Ὁ (πραγματικός) ῥόλος τοῦ κλήρου.

Εἶμαι Ἐπικούρειος.
Θεωρῶ ὅτι τὰ διδάγματα τοῦ Ἐπικούρου περιέχουν ὅλη τὴν λογικὴ καὶ ἠθικὴ φιλοσοφία ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ῥωμαῖοι.

***Ὁ (πραγματικός) ῥόλος τοῦ κλήρου.

Ὁ κλῆρος μετέτρεψε τὶς ἀπλὲς διδασκαλίες τοῦ Ἰησοῦ σὲ μιὰ μηχανὴ για τὴν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας καὶ νόθευσε μὲ τεχνητὲς κατασκευὲς ἕνα τέχνασμα γιὰ νὰ κλέβῃ τὸν πλοῦτο καὶ νὰ πάρῃ τὴν ἐξουσία στὰ χέρια του…
Αὐτὸς ὁ κλῆρος, στὴν πραγματικότητα, ἀποτελεῖ τὸν πραγματικὸ Ἀντίχριστο.

***

Τόμας Τζέφερσον ( 1749-1826 )

Ἤταν ὁ τρίτος Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. (1801-1809) καὶ κύριος συντάκτης τῆς Διακηρύξεως τῆς Ἀνεξαρτησίας

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 198 times, 1 visits today)
Leave a Reply