Λησμονημένες καὶ ἀπαξιωμένες προειδοποιήσεις γιὰ ὅσα σήμερα βιώνουμε

Ἦσαν οἱ ἐποχὲς τῆς «μεγάλης ἐπιθέσεως» στὴν διάρκεια τῶν ὁποίων ἐπλήγη καὶ ἡ χώρα μας. Τὸ «σουηδικὸ μοντέλο» προωθεῖτο κατὰ κόρον, τὸ CERN ἐλάμβανε μεγάλη δημοσιότητα γιὰ τὰ πειράματα ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ …«ἀποδείξουν» ὅτι οἱ βιβλικὲς γραφὲς ἦσαν σωστὲς καὶ μποροῦσε νὰ κατασκευασθῇ ἡ μηχανιστικὴ κατ’ ἐκείνους ὕλη (ἄρα καὶ ὁ αἰσθητὸς κόσμος) ἐκ τοῦ μή-ὄντος, οἱ ἀγγλογύφτοι ἔστηναν τὴν ἀπατεωνιὰ τῶν χρεῶν σὲ κρατικὰ ὁμόλογα ἄλλων χωρῶν (καθὼς καὶ τὰ πλοκάμια καὶ τοὺς καὶ ψευδονόμους εἰσπράξεως πλασματικῶν χρεῶν), τὰ ἐπίσημα ξένα ΜΜΕ «βαροῦσαν τὰ νταούλια» τοῦ πουριτανικοῦ ἠθικουρισμοῦ καὶ οἱ ὀργανωμένες ἐνοχικὲς ἐκστρατεῖες ἅπλωναν τὰ πλοκάμια τους μέσῳ ψευτοπνευματιστικῶν ἀσυναρτησιῶν ἢ σοβαροφανῶν τσιτάτων τοῦ «ῥεαλισμοῦ» (μέτωπο τῆς ψευτολογικῆς)….
Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ φθόνου τῶν γύφτων εἶναι σήμερα περισσότερο κι ἀπὸ ἐμφανῆ, παντοῦ.

Συνέχεια

Ῥωσσικά χρώματα στά ἀμερικανικά μαχητικά;

Καναδὸς δημοσιογράφος, φωτογράφισε ἀμερικανικὰ μαχητικὰ F/A-18, βαμμένα στὰ χρώματα τῶν ῥωσσικῶν μαχητικῶν, σημειώνοντας ὅμως ὅτι πρόκειται γιὰ κοινοὶ πρακτικὴ ἐκπαιδεύσεως.

Ῥωσσικά χρώματα στά ἀμερικανικά μαχητικά; Συνέχεια

Πῶς ὁ Soros, μέσῳ Μ.Κ.Ο, ἐπὶ Γκορμπατσῶφ, πάτησε στὴν Ῥωσσία!!!

Πῶς ὁ Soros, μέσῳ Μ.Κ.Ο, ἐπὶ Γκορμπατσῶφ, πάτησε στὴν Ῥωσσία!!!Μερικοὶ συνεχίστε νὰ μᾶς λέτε συνωμοσιολόγους. Στὰ π@π@ρι@ μου!!!

Ἂν πάλι θέλετε, διαβᾶστε νὰ ξεστραβωθεῖτὲ τὶ παίζει μὲ τις Μ.Κ.Ο. καὶ τὰ διάφορα Ἰνστιτοῦτα τοῦ κ@λου, ὄχι μόνον τώρα, ἀλλὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες… Συνέχεια

Ὁ θανάσιμος χορὸς πρακτόρων γύρω ἀπὸ τὸν Ῥάϊχ.

 

 

Βίλχελμ Ράιχ – ο μεγαλύτερος επιστήμονας όλων των αιώνων

Ὁ θαυμάσιος αὐτὸς ἐπιστήμων καὶ τὰ ὅσα παρασκηνιακῶς τὸν ἔβγαλαν «ἐκτὸς» παιχνιδιοῦ….

Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ γνωρίζουμε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ τὴν διαδίδουμε….

Φιλονόη.

Ο ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΪΧ

Ένα ακλόνητο γεγονός που αγνοείται από την πλειοψηφία όσων ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με τον μεγαλύτερο ανθρωπιστή επιστήμονα τού 20ού αιώνα είναι οι απίστευτες διώξεις που υπέστη και παράλληλα ο “κολασμένος” και καταστροφικός για την καριέρα του και το επιστημονικό του έργο, “χορός” κάθε είδους μυστικών πρακτόρων, που υπήρχε γύρω του.

Συνέχεια

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;31

Κάρτες ἑνὸς γνωστοῦ παιχνιδιοῦ σὲ ἀρκετούς πλέον. Ἕνα παιχνίδι «προφητικό»; Προειδοποιητικό; Ἢ ἕνα ἁπλὸ παιχνίδι;

Illuminati! 

Ἀπὸ τὸ Ὑπόθετο θὰ σᾶς μεταφέρω ὅσα γράφονται,  θὰ συνεχίσω μὲ μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες ἀπὸ τὸ Η.Ο. καὶ θὰ κλείσω μὲ μίαν ….ἐπανάληψι ἀπό τὰ δικά μας.

Ὅσα θὰ παρουσιάσω εἶναι συλλογὴ ἀπὸ πάρα πολλὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνουμε ἐδῶ καὶ καιρό. Θὰ παραμείνω ὅμως μόνον στὸ θέμα τῶν καρτῶν κι ἀυτῶν ποὺ κρύβουν ἢ ὑπονοοῦν. 

Ἡ σημαντικοτέρα  πληροφορία προέρχεται ἀπὸ αὐτό τὸ ταινιάκι: Συνέχεια

Ὅλα στὸ φῶς!


Νέα παγκόσμια τάξις!

Μυστικὲς λέσχες κι ὀργανώσεις!

Ἀόρατοι καθοδηγητές!

Μόνον ποὺ ἀκοῦς τὶς παραπάνω φράσεις, ἕνα ῥίγος σὲ διαπερνᾶ…

Μία ἀνησυχία κι ἕνας ἀόριστος, ἤ συγκεκριμένος φόβος, ποὺ ὅμως σὲ κάνει νὰ αἰσθάνεσαι ἀδύναμος καὶ ἀνίκανος νὰ ἐλέγξῃς ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια σου τὴν σκέψι…

Εἶναι πράγματι ἔτσι;

Ἴσως ναί!

Πάντως, ἐὰν κρίνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, πιστεύω πὼς τό μεγαλύτερο ζήτημα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης, δὲν εἶναι τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω. Εἶναι μόνον ἡ ἀπέραντη ἀπληστία γιὰ ἐξουσία κι ἔλεγχο! Αὐτὴ ποὺ οὐδέποτε καλύπτεται γεννᾶ πάντα νέους τρόπους ὑποτελείας γιὰ τὰ «χαχόλια», ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ παραγωγὴ χρήματος.

Πιστεύω πὼς ὁ ἔλεγχος τῶν λαῶν ἀποσκοπεῖ μόνον σὲ αὐτὸ.

Πιστεύω ἐπίσης στὸ ὅτι ὑφίσταται αὐτὸς ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἀναγνωρίσιμος σὲ κάθε αὐτοκρατορία ποὺ ἐστήθη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Σὲ κάθε ἐπιχείρησι ποὺ δὲν ἐσεβάσθη τὸν ἐργαζόμενό της. Σὲ κάθε σύγχρονο ἤ παλαιοτέρα πολιτεία ποὺ δὲν ἐσεβάσθη τὸν πολίτη της.

Γιατὶ (παράδειγμα) νὰ καίγεται ὁ (ἰδανικὸς πράκτωρ τῶν τοκογλύφων) Κίσινγκερ γιὰ τὸ ἐὰν κατέχουν οἱ Ἕλληνες ἱστορία, γλώσσα κι ἐθνικὴ συνείδησι; Μήπως θὰ κάνῃ φιλοσοφικὲς συζητήσεις μαζύ τους; Φυσικὰ ὄχι! Καρφάκι δὲν τοῦ καίγεται! Ὅμως τὸν ἐνδιαφέρει, μαζὺ μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν περίεργο συμμορία, νὰ μπορῇ διαρκῶς νὰ αὐξάνῃ τὶς δικές του δυνάμεις πού, ἐπὶ πλέον, ἐξαργυρώνει καὶ σὲ χρῆμα. Γιὰ νὰ αὐξηθῇ ὅμως ὁ ἔλεγχός του, ἀλλὰ καὶ οἱ  ἀποδόσεις, θὰ πρέπῃ νὰ μειώνεται ὁ ἀνταγωνισμὸς καὶ νὰ περιορίζονται οἱ ὑποψήφιοι λῆπτες τμημάτων ἀπὸ τὴν πίττα τῆς οἰκονομίας. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι καὶ μόνον πραγματοποιῶνται συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, μυστικὲς συμφωνίες καὶ μεθοδεύσεις.

Ποῦ ἀποσκοποῦν; Ἤ ὀρθότερα, ἀποσκοποῦν κάπου;

Σαφῶς!

Πρωτίστως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐξακολούθησι αὐτῶν τῶν …«ἐθίμων». Σὲ οὐδὲν ἕναν ἐργοδότη ἀρέσει ὁ «συνδικαλισμός», ἐὰν δὲν δύναται νὰ τὸν …ἐλέγχῃ. Γιατί νὰ ἀρέσῃ στοὺς παγκοσμίους ἐργοδότες λοιπόν ὁ δικός μας …«συνδικαλισμός» ἤ ἄλλως ἡ δική μας Ἕνωσις;; Φροντίζουν νὰ ἔχουν «ἐλεγχομένους» συνδικαλισμοὺς ποὺ, ἐὰν γιὰ κάποιον λόγο «ξεφύγουν» τότε θὰ πρέπῃ νὰ χρησιμοποιηθῇ τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» γιὰ νὰ διαλυθοῦν, εἶτε ἡσύχως εἶτε βιαίως!

Ἕνα δεύτερον σημεῖον εἶναι ἡ ἀναγκαῖα καὶ ἡ «ἐπιβεβλημένη»   παιδεία.  Ὅταν πασκίζῃς νὰ ἐλέγξῃς κάποιον, ποὺ ἔχει ἐπίγνωσι τῶν δυνατοτήτων του, καταντᾶ ἕνας ἀγὼν μὲ ἀμφισβητούμενα ἀποτελέσματα. Ἀντιθέτως, ὅταν τὸν «πείσῃς»  νὰ ἀμειφθῇ μὲ τὸν μισθὸ τοῦ  ἐργάτου (γιὰ παράδειγμα), ἀντὶ τοῦ προϊσταμένου (ποὺ δικαιοῦται), τότε καὶ ἡ «έπιχείρησις» ἀποδίδει καλλίτερα κι ὁ «ἐργαζόμενος» δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια ἀντιδράσεως μά, τὸ κυριότερον, εἶναι ὑποχρεωμένος διαρκῶς νὰ καταπιάνεται μὲ τὰ τῆς ἐπιβιώσεώς του καὶ οὐδέποτε μὲ τὰ τῆς ἐπιμορφώσεώς του. Ἐννοεῖται πὼς στὸ μεταξὺ ἡ ἀγορὰ «στενάζει» καὶ ἡ ἀνεργία καλπάζει!!  (Βλέπε ΚΟΣΚΟ καὶ συμβάσεις αὐτῆς!) Εἶναι πολὺ σημαντικὸν λοιπὸν νὰ μειώνῃς τὴν πιθανότητα ἐπιγνώσεως καὶ συνειδητοποιήσεως αὐτοῦ ποὺ χρειάζεσαι ὡς δοῦλος-ὑπήκοος-ὑπάλληλο. Νὰ τοῦ κόβῃς ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία καὶ νὰ τοῦ ἐξαφανίζῃς τὴν αὐτοεκτίμησι. Νὰ ἔχῃ πτυχία, τεχνικὲς γνώσεις, ἐξειδίκευσι ἀλλὰ οὐδέΠΟΤΕ συνειδητὴ ἐπίγνωσι! Οὐδέποτε νὰ καταλάβῃ ποιὸς εἶναι καὶ κυρίως ποιὸς θὰ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ!!!

Τρίτον καὶ σημαντικότερον. Δημιουργία συνθηκῶν φόβου! Τὸ καλλίτερον ἐργαλεῖο τους!!!! Κλιματολογικὲς συνθῆκες, οἰκονομικὴ κρίσις, πυρηνικὸς ἐξοπλισμός, ἐθνικιστικὲς ἐκρήξεις, διατροφή, πολυεθνικές, παγκόσμιες κυβερνήσεις, μυστικὰ ὅπλα….. Πολλὲς φορές γίνεται συνδυασμός δύο ἤ περισσοτέρων ἀπειλῶν…. Ἄλλοτε πάλι παραμένουν μεταξύ ἀσαφῶν πληροφοριακῶν νεφῶν καὶ συγκεκριμένων εἰκόνων. Ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἡ καλλιέργεια κι ἐνδυνάμωσις τοῦ ὅποιου πραγματικοῦ ἢ (συχνότερα) φανταστικοῦ φόβου! Ὁ φόβος παραλύει! Δυσκολεύει τὴν καθαρότητα στὴν σκέψι! Ὁδηγεῖ συχνὰ σὲ ἀποφάσεις διφορούμενες… Κι ἐκεὶ εἰσβάλει  ἡ καθοδήγησις κι ὁ ἔλεγχος!!!

Πῶς ἀντιμετωπίζονται;

Μὲ ἕνα καὶ μοναδικό «ὅπλο» γιὰ κάθε κατηγορία!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ!!!

Ἐὰν κάθε πολίτης αὐτοῦ τοῦ κόσμου συνειδητοποιήσῃ τὶς πραγματικὲς τους δυνάμεις, σὲ πολύ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὅλοι αὐτοὶ οἱ χάρτινοι πύργοι θὰ καταῤῥεύσουν!

Ἀπαιτεῖται στροφὴ στὴν αὐτάρκεια!!! Ὅσο λιγότερο ἐξαρτώμενοι εἴμαστε ἀπὸ τρίτους, τόσο λιγότερο ἐλεγχόμενοι καθιστάμεθα! Ὅσο βαθύτερα γνωρίζουμε τὶς δυνάμεις μας, τόσο πιὸ δυνατοὶ αἰσθανόμαστε. Ὅσο περισσότερο μοιραζόμεθα τὶς «γνώσεις καὶ τὶς πληροφορίες» μας, τόσο δυσκολότερα μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ὀρέξεις τους.

Ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς ὀρθώνεται κι ἀντιδρᾶ. Ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ παράλογον σκηνικὸ ποὺ ἔχει στηθεῖ εἰς βάρος του τόσους αἰῶνες, εἴτε σὲ μέρος εἴτε στὸ ὅλον! Οἱ ἀλλαγὲς φθάνουν μὲ ἀστραπιαῖες ταχύτητες! Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει πλέον. Ἀρκεῖ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ αὐτῆς τῆς «λογικῆς» καὶ θὰ διαπιστώσουμε τὰ ἀποτελέσματα νὰ συμβαίνουν σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς γύρω μας!

Ἀπαιτεῖται ὅμως μία σημαντικὴ δράσις! Ἀπαιτεῖται ἡ αὐτοσυνειδητοποίησις μας! Εἶναι ἡ ἀρχὴ ὅσων χρειαζόμεθα. Καὶ σὰν ἄτομα καὶ σὰν κοινωνίες.

Φιλονόη.

φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 7 Φεβρουαρίου 2011