Διατὶ καλλίτερον τὸ προβλέπειν ἀπὸ τὸ ἀντιμετωπίζειν

Δεῖτε προσεκτικὰ αὐτὸ τὸ πανῶ, ποὺ ἀνηρτήθη στὶς 30 Νοεμβρίου, στὰ κάγκελα, ἀνάμεσα στὰ ἀποχωρητήρια καὶ στὸ 1ο Δημοτικὸ σχολεῖο Ναυπλίου….
Στὸ βάθος διακρίνονται τὰ δύο Λύκεια τῆς πόλεως.

Παρατηρῆστε τὸ μαῦρο χρῶμα τῆς μπογιᾶς, τὸν γραφικὸ χαρακτήρα, τὸ σύνθημα καί, κυρίως τὰ σκίτσα στὸ κάτω μέρος μὲ τὸ ἀνθρωπάκι ποὺ φορᾶ κράνος καὶ κυνηγᾶ μὲ τὸ ῥόπαλο τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρό!!!

Τί βλέπει ὁ πολίτης ποῦ ἔχει ἐξοικειωθεῖ τὸ μάτι του κι ἀναγνωρίζει τὰ σύμβολα;
Βλέπει καθαρὰ ἕναν ἀναρχικὸ ἐπάνω!!!

Ὅμως, ὄοοοοχι ἀγαπητοί μου… Ἔρχεται ὁ ἰνστρούκτωρ καὶ διανοητικὸς καθοδηγητὴς τῆς νεολαίας καὶ φιλόλογος καὶ σοὺ λέει φαρδειὰ πλατειά:

«Πανῶ μαθητῶν 1ου καὶ 2ου Λυκείου Ναυπλίου»

Μαθητῶν!!!
Καὶ τῶν δύο λυκείων τοῦ Ναυπλίου!!!
Κι ἂς μὴν εἶναι κρεμασμένο στὰ Λύκεια, ἀλλὰ ἀπέναντι, ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ ἀναρτᾶ τὰ πανῶ της ἡ ἀριστερὰ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων!!!!
Κι ἂς μὴν ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Α’ ἢ τοῦ Β’ Λυκείου ἢ καὶ τῶν δύο μαζύ…

Καὶ δὲν εὑρέθη κάποιος νά ἐρωτήσῃ «αὐτό τό πανῶ τό ἀπεφάσισαν οἱ μαθητές μέ τά 15μελῆ τους;
Ἢ οἱ Ἀναρχικοί της Ἀργολίδος, τὰ πέντε ἄτομα δηλαδὴ ποὺ ὑπάρχουν στὸν χῶρο, μαζύ μὲ τοὺς ΑΝΤΙΦΕΣ ὅλων τῶν κοκκινοροζουλὶ ἀποχρώσεων καπέλωσαν τοὺς μαθητὲς καὶ σὲ δευτέρα, ὁρατὴ ἀνάγνωση, ἀπειλοῦν καὶ τρομοκρατοῦν τά παιδιά;
Καταλάβαμε πῶς λειτουργοῦν οἱ γκροῦπες τῶν φασιστερῶν; Κι ἄντε νὰ ἐξέλθουν τὰ μαθητούδια, μετὰ ἀπὸ αὐτό, νὰ ποῦν πὼς ὄχι δὲν εἶναι δικό τους αὐτὸ τὸ πανῶ!

Τί λέτε βρέ; Νά ἐμφανισθοῦν οἱ κρανοφόροι πού θά κυνηγοῦν τὰ «φασιστάκια»;;;
Ἀφοῦ τὸ ἔστειλαν τὸ «μήνυμα» στὰ παιδιά, μᾶλλον τὸ ἀνήρτησαν στὰ μοῦτρα τους, τὸ «καθῆστε καλὰ γιατί θὰ σᾶς κυνηγήσουμε»!!!

(Μὴν σᾶς πῶ, ὅτι ἀπὸ τὸν γραφικὸ χαρακτῆρα καὶ τὸ σκίτσο μπορῶ νὰ καταλάβω ἀκόμη καὶ τὸ ποιὸς τὸ ἐφτίαξε, τὸν ὁποῖον, στὰ ἑξῆντα του, 60 τοῦ γιὰ μαθητὴ δὲν τὸν κάνεις) !!!!!
Ἀφοῦ εἴπαμε πέντε νοματαῖοι εἶναι ὅλοι κι ὅλοι!

Λαπαθιώτου Ντίνα

 

Ψέμματα αὐτοί, ἀλήθειες ἐμεῖς…

Πυροβολοῦν μὲ ψέμματα…
Ἀπαντοῦμε μὲ ἀλήθειες…

Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπὸν σήμερα μὲ προσοχή, ἐνδεικτικά, ποιοὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ παρίσταναν τοὺς «μαθητὲς» στὴν πορεία τῶν Ἀθηνῶν, τοὺς ὁποίους μᾶς ἐπαρουσίασαν ὅλα μαζὶ τὰ ΜΜΕ μὲ ὁμοβροντία ὡς «μαθητικὴ» πορεία, ποὺ ὀργάνωσε τὸ «Συντονιστικὸ Σχολείων καὶ Μαθητῶν Ἀθήνας».
Θὰ τὸ κάνουμε ἀναλύοντας τὶς εἰκόνες, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο ὑλικὸ ἐντοπίσουμε, ἔχοντας πρόσβαση μέσῳ διαδικτύου!

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Εἴδαμε ἕνα πανὸ τῆς Πρωτοβουλίας Συντονισμοῦ Σχολείων καὶ Μαθητῶν Ἀθήνας (φωτογραφία Α).

Συνέχεια

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!! (β)

…ἐν συνεχείᾳ τοῦ:

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

…ἐπανερχόμεθα σήμερα μὲ τὶς λίστες κατανομῆς, ἀνᾷ χώρᾳ, βάσει τοῦ παραπάνω συμφώνου [Παγκόσμιον Σύμφωνον ΟΗΕ γιὰ τὴν Μετανάστευσιν («Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration»)]: Συνέχεια

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

…μὲ τὶς εὐλογίες ὅλων τῶν σοσιαληστῶν κυβερνώντων της.

Γράφει ἡ Κωνσταντῖνα Λαπαθιώτου

  • Ἀληθεύει πώς στήν Σύνοδο τοῦ ΟΗΕ στίς 10 καὶ 11 Δεκεμβρίου, στὸ Μαρόκο, θὰ ἀποφασίσουν νά πνίξουν τήν Εὐρώπη μὲ ἑκατομμύρια Ἀσιατῶν;
  • Ἀληθεύει ὅτι προβλέπεται ἡ Αὐστρία τῶν 10 ἑκατομμυρίων Αὐστριακῶν νά δεχθῇ 65 ἑκατομμύρια Ἀφροασιάτες;
  • Ἀληθεύει ὅτι ἀντίστοιχο νούμερο καὶ μεγαλύτερο προβλέπεται γιὰ τὴν Ἑλλάδα  (120.000 ἑκατομμύρια!!!);

Συνέχεια

Θέλουν Τσίπρας καὶ Ἱερώνυμος νὰ κρυφθοῦν ἀλλὰ οἱ …«συμπτώσεις» δὲν τοὺς ἀφήνουν!!!

Ὁ Ἱερώνυμος (προκαθήμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας), παρῳμοίωσε τὸν (ἄθεο) Τσίπρα ὡς νέο Σαοῦλ (Ἀπόστολο Παῦλο), μετὰ τὴν κοινή τους προσπάθεια νὰ ἀπαλειφθῇ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ ἐπίσημος θρησκεία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ Ἔθνους!!!!

Συνέχεια

Θαυμαστὸς καινούργιος κόσμος

  • Δύο μαφιόζικες ἐκτελέσεις σὲ ἕνα εἰκοσιτετράωρο στὴν Ἀθήνα!!!
  • Τὰ Πανεπιστήμια κέντρα τοξικομανῶν καὶ λαθρεμπόρων!!!
  • Ἄβατο τὰ Ἑξάρχεια καὶ γκέτο ὁλόκληρες συνοικίες!!! Συνέχεια