Τὸ Brexit ὀφελεῖ τοὺς Βρεταννούς…

Ἀνεβαίνει ἡ Βρεταννία στὸν τουρισμό, μετὰ τὸ brexit. Τὰ στοιχεῖα δείχνουν πὼς σὲ σχέση μὲ πέρυσι ὁ ἐσωτερικὸς τουρισμὸς ἀνέβηκε κατὰ 4,3% καὶ οἱ τουρίστες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ κατὰ 8,6% περισσότερο ἀπὸ πέρυσι.

Αὐτὸ συνέβη διότι ἡ λίρα ὑποτιμήθηκε, σὲ σχέση  μὲ τὸ εὐρῶ καὶ τὸ δολλάριο, κατὰ 10%.
Αὐτὸ ἔδωσε κίνητρο στοὺς ἐκτὸς Ἀγγλίας τουρίστες νὰ κάνουν διακοπὲς μὲ φθηνότερα συνάλλαγμα, ἀλλὲ ἐπίσης ἔκανε καὶ τοὺς ντόπιους νὰ προτιμήσουν τὴν Ἀγγλία, ἐνισχύοντας τὴν οἰκονομία της. Μάλιστα περιμένουν περαιτέρω αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ τὸν χειμώνα.Τὸ Brexit ὀφελεῖ τοὺς Βρεταννούς...

UK tourism gains post Brexit

Κι ὅλα αὐτὰ σὲ μίαν βόρεια χώρα, ποὺ ἡ λέξις καλοκαῖρι ἀκούγεται σὰν ἀνέκδοτο.

Φαντασθεῖτε λοιπόν, σὲ ἕνα ὑποθετικὸ σενάριο, ὅπου μία χώρα, ποὺ ἔχει τοὐλάχιστον ὀκτὼ μῆνες τὸν χρόνο καὶ προσφέρει χειμερινὸ τουρισμό, ἀγροτουρισμὸ καὶ θρησκευτικὸ τουρισμό, νὰ ἔφευγε, λέει, ἀπὸ τὸ εὐρῶ καὶ νὰ ἔκοβε δικό της νόμισμα καὶ νὰ ὑποτιμᾶτο, ὄχι κατὰ 10%, ἀλλὰ 50%, ὄπως μᾶς «πληροφοροῦν» κάποιοι «ἔγκριτοι» «δημοσιογράφοι».
Ἴσως, πολλαπλασιάζετο τὸ ποσοστὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ τουρισμοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸ 5.

Ἴσως λέω, ἴσως, οἱ πολῖτες τῆς χώρας αὐτῆς νὰ ζοῦσαν μόνον ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ τουρισμοῦ ἐτησίως.
Κρίμα νὰ ἔχῃς τέτοιον πλοῦτο ἀνεκμετάλλευτο…!!!

Κύρος Μανούσκας

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply