Θά …κλάψουμε καί γιά τόν Χριστόφια;

Εἴθισται νὰ λέν, ὅταν πεθαίνῃ κάποιος πολιτικός, μόνοβ καλὲς κουβέντες γιὰ τὸ πρόσωπό του.
Ἔτσι ἀπὸ ἐχθὲς ἀκούω εὐλογίες γιὰ τὸν ἐκλιπόντα τέως πρόεδρο τῆς Κύπρου Χριστόφια.

Ὁ Χριστόφιας καὶ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κύπρου, γνωστὸ καὶ ὡς ΑΚΕΛ, ἀπὸ τὸ 1954 τοὐλάχιστον ἔπαιξαν ἀνασταλτικὸ παράγοντα στὴν ἐνδυνάμωση τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου. Συνέχεια

Ζήτημα «Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας» ἀπειλεῖ τίς ἐκλογές;

Εἶναι λίγες ἡμέρες μόνον ποὺ ἔγραφα πὼς τὸ ἀλεξέι εἶναι ἀνακουφισμένο ποὺ (ἐπὶ τέλους) θὰ φύγη καὶ θὰ μᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴν παρουσία του. Καί, βεβαίως, δὲν εἶναι ἀνακουφισμένο ποὺ χάνει τὴν ἐξουσία (καὶ ὅλα τὰ …προνόμιά της!!!) ἀλλὰ διότι ἔπονται σοβαρὲς ἐξελίξεις, κυρίως στὰ Ἐθνικά μας ζητήματα, ποὺ οὐδὲ ἔνα ἀλεξέι θὰ ἢθελε νὰ χρεωθῇ. Ἔτσι κι ἐτοῦτο τὸ ἄτομον… Ἀκριβῶς ἔτσι… Συνέχεια

Ἰθαγενεῖς ἀποικίας…

Στὴν Νέα Ζηλανδία, οἱ ἰθαγενεῖς της βρεταννικῆς ἀποικίας λέγονται Μαορί.

Στὴν Αὐστραλία λέγονται Ἀβορίγινες.

Στὴν Κύπρο λέγονται …Ἕλληνες καὶ τώρα πανηγυρίζουν καὶ κορνάρουν σ’ ὅλην τὴν Λευκωσία, γιὰ τὸ κύπελλο τῆς Λίβερπουλ! Συνέχεια

Διαπιστώσεις, μαθήματα καὶ συμπεράσματα μὲ ἀφορμὴ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Μακεδονία…

Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Μακεδονία 

Διαπιστώσεις καὶ ἐρωτήματα

Τὸ Μακεδονικὸ ἔληξε μὲ μία συντριπτικὴ ἥττα γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ἀνυπολόγιστες μελλοντικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ δυσάρεστη αὐτὴ διαπίστωσις ἐντείνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν διαφαίνονται στὸν ὁρίζονται καὶ οἱ ἀναγκαῖες πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ θὰ εἶχαν καὶ τὴν βούληση καὶ τὶς δυνατότητες νὰ ἀναστρέψουν τὸ ἔγκλημα τῶν Πρεσπῶν καὶ τὶς ἐξ αὐτοῦ δυσμενέστατες ἐξελίξεις. Φυσικὰ τὸ φρόνημα τῶν ἁπλῶν πατριωτῶν εἶναι ἐδῶ, πάντα ζωντανό. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἐὰν αὐτὸ τὸ φρόνημα ἔγινε καὶ λίγο σοφότερο. Συνέχεια

Φαινόμενον Κύπρου…

Ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα παγκόσμιο φαινόμενον, διότι εἶναι τὸ μόνο νησὶ ποὺ ἐκέρδισε μὲ ἀγῶνα τὴν αὐτοδιάθεσή του καὶ δὲν ἐκήρυξε τὴν Ἕνωση μὲ κάποιον κορμό… Συνέχεια

Δὲν εἶναι ἠλίθιοι, ἀλλὰ προδότες!!!

Δὲν εἶναι ἠλίθιοι!!!
Προδότες εἶναι!!!

Συνέχεια