Λέξεις ποὺ ἐπιτρέπονται κι ἀπαγορεύονται

Ὅλεςοἱ λέξεις ἐπιτρέπονται ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τελευταία…

Ἡ παράκρουσις αὐτοῦ τοῦ λαοῦ δὲν ἔχει ὅριο καὶ βγῆκε ἔξω κι ἀπὸ τὸν τελευταῖο Γαλαξία!!!

Γονιδέλλης Ἀπόστολος

(Visited 321 times, 1 visits today)
Leave a Reply