Λησμόνησαν κι ἐγκατέλειψαν οἱ Ἕλληνες τούς Κυπρίους τό 1974;

Ἐπειδὴ βλέπω πολλὲς ἀνοησίες νὰ γράφονται καὶ νὰ λέγονται ἀπὸ ἄτομα, δῆθεν σοβαρά, ποὺ βάζω καὶ στοίχημα πὼς ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα…
…ὅτι, δῆθεν, «οἱ καλαμαράδες (Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) μᾶς ἔβαλαν στὴν μηχανὴ τοῦ κιμᾶ τὸ 1974 μὲ τὸ Πραξικόπημα καὶ μᾶς ἐπαράτησαν στὴν Τουρκικὴ Εἰσβολή…»
…σᾶς παραθέτω αὐτὲς τὶς φωτογραφίες καὶ σᾶς ζητῶ νὰ τὶς δεῖτε μία πρὸς μία.

Συνέχεια

Δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη τὸν ἀριθμὸ τῶν θυμάτων τοῦ Πολυτεχνείου

Μία μελαγχολικὴ ἡμέρα στὴν ἀκόμη μελαγχολικότερη πρωτεύουσα τῶν θυμάτων τοῦ Πολυτεχνείου
17 Νοεμβρίου 1973

Εἶναι λάθος νὰ θεωροῦμε πὼς δὲν ὑπῆρξαν θύματα στὸ Πολυτεχνεῖο τὸ 1973. Πτώματα δὲν ὑπῆρξαν! Συνέχεια

Θυμᾶμαι διαρκῶς τὸ τὶ σημαίνει «Πολυτεχνεῖο»!!!

Σβορῶνος…
Ἄλλη ἀπάτη κι αὐτή…

Σήμερα θὰ ἐπαναληφθοῦμε, διότι ἡ ἡμέρα αὐτή, παραμονὴ τῆς «μεγάλης αὐτῆς ἐπετείου» τῆς ἐξαπατήσεως τοῦ Ἔθνους μας, ἔχει λάβη διαστάσεις αἰσχρότητος καὶ χυδαιότητος. Καλὸ εἶναι νὰ ἐπιλέξουμε, ἐπὶ τέλους, σὲ ποιὰν …βάρκα θὰ σταθοῦμε. Στήν …βάρκα τῆς ἀληθείας, καὶ τελικῶς τῆς Ἐλευθερίας, ἤ στήν …βάρκα τοῦ ψεύδους καί τῆς δουλοποιήσεώς μας;
Συνέχεια

Δημοκράτες τὰ …«προσφυγόπουλα» καὶ φασίστες οἱ Ἕλληνες ὅταν κρατοῦν τὴν σημαία

Εἶναι τόσο ἁπλό:

Τὸ νὰ κρατᾷ τὸ …«προσφυγόπουλο» τὴν σημαία εἶναι δημοκράτης!
Τὸ νὰ κρατᾷ τὸ Ἑλληνόπουλο τὴν σημαία, εἶναι φασίστας…!!!
Συνέχεια

Ὑπὸ τουρκικὸ ἔλεγχο τὸ Αἰγαῖον!!!

Μεγάλη κινητικότητα Τουρκικών πολεμικών πλοίων μόλις 5ν.μ. ΝΝΑ της Ρόδου μεταξύ Λίνδου-Αφάντου

Συνέχεια

Ἱστορικὰ ἀνεξήγητον φαινόμενον ἡ μὴ Ἕνωσις

Μερικὲς ἀλήθειες, ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ νέοι μας.

Κύπρος, περίοδος 1964-1967 Συνέχεια