Διότι ἦσαν τρομοκράτες…

Ἀνάθεμα στοὺς τρομοκράτες τοῦ 1821!!!

Ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε σοβαροί, οἱ ἐπαναστάτες τοῦ 1821 ἦταν τρομοκράτες. Πῆραν τὰ ὅπλα καὶ τὰ ἔστρεψαν ἐναντίον τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν ὁποίαν ἀνῆκαν. Αὐτὰ εἶναι ἀπαράδεκτα πράγματα.

Πρέπει νὰ καταδικάζουμε τὴν βία ἀπὸ ὅπου κι ἂν προέρχεται.

Καὶ ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 εἶχε βία. Πολλὴ βία.

Ὑπῆρχε καὶ ἄλλος τρόπος -ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὅπλα- γιὰ νὰ λύσουν τὰ θέματα ποὺ εἶχαν μὲ τοὺς Τούρκους.

Μποροῦσαν νὰ κάνουν…
…προτάσεις γιὰ διάλογο, ὥστε νὰ ξεκινήσουν οἱ μεταῤῥυθμίσεις.

Κάποιοι λογικοὶ Ἕλληνες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἦσαν κατὰ τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ὑπὲρ τοῦ διαλόγου -ἀπὸ τότε ὑπῆρχαν φιλελέδες- ἀλλὰ οἱ τρομοκράτες δὲν τοὺς ἄκουσαν!

Λάλλας Παναγιώτης

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply