Ὅπου «ἐπικίνδυνον» ἀπὸ πίσω οἱ παχυλὲς μίζες.

Ὅπου «ἐπικίνδυνον» ἀπὸ πίσω οἱ παχυλὲς μίζες.Ἡ ἀντίληψη περὶ  «προφυλάξεως» ἦταν αὐτὴ ποὺ κυριάρχησε τὶς τελευταῖες δεκαετίες μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ὄγκο νομικιστικῶν ρεγουλαρισμάτων/ὕβρεων καὶ τὸν αὐξημένο παραλογισμὸ γενικότερα.
Βέβαια ὁπουδήποτε τὸ  «ἐπικίνδυνο» συνοδευόταν ἀπὸ παχυλὲς μί
ζες ἦταν ἐντάξει, π.χ. σταδιακὴ ἀντικατάσταση τοῦ καπνίσματος μὲ τὴν συνήθεια τῶν ψυχοφαρμάκων, μὲ ἀποτέλεσμα μεγάλο ἀριθμὸ ἀνθρώπων ἐθισμένο σὲ ἐπικίνδυνες οὐσίες ποὺ προκαλοῦν ἀπὸ κατάθλιψη μέχρι παράνοια. Ἢ οἱ παιδοκλεψίες στὴν Βρεταννία μὲ πρόσχημα τὴν μελλοντολογικὴ πρόβλεψη περὶ πιθανοῦ «συναισθηματικοῦ κινδύνου» κάπου, κάπως, κάποτε, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἀνεπανόρθωτο τραυματισμὸ ἀμέτρητων παιδιῶν ποὺ στερήθηκαν τοὺς φυσικοὺς τους γονεῖς καὶ τὴν ἀνάπτυξη μίας ὁλοκλήρου  «βιομηχανίας» παιδοκλεψιῶν μὲ ἰδιωτικὸ ἐπενδυτικὸ ὅμιλο (Core Assets) καὶ πολὺ δημόσιο χρῆμα….

Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο ἀπὸ τὸν δρ. B. Lomborg, σχετικὰ μὲ τὴν “προφύλαξη” καὶ τὸ πόσο μακριὰ ἔχουν φθάσει οἱ συνέπειές της σήμερα:

” Caution is great as a political sledgehammer. Carefully formulated, you can ban anything. But this is unreasonable.

The EU’s precautionary principle has been progressively vamped up or weaponized. It is now being used to say you can’t do stuff unless you can prove it won’t be dangerous (guilty until proven innocent). The problem is almost nothing can be proven to be un-dangerous.

Here’s what politics should learn from kids crossing the street for ice cream: ”

the european

Κι ἄλλο ἕνα ἄρθρο, ἀποκλειστικὰ γιὰ τὶς συνέπειες τῆς καπνοαπαγορεύσεως καὶ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ καταστροφὴ ποὺ ἔχει ἐπιφέρει. Ὑπενθυμίζω ὅτι:

Τὰ ἐπαγγελματικὰ ἀντικαπνιστικὰ παράσιτα, ὅπως τοῦ ASH, ὄχι μόνον ἐπέμεναν νὰ ψεύδονται ὅτι δὲν θὰ εἶχε καμμία ἐπίπτωση ἡ καπνοαπαγόρευση (ἔχοντας παράξει τὶς συνήθεις χαλκευμένες ψευτοέρευνές τους) ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα εἶναι σὲ ἄρνηση παρὰ τὰ ἀποδεδειγμένα γεγονότα.
Ἡ καπνοαπαγόρευση εἶχε καταστροφικὲς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες, ὄχι ἀπλῶς γιὰ τὶς βρεταννικὲς πάμπ, ἀλλὰ γιὰ ὅλον τὸν τομέα τῆς διασκεδάσεως καὶ ψυχαγωγίας (ἀπὸ τὰ ξενοδοχεῖα μέχρι τοὺς κινηματογράφους), τὰ ταξείδια (ἀπόρριψη τραίνων καὶ λεωφορείων, προτίμηση στὰ ΙΧ, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς ἀναγκαστικὲς αὐξήσεις εἰσητηρίων) καὶ τὴν ὅλη κατανάλωση. Ἀμέτρητες ἐργασιακὲς θέσεις κατεστράφησαν, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι ἡ καπνοαπαγόρευση συνετέλεσε κατὰ 20% στὴν πτώση καταναλώσεως ἀπὸ τὸ ’07 καὶ μετά, (ποὺ εἶναι ἕνα πολὺ μεγάλο μέγεθος!) καὶ ὅτι ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς ὑπολογίσιμους παράγοντες γιὰ τὴν σημερινὴ ὕφεση.

” Labour was warned that it would result in pub closures, but went ahead regardless. The people it was supposed to protect – the bar staff – have suffered catastrophic job losses as a result.”

the telegraph

Ὅπως πάντα, τὰ σχόλια στὸ ἄρθρο εἶναι ἀπολαυστικά!

ΥΓ: Εἴμαστε διάσημοι:
” – What about Greece then? High smoking rate, low LC (lung cancer) rate compared to other western countries.
– Dunno. Greeks are weird. “

Πέρσεια Ἑκάτη

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply