Μουσεῖον «Μακεδονίας»;

Μουσεῖον «Μακεδονίας»;Τώρα ἄν σᾶς ἔλεγα ὅτι στὴν Παλαιὰ Βουλὴ ὐπάρχει ἔκθεσις, ὅπου τὸ «Μουσεῖον τῶν Σκοπίων» ἀναγράφεται ὡς «Μουσεῖον τῆς Μακεδονίας», θά μέ πιστεύατε;;;;;

Κι ὅμως…
Τὸ ζοῦμε κι αὐτό…

Χρύσα Λίνδου

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply