Τὸ …«φάντασμα» τῆς νύκτας.

Γιδοβῦζι ( Caprimulgus europaeus)
Κομνηνάδες.

Τὸ ...«φάντασμα» τῆς νύκτας.Τὸ φάντασμα τῆς νύκτας.
Τὸ Νυκτοποῦλι, ποὺ δὲν τὸ βλέπουμε ποτέ,  ἀλλὰ ζεῖ γύρω μας. 

Ἐνεργὸ εἶναι μόνον τὴν νύκτα.
Συχνὰ μπορεῖ νὰ ἀκοῦμε τὴν χαρακτηριστικὴ φωνή του, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ βλέπουμε ποτέ.

Παλιὰ πίστευαν πὼς ἔρχεται τὶς νύκτες καὶ βυζαίνει τὶς γίδες, ἐξοῦ καὶ τὸ περίεργο ὄνομά του.

Τὸ τεράστιο ῥάμφος του ἐνίσχυε αὐτὸν τὸν μῦθο.
Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅμως πὼς ὅντως συχνάζει κοντὰ σὲ σταύλους καὶ ἔχει τεράστιο ἄνοιγμα ῥάμφους, ἀλλὰ γιὰ νὰ μπορῇ νὰ καταβροχθίζῃ ἔντομα τῆς νύκτας, ὅπως νυκτοπεταλοῦδες.

Εἶναι ὄμορφο νὰ διατηροῦμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς μύθους γιὰ τὰ πλάσματα τῆς νύκτας ἄλλα νὰ γνωρίζουμε πάντα καὶ τὴν πραγματικότητα.
Τὸν εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ πόζαρε λιγάκι πρὶν χαθῇ καὶ πάλι μέσα στὸ μαῦρο σκοτάδι.
Σὲ λίγες ἡμέρες ἐξάλλου ξεκινάει γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς του, πρὸς τὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο, ὅπου θὰ διαχειμάση.
Τοῦ χρόνου πάλι κατὰ τὸν Ἀπρίλη θὰ ἐπιστρέψη καὶ πάλι γιὰ νὰ βρῇ ταῖρι καὶ νὰ ἀναπαραχθῇ καὶ ὁ κύκλος τῆς ζωῆς συνεχίζεται.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply