Ἡ πραγματικὴ Δύναμίς μας!!!

Ἡ πραγματικὴ Δύναμίς μας!!!Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὰ …«ποντίκια», ποὺ ἀποκτᾶ κάποιος στὰ γυμναστήρια ἤ μὲ τὶς κοπιαστικὲς σωματικὲς  ἀσκήσεις!!! (Δίχω νὰ σημαίνῃ αὐτὸ πὼς δὲν χρειάζεται ΚΑΙ ἡ σωματικὴ ἄσκησις!!!)
Οὔτε ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ὅπλα ποὺ σκοτώνουν τοὺς ὄποιους ἐχθρούς…
Ἡ πραγματικὴ Δύναμίς μας εἶναι κάτι πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φανταζόμαστε…
Ἡ πραγματική μας Δύναμις φωλιάζει στὴν Νόησιν!!!
Κάτι ποὺ πλέον …ἀγνοοῦμε ἐν τελῶς!!!

Νόησις λοιπόν.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀναγκαία καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ νὰ μπορέσῃ ὁ Ἄνθρωπος νὰ περιφρουρήσῃ τὴν Ἐλευθερία του καὶ τὴν Ζωή του.
Ἔχοντας ἀρχίσει νὰ δομοῦμε τὴν Νόησίν μας ἔχουμε πράγματι τὴν  δυνατότητα (καὶ τὴν ἐλπίδα) ἐπιβιώσεως.
Ὅσο παραμένουμε ἐξηρτημένοι ἀπὸ τὶς ἐπιλογὲς καὶ τὶς ὅποιες προθέσεις τῶν ἄλλων, μὴ ἐνεργοποιῶντας τὶς δυνατότητές μας,  ἕνα εἶναι βέβαιον: Λαὸς ποὺ ἀναζητᾶ σωτῆρες, καταλήγει μὲ ἀφεντικά!
Κι ἐμεῖς ἀπο …ἀφεντικὰ χορτάσαμε!!!

Ἡ πραγματική μας Δύναμις εἶναι κάτι ποὺ ἀγνοοῦμε ἀλλὰ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ τὴν ἀναζητήσουμε, νὰ τὴν ἀναγνωρίσουμε καὶ τλικῶς νὰ τὴνν χρησιμοποιήσουμε. Εἶναι βλέπετε πολλὰ τὰ ἀδιέξοδα πλέον στὸν πεζό μας κόσμο!!!
Καὶ γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε ΠΡΕΠΕΙ νὰ λειτουργήσουμε ἐπὶ τέλους ὡς Ἕλληνες!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ πραγματικὴ Δύναμίς μας!!!

 1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
  “Es ist nicht mit … ‘Mäuse’, die keine Fitness-Studios oder die mühsame Übung erwirbt kanῃ !!!
  (Ohne diese simainῃ Sie nicht brauchen und körperliche ausübbar !!!)
  Weder hat mit Waffen, die Feinde zu töten kanῃ …
  Die eigentliche Kraft uns ist viel größer als die, die wir uns vorstellen …
  Unsere wahre Kraft Züchter Noisin !!!
  Etwas mehr … Unwissenheit grundsätzlich !!!
  Die Noesis dann.
  Dies ist die notwendige und hinreichende Bedingung für Bo………….., ”
  Glück, Auf, meine Heimat!

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ πραγματικὴ Δύναμίς μας!!!TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Leave a Reply