποὺ ἔρχονται ὁσονούπω ΔΕΝ ἀφοροῦν τὴν Χρυσὴ Αὐγή – ἀφοροῦν τὴν ΕΛΛΑΔΑ:

– Ἡ ΝΔ ἑτοιμάζει νόμο ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ (τὸν ὁποῖον ἡ ἴδια ἡ ΝΔ εἶχε ἀπορρίψει μετὰ βδελυγμίας ὡς ἐνδεχομένως ἀντισυνταγματικὸν καὶ περιττόν, ἀφοῦ ἀρκεῖ, ἔλεγε, ὁ ποινικὸς κώδιξ) – εἶναι ἤδη ἕτοιμος, ἀνεκοίνωσε ὁ Ἀθανασίου. [**]
– Ἡ ΝΔ δὲν καταργεῖ, ἀλλὰ συνεχίζει νὰ ἐφαρμόζῃ, τὸν κηρυχθέντα ἀπὸ τὸ ΣτΕ ἀντισυνταγματικὸ λαθρονόμο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ τοῦ Ραγκούση.
– Ἡ ΝΔ συνεχίζει νὰ ἐφαρμόζῃ τὴν ρεπούσεια ἐθνομηδενιστικὴ πλύσι ἐγκεφάλου τῶν μικρῶν παιδιῶν στὰ σχολεῖα. (Ὁ ξεσηκωμὸς γιὰ τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ’ Δημοτικοῦ πηγαίνει χαμένος· ἡ ἐθνομηδενιστικὴ προπαγάνδα εἶναι τερατώδης, ἀπὸ τὰ ἀναγνωστικὰ καὶ τὰ βιβλία γλώσσης, μέχρι καὶ τὰ βιβλία μαθηματικῶν.)

Ὅλα αὐτὰ προωθοῦνται τώρα ἐσπευσμένως καὶ μετ᾿ ἐπιτάσεως, μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ «ναζιστικοῦ κινδύνου». Ἐνῷ τὰ νέα οἰκονομικὰ μέτρα, μὲ κούρεμα καταθέσεων ἀπὸ τὸ πρῶτο εὐρώ, κατὰ πληροφορίες, θὰ ἀκολουθήσουν ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογές.

Ἡ ΝΔ κάνει ἀπὸ μόνη της ΟΛΑ αὐτά, γιὰ τὰ ὁποία μᾶς εἶχαν πείσει ὅτι δὲν πρέπει ὁ ΣΥΡΙΖΑ νὰ γίνῃ κυβέρνησις.

Ἑπομένως, ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ μπορεῖ νὰ κάνῃ ὁ ΣΥΡΙΖΑ;

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply