Χορταίνει ἡ Εὐρώπη κοκαΐνη, ἀλλὰ δὲν προσέχουμε τὶς …συμπτώσεις!!!

Διαβάζουμε πολλὰ γιὰ κόκες τελευταῖα. Πάρα πολλά.
«Ξαφνικά»γέμισε ἡ Εὐρώπη κόκα! Ἔ ὄχι καὶ «ξαφνικά» δηλαδή. Τὸ δημοσίευσα καὶ ὅταν ἔγινε, ἀλλὰ ἐλάχιστοι κατάλαβαν τὸ ἀκριβῶς παίζεται. 
Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Οἱ Η.Π.Α. εἰδικεύονται στόν ἰό Ζίκα;

Οἱ Η.Π.Α. εἰδικεύονται στόν ἰό Ζίκα;

Πότε πρόλαβαν οἱ Η.Π.Α. καί ἀπέκτησαν καί εἰδικούς» στόν ἰό Ζίκα;
Ἐκτὸς κι ἐὰν τοὺς ἔχουν, ἐπειδὴ αὐτοὶ τὸν …δημιούργησαν!!!

Στέλνουν εἰδικοὺς στὴν Κολομβία, ὅπου ἤδη προσεβλήθησαν 25.646 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων 3.177 γυναῖκες ἔγκυοι!!!
Συνέχεια

Στὴν Κολομβία ξανακερδίζουν τοὺς σπόρους τους.

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων συζητοῦσα μὲ κάποιους φίλους γιὰ τὴν ἀνάγκη διασώσεως τῶν σπόρων μας. Διότι, ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φθάσῃ, εἶτε τὸ ἀντιλαμβανόμαστε εἶτε ὄχι, ὁ μοναδικὸς τρόπος γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιβιώσουμε εἶναι νὰ ἔχουμε αὐτάρκεια.
Βέβαια, εἰδικῶς γιὰ αὐτό, ἔχουν φροντίσῃ ἄλλοι κι ἄλλοι. Τὶ τράπεζες σπόρων κλείνουν, τὶ ἀπαγορεύσεις διακινήσεως σπόρων ἐπιβάλλουν, τὶ διατάξεις γιὰ ξεπάτωμα παραδοσιακῶν ποικιλιῶν διατάζουν… Στὴν χώρα μας, γιὰ παράδειγμα, ἔχει ἀποφασισθῇ τὸ ξεπάτωμα τῶν κλημάτων καὶ ἡ ἀντικατάστασίς τους μὲ νέα, ἀπολύτως ἐλεγχόμενα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὰ πωλοῦν. Δῆλα δὴ μᾶς ἐξαναγκάζουν στὴν ὑποχρεωτική μας ἐμπλοκὴ μὲ τὴν δική τους μορφὴ τροφῆς, τὴν ἀπολύτως χειραγωγουμένη κι ἐλεγχομένη. Συνέχεια