Ὁ τρόμος τοῦ …ὑπερπληθυσμοῦ!!!

Ὁ Πόλεμος τῆς Τροίας – εἶπαν οἱ ἱστορικοὶ τῆς ἐποχῆς – ἔγινε διὰ χειρὸς Διός, γιὰ νὰ μειωθῇ ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς, τότε ποὺ ἦταν τρεῖς καὶ ὁ κοῦκος.
Μία ζῳὴ ἡ ἐξουσία χεσμένη ἐπάνω της μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς Γῆς καὶ πῶς νὰ τὸν ἐλέγξῃ.
Φαντασθεῖτε πῶς νοιώθει σήμερα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ διεξαγάγῃ στὰ φανερὰ πολέμους, γιατὶ …ἀγαπᾶ τὸν πλανήτη καὶ δὲν θέλει νὰ τὸν καταστρέψῃ.
Μόνον τοὺς πληθυσμούς του.

Ὁ τρόμος τοῦ ...ὑπερπληθυσμοῦ!!!

Μέχρι ποῦ μπορεῖ νά φθάσῃ;
Σὲ τέτοια ἄκρα, ποὺ δὲν τὰ βάζει ἀνθρώπου νοῦς, τοὐλάχιστον φυσιολογικός.

Ὁ Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας τοῦ Ἐδιμβούργου, ὁ ἀξιολάτρευτος σύζυγος τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ, ποὺ εὐτυχῶς ζεῖ ἀκόμη (γεννημένος τὸ 1921), ἔχει πεῖ τὴν καταπληκτικὴ φράση, ὅτι ἂν πεθάνῃ, θέλει νὰ ἐπιστρέψῃ ὡς φονικὸς ιὸς καὶ νὰ μειώσῃ δραματικὰ τὸν παγκόσμιο πληθυσμό.
Τὸν Φίλιππο καὶ τὰ μάτια μας, γιατὶ τέτοιοι δαίμοντας καλλίτερα ζωντανοὶ καὶ διαχειρίσιμοι, παρὰ σὲ ἀόρατο ἐπίπεδο καὶ ἀνεξέλεγκτοι…
Σαῦρες…

Γιάννα Μυρᾶτ

Πολυτονισμός: Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply