Ζοῦμε ἕνα τσίρκο

Πρώτη ἡμέρα μετὰ τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου (τὶς ἐκλογές), ὅπου οἱ ἀνεγκέφαλοι ἀλλὰ καὶ ἐγωϊστὲς ψηφοφόροι προσῆλθαν γιὰ νὰ δικαιώσουν καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν δουλικὰ ὅλα ὅσα τοὺς ἔκανε ἡ προηγουμένη κυβέρνησις ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναδείξουν γιὰ πρωθυπουργὸ κάποιον ποὺ εἶχε ἐπιλεγῆ γι᾽ αὐτὲς τὶς ἐκλογὲς πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια, γιὰ νὰ τοῦ δώσουν τὴν ἐντολὴ νὰ κάνῃ γιὰ τὰ ἑπόμενα τέσσερα χρόνια ὅ,τι θέλῃ, χωρὶς ἔλεγχο ἀναίρεση ἢ τιμωρία καὶ τὰ ὁποία θὰ εἶναι διάφορα τῆς θελήσεως τῆς κοινωνίας.

Ἡ ἀστυνομία καὶ ἡ τροχαία, ὡς πλοκάμια τοῦ κράτους καὶ ὄχι σὰν μέσο προστασίας τῶν ἀνθρώπων τῆς κοινωνίας ποὺ πληρώνουν τοὺς μισθούς τους, ἐξαπολύθη αὐτὴν τὴν πρώτη, μετὰ τῶν ἐκλογῶν ἡμέρα, σὲ μία γενικὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ βάλῃ τὸν πρῶτο «πάγο» καὶ νὰ διαμορφώσῃ τὸ κλίμα γιὰ τὸ ἀστυνομοκρατούμενο κράτος πρὸ κειμένου ὅμως γιὰ τοὺς Ἕλληνες, διότι τοὺς ἀλλοδαποὺς δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν. Σὲ δεδομένη ἐρώτηση ἀπαντοῦν: «μᾶς ἔχουν πῆ νὰ μὴν τοὺς ἐνοχλοῦμε».

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀστυνομία, οἱ ἐγκληματίες ἔξω ἀπὸ τὶς φυλακὲς καὶ οἱ νοικοκυραῖοι διωκόμενοι ἀπὸ τὸ κράτος ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν παρωδία τῶν ἐκλογῶν, ἀπὸ μία θλιβερὴ μειοψηφία τῆς τάξεως τοῦ 40% καὶ κάποια ἑκατομμύρια μεταναστῶν.
Σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογὲς παρατηρήσαμε καὶ τὸ πρωτόγνωρο κατὰ τὸ ὁποῖο τὸ κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀντὶ νὰ ἀνεβῇ, ὅπως ἔγινε μὲ τὰ ἀντίστοιχά του στὴν Εὐρώπη, αὐτὸ δὲν μπῆκε κἂν στὴνβουλή, προσφέροντας τὰ ἑκατομμύρια τῶν ψήφων της στὸ κόμμα τοῦ υἱοῦ τῆς Ντόρας μὲ τὸν ἀλλοπρόσαλλο ἐκλογικὸ νόμο τοῦ Πάκη.

Αὐτὸ εἶναι τὸ τσίρκο ποὺ ζοῦμε ὅπου ἡ μειοψηφία τῶν ἀνεγκεφάλων ψηφοφόρων ἀναδεικνύει σκουπίδια γιὰ πολιτικούς.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

(Visited 192 times, 1 visits today)
Leave a Reply