Βλέπεις ὑποψηφίους καὶ ντρέπεσαι…

Βλέπεις τοὺς νέους ὑποψηφίους «ἐθνοσωτῆρες» καὶ παγώνεις. Τρομάζεις καὶ αἰσχύνεσαι ἀπὸ τὸ ἐπίπεδόν τους, ἀπὸ τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…) ἀντιληπτικότητά τους καὶ ἀπὸ τὸ ἀνύπαρκτον ἦθος τους. Βαροῦν ὅλοι τους στὸν …«γάμο τοῦ Καραγκιόζη» ταμπούρλα, γιὰ νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν καὶ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, Ὁ ἕνας κόπτεται, λέει, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸν «φασισμό», ἐνᾦ μετέχει διαφόρων ὑπόπτων Μ.Κ.Ο. ποὺ θησαυρίζουν ἀπὸ τὸν …«ἀντιφασισμό».
Ὁ ἄλλος κόπτεται, λέει, γιὰ τὴν «ἀμεσοδημοκρατία» μας, ἀλλὰ οὐδέποτε θίγει τὸν μπάρμπα του τὸν πSoros ποὺ τὴν προωθεῖ γιὰ δικούς του, καθαρὰ ἐπιχειρηματικούς, λόγους.
Ὁ παρ΄ ἄλλος κόπτεται γιὰ νὰ μᾶς «ἐπιμορφώσῃ», πρὸ κειμένου νὰ εἴμαστε διαρκῶς προθυμότεροι, ἀλλὰ οὐδόλως ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὰ συστήματα ἀ-παιδείας, ποὺ μὲ δακτύλους τῆς CIA καὶ τῶν πολυεθνικῶν, ἀπειλοῦν καὶ καταστρέφουν καθημερινῶς χιλιάδες πολῖτες, ἰδίως ἀντιληπτικῶς, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.

Κι ὅλοι αὐτοὶ κόπτονται γιὰ τὴν «ἡνωμένη Εὐρώπη» τους, ποὺ ἀνοικτὰ καὶ δίχως προσχήματα ἐλέγχεται ἐκ τῶν πολυθνικῶν καὶ τῶν τοκογλύφων, εἰς βάρος τῆς λαϊκῆς βουλήσεως καὶ τῆς καταστροφῆς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων σὲ ὅλην τὴν ἤπειρο.
Τὸ εὐρωπαϊκό του ὄνειρο εἶναι ἰσχυρότερον ἀπὸ κάθε ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ συνόλου καὶ μᾶς κουνοῦν ὅλοι μαζὺ τὰ δάκτυλά τους ἀπειλητικά, γιὰ νὰ μὴν τολμήσουμε νὰ φέρουμε ἀντιῤῥήσεις.

Μπουρδολογίας τό ἄκουσμα;

Βγαίνουν στὰ ῥαδιόφωνα ὑποψήφιοι καὶ πετοῦν βατράχια, στὰ μοῦτρα μας…
Ἀμόρφωτοι, ἄσχετοι, ἀπαίδευτοι θέλουν νὰ μᾶς κυβερνήσουν…

Ἠθοποιὸς ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς (μὲ τὸν Λεβέντη) ἐὰν ἐκλεγῇ, θὰ «παλέψῃ» γιὰ τὴν καθαριότητα στὴν Ἑλλάδα γιατί εἶναι μία βρώμικη χώρα!!!

Προφανῶς μπέρδεψε τὶς ἁρμοδιότητες Δήμων καὶ Εὐρωβουλῆς ἢ σπάει πλάκα μαζύ μας…
Μὲ προσό του τὶς γλῶσσες ποὺ μιλᾶ, θὰ κάνη δημόσιες σχέσεις, εἶπε, μὲ τοὺς ἄλλους εὐρωβουλευτές!!!

Ἄλλη, νεαρὰ ὑποψηφία στὸν Δῆμο Πειραιῶς, ἐὰν ἐκλεγῇ, θὰ καταπολεμήση τὴν ἀνεργία τῶν νέων!!!

Ἀπελπίζομαι!!!
Γιὰ ἐμένα τὸ κύριο πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα, μὰ καὶ δημιουργὸς τῶν θλιβερῶν καταστάσεων ποὺ ζοῦμε, εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς παιδεία ἐδῶ καὶ δεκαετίες ποὺ ἔχουν βγάλη γενεὲς Ἑλλήνων ἀπαιδεύτων καὶ πτυχιούχων ἀνικάνων, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν λογικὴ καὶ τὴν κρίση τους!!!

Ἕνα ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ποὺ κατασκευάζει παπαγάλους ἔχει παράξη ἀποτελέσματα.
Δυστυχῶς!!!

Λαπαθιώτου Ντίνα

Σούργελα ὑποψήφιοι, «ἐθνοσωτῆρες» καὶ ἐθνο-ἀποδομητές, ποὺ ὅμως διαθέτουν τὴν βούλα τῶν σαπροφύτων, γιὰ νὰ τὸ παίξουν βιτρίνες, σὲ κάτι προδιαγεγραμμένο. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἅπαντα αὐτὰ τὰ νούμερα ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν αὐστηρῶς ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὰ ἴδια ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα, τοὺς ἰδίους τοκογλύφους καὶ τὶς αὐτὲς τακτικὲς τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων. Ἐπικίνδυνα κι ἀνύπαρκτα, ἀντιληπτικῶς, στρατευμένα μισανθρωπάρια, ποὺ μποροῦν νὰ διαχειρισθοῦν μόνον τὰ …ἐρωτικά τους ζητήματα (κι αὐτὰ μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ καὶ θαυμαστικά!!!).
Στρατευμένοι μισάνθρωποι, ποὺ γιὰ μερικὰ χιλιάρικα εἶναι ἱκανὰ νὰ πωλήσουν ἀκόμη καὶ τὴν …μάννα τους. Αὐτοὶ εἶναι καὶ ὑπάρχουν καὶ προβάλλονται μόνον γιὰ νὰ μᾶς ζαλίζουν τὰ μέζεα, μὴ ἐπιτρέποντάς μας νὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὰ πραγματικά μας προβλήματα, νὰ συνασπισθοῦμε ἐναντίον τους καὶ νὰ τοὺς φτύσουμε κατάμουτρα, ἀποδομῶντας παραλλήλως ὅλον αὐτὸν τὸν μηχανσιμὸ δουλοποιήσεώς μας.
Ἀλλά, εἴπαμε… Στὴν δημοκρατία ἀδιέξοδα δὲν ὑπάρχουν… Μόνον ἀσυλίες, ἀτιμώρητα ἐγκλήματα καὶ διαπλοκή.

Αὐτοὺς μᾶς προβάλλουν καὶ αὐτοὺς θὰ πληρώνουμε, ἐντὸς Δήμων καὶ ἐντὸς εὐρωβουλῆς, ἢ κι ἀργότερα ἐντὸς βο(υ)λῆς, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς «ἀποσώσουν». Αὐτοὶ εἶναι ποὺ δροῦν καθαρῶς παραπλανητικῶς, γιὰ νὰ μᾶς …«πείσουν» πὼς ἀκόμη παραμένουν ἐν ἰσχύει τὰ «δημοκρατικὰ δικαιώματά μας». Αὐτοὶ εἶναι ποὺ μᾶς ἐμπλέκουν σὲ ἀνούσιες κονταρομαχίες, πρὸ κειμένου νὰ φανατισθοῦμε κομματικῶς, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα νὰ παραμένουμε διαρκῶς διαιρεμένοι καὶ ἐλεγχόμενοι. Βλέπετε τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» εἶναι παγία ἀρχῆ ἐλέγχου τῶν μαζῶν. Κι ἐμεῖς, ὡς μάζες, τὸ φάγαμε τὸ «ἰδεολογικό» μας τόσο ποὺ ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ οἱ ἀλήθειες βοοῦν, ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ ἑστιάζουμε στὸ ποιὸ σαπρόφυτο (ἢ ποία βιτρίνα σαπροφύτου) εἶναι λιγότερο κακὸ ἀπὸ τὴν ἄλλο.
Τρίχες…

Τελικῶς, σὲ λίγον καιρό, πάλι κρίνοντας ἐκ τῶν ἐπερχομένων ἀποτελεσμάτων, θὰ διαπιστώσουμε πὼς θὰ ἔχουμε φάη μίαν ἀκόμη μορφὴ καθυστερήσεως, γιὰ νὰ μὴν …«φᾶμε» ζωντανὰ αὐτὰ τὰ καθάρματα, ὅπως ὀφείλαμε.
Τὸ ἦθος τους, πάλι, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἦταν ἀνύπαρκτον καὶ πὼς κι αὐτὰ τὰ νούμερα, ὅπως κι ὅλα τὰ προκάτοχά τους, θὰ παραμένουν διαρκῶς ἐμπλεκόμενα σὲ βρωμιὲς καὶ θὰ κατευθύνονται ἀπὸ στοὲς καὶ λέσχες καὶ ἱδρύματα, ποὺ μόνο τους μέλημα εἶναι τὸ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν καὶ νὰ μᾶς παραπλανοῦν, πρὸ κειμένου, λαμβάνοντας τὸ «διάφορόν τους», νὰ ἐξυπηρετῶνται μόνον οἱ ἐντολεῖς τους, εἰς βάρος κάθε πλανεμένου.

Δὲν θὰ σᾶς πῶ λοιπὸν νὰ ψηφίσετε ἢ νὰ ἀπέχετε. Αὐτὸ εἶναι δική μας ἐπιλογή.
Θὰ σᾶς πῶ μόνον πὼς καλὸ εἶναι, γιὰ πρώτη ἴσως φορὰ στὴν ζωή μας, νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ τί ἀκριβῶς συμβαίνει γύρω μας καὶ νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν θὰ εἴμαστε συνεργοὶ ἢ ὄχι. Αὐτὸ μόνον σᾶς λέω, διότι ὁ καθεὶς εἶναι ὑπεύθυνος μόνον γιὰ τὶς δικές του ἐπιλογές.

Φιλονόη

(Visited 204 times, 1 visits today)
One thought on “Βλέπεις ὑποψηφίους καὶ ντρέπεσαι…

Leave a Reply