Ψηφοφόροι τῶν …δημίων μας!!!

Προσφάτως μάθαμε πὼς τὰ πιντιὰ τοῦ ΚΚΕ, μαζὺ  μὲ τὰ ἄλλα τοῦ  τΣΥΡΙΖΑ, ἠρνήθησαν νὰ παρευρεθοῦν καί, τελικῶς, νὰ ψηφίσουν ὑπὲρ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων. Κατὰ τὰ γνωστὰ ὅμως σὲ ζητήματα Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς ὄφειλαν καὶ  ὀφείλουν ἅπαντα τὰ κόμματα νὰ ὑπηρετοῦν τὴν αὐτὴν γραμμή. 
Ἐχέσθησαν ὅμως τὰ ἐν λόγῳ σούργελα.
Παρ΄ ὅλα αὐτά, ὡς γνωστόν, οἱ ψηφοφόροι τους καὶ ὑπάρχουν καὶ τοὺς χειροκροτοῦν!!!
(Οὐδὲ μίαν σημασία ἔχει τὸ ἐὰν εἶναι βολεμένοι χειροκροτητὲς ἢ τὸ ἐὰν εἶναι σκέτο ἀνεγκέφαλοι. Οὔτε τὸ ἐὰν μειώνονται. Καὶ  μόνον ποὺ ὑπάρχουν ἀναδεικνύει τὰ καλὰ τῆς δημοκρατίας.)

Ἐπίσης μάθαμε πὼς τὰ πολλὰ χρυσαύγουλα ἠρνήθησαν (γιατί  ἄρα γέ;) νὰ ὑπερψηφίσουν γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, διαχωρίζοντας τὸ κόμμα τους ἀπὸ μίαν ἀκόμη Ἐθνικὴ γραμμή. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς περιμένουμε κάτι ἀπὸ τὶς ὁποίες ἀξιώσεις θὰ τεθοῦν, ἐὰν τεθοῦν, πρὸς τὴν Γερμανία, ἀλλὰ σαφῶς καὶ τὸ «ὑπέρ-μπατριωτικὸ» αὐτὸ κόμμα κατέδειξε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὶς ἐπίσημες θέσεις του. Πρῶτα ἡ κομματικὴ γραμμὴ καὶ μετὰ ἡ ἐθνικὴ συνείδησις.

Τέλος ὁπουδήποτε γύρω μας μία πανομοιότυπος φράσις ἐπαναλαμβάνεται: «νὰ φύγουν αὐτοὶ καὶ βλέπουμε». Τὸ «βλέπουμε» περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε τὴν ΝουΔουλάρα καὶ  τὸν κούλη καὶ τὴν «ἁγία οἰκογένειά» του, καθὼς καὶ ὅλο, τὸ σὲ ἕναν βαθμὸ γνωστό, σύστημα διαπλοκῆς ποὺ  ὅλοι αὐτοὶ ἐκπροσωποῦν. Τὸ πλέον ὀξύμωρον ὅλων εἶναι πὼς λησμονήσαμε, ἐμεῖς οἱ ψηφοφόροι, τὴν (ἐπισήμως) παλαιὰ «ἔχθρα» μΠατΣοΚ-ΝουΔουλάρας καὶ θεωροῦμε λογικὸ τὸ  νὰ ταὐτίζονται ἐπὶ τῆς  οὐσίας σήμερα σχεδὸν στὰ πάντα. Τὸ (σαφῶς) πρόσκαιρο σκεπτικό μας λοιπόν, τὸ ἀπολύτως ἐπιδερμικό, ἀποδεικνύει πὼς καὶ πάλι τοὺς δημίους  μας θὰ ψηφίσουμε.

Δὲν θὰ καταπιασθῶ μὲ τὰ ἄλλα ποὺ συμβαίνουν γύρω μας.
Νομίζω πὼς γιὰ σήμερα ἀρκοῦν. Ἂς προβληματισθοῦμε στοιχειωδῶς διότι ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε σὲ λίγο πάλι θὰ θρηνοῦμε ἀπώλειες.

Φιλονόη 

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply