Θὰ μᾶς μείνουν τὰ συσσίτια…

…ἀλλὰ καὶ οἱ καταπατημένοι (ἀρχαιολογικοὶ μὰ καὶ πάσης φύσεως) χῶροι!!!

Γράφει ἡ Κωνσταντῖνα Λαπαθιώτου

Βρῆκε λέει ὁ περιφερειάρχης Πελοπονήσου ὁ Τατούλης, 1,5 ἑκατομμύριο εὐρῶ γιὰ νὰ τὰ χαρίσῃ στὴν πλουσιοτέρα ἐκκλησία τῆς Ἀργολίδος, πρὸ κειμένου νὰ κτίσῃ ἐκεῖ ἡ ἐκκλησία, κτίριο Συσσιτίων 1.000 τμ, καὶ ἐπάνω σὲ ἀρχαιολογικὸ χῶρο παρακαλῶ!!!

Συνέχεια

Βαρυχειμωνιὰ διαρκείας

Δὲν ξέρω γιατί, δὲν ἐνημερώνουν σωστὰ τὸν κόσμο, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἁπλᾶ πράγματα.

Θὰ ἔπρεπε, κατὰ τὴν γνώμη μου, νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πολῖτες, ὅτι περιμένουμε ἕνα δεκαήμερα χαμηλὸ βαρομετρικό, μὲ πυκνὲς χιονοπτώσεις καὶ χαμηλὲς θερμοκρασίες!!!

Δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θὰ χιονίσῃ καὶ ποῦ, τελικῶς. Χιόνι ἔχουμε κάθε χρόνο καὶ εἶναι συνηθισμένο καὶ ἀναμενόμενο!! Τὸ διαφορετικὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ βαρυχειμωνιὰ θὰ κρατήση ἀρκετὲς ἡμέρες ποὺ θὰ κάνη πιὸ βαρειὲς τὶς συνέπειες! 

Ἀναμένεται πολὺ χιόνι σὲ ὅλη τὴν χώρα σχεδόν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται!
Καλὸ θὰ εἶναι νὰ τὸ γνωρίζουν ὅσοι θὰ εὑρίσκονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες στοὺς δρόμους!

Συνέχεια

Δέν γνωρίζουμε ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί τρομοκράτες;

Εἶναι ἐπικίνδυνοι καὶ φανατισμένοι φονιάδες!!!
Συριζαῖοι τὸν ἀκολούθησαν ἀπὸ τὸ «Παλαί» ἔως καὶ τὸ αὐτοκίνητό του, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν σκοτώσουν στὰ σκοτάδια!!!!!!!

Συνέχεια

Βόμβες καὶ ἄλλες ἱστορίες τρομοκρατίας

Ὅταν οἱ τρομοκράτες «κατέβαζαν» ὅλους τους παραδοσιακοὺς ἐκδότες τῆς δεξιᾶς καὶ τοὺς ἔστελναν στὰ νεκροτομεῖα, ὅλος αὐτὸς ὁ ἑσμὸς τῶν μετανοημένων φιλελευτεροπασόκων, ποὺ σήμερα σκούζει γιὰ τὸν ΣΚΑΙ, ἀμολοῦσε καλούμπα, ἡ ἐλευθεροτυπία δὲν ἀπειλεῖτο καὶ ἡ παπανδρεϊκὴ δημοκρατία ἐπλάταινε καὶ ἐβάθαινε… Συνέχεια

Ὡραῖο …«πολυεργαλεῖο» οἱ «ἀλαχουακμπάρηδες»!!!

Γαλλία…
Ξανὰ ΑΛΛΑΧ ΑΚΜΠΑΡ στὸ Στρασβοῦργο, μὲ τρεῖς νεκροὺς καὶ περισοτέρους ἀπὸ δέκα τραυματίες!

Συνέχεια

Διατὶ καλλίτερον τὸ προβλέπειν ἀπὸ τὸ ἀντιμετωπίζειν

Δεῖτε προσεκτικὰ αὐτὸ τὸ πανῶ, ποὺ ἀνηρτήθη στὶς 30 Νοεμβρίου, στὰ κάγκελα, ἀνάμεσα στὰ ἀποχωρητήρια καὶ στὸ 1ο Δημοτικὸ σχολεῖο Ναυπλίου….
Στὸ βάθος διακρίνονται τὰ δύο Λύκεια τῆς πόλεως.

Παρατηρῆστε τὸ μαῦρο χρῶμα τῆς μπογιᾶς, τὸν γραφικὸ χαρακτήρα, τὸ σύνθημα καί, κυρίως τὰ σκίτσα στὸ κάτω μέρος μὲ τὸ ἀνθρωπάκι ποὺ φορᾶ κράνος καὶ κυνηγᾶ μὲ τὸ ῥόπαλο τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρό!!!

Τί βλέπει ὁ πολίτης ποῦ ἔχει ἐξοικειωθεῖ τὸ μάτι του κι ἀναγνωρίζει τὰ σύμβολα;
Βλέπει καθαρὰ ἕναν ἀναρχικὸ ἐπάνω!!!

Ὅμως, ὄοοοοχι ἀγαπητοί μου… Ἔρχεται ὁ ἰνστρούκτωρ καὶ διανοητικὸς καθοδηγητὴς τῆς νεολαίας καὶ φιλόλογος καὶ σοὺ λέει φαρδειὰ πλατειά:

«Πανῶ μαθητῶν 1ου καὶ 2ου Λυκείου Ναυπλίου»

Μαθητῶν!!!
Καὶ τῶν δύο λυκείων τοῦ Ναυπλίου!!!
Κι ἂς μὴν εἶναι κρεμασμένο στὰ Λύκεια, ἀλλὰ ἀπέναντι, ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ ἀναρτᾶ τὰ πανῶ της ἡ ἀριστερὰ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων!!!!
Κι ἂς μὴν ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Α’ ἢ τοῦ Β’ Λυκείου ἢ καὶ τῶν δύο μαζύ…

Καὶ δὲν εὑρέθη κάποιος νά ἐρωτήσῃ «αὐτό τό πανῶ τό ἀπεφάσισαν οἱ μαθητές μέ τά 15μελῆ τους;
Ἢ οἱ Ἀναρχικοί της Ἀργολίδος, τὰ πέντε ἄτομα δηλαδὴ ποὺ ὑπάρχουν στὸν χῶρο, μαζύ μὲ τοὺς ΑΝΤΙΦΕΣ ὅλων τῶν κοκκινοροζουλὶ ἀποχρώσεων καπέλωσαν τοὺς μαθητὲς καὶ σὲ δευτέρα, ὁρατὴ ἀνάγνωση, ἀπειλοῦν καὶ τρομοκρατοῦν τά παιδιά;
Καταλάβαμε πῶς λειτουργοῦν οἱ γκροῦπες τῶν φασιστερῶν; Κι ἄντε νὰ ἐξέλθουν τὰ μαθητούδια, μετὰ ἀπὸ αὐτό, νὰ ποῦν πὼς ὄχι δὲν εἶναι δικό τους αὐτὸ τὸ πανῶ!

Τί λέτε βρέ; Νά ἐμφανισθοῦν οἱ κρανοφόροι πού θά κυνηγοῦν τὰ «φασιστάκια»;;;
Ἀφοῦ τὸ ἔστειλαν τὸ «μήνυμα» στὰ παιδιά, μᾶλλον τὸ ἀνήρτησαν στὰ μοῦτρα τους, τὸ «καθῆστε καλὰ γιατί θὰ σᾶς κυνηγήσουμε»!!!

(Μὴν σᾶς πῶ, ὅτι ἀπὸ τὸν γραφικὸ χαρακτῆρα καὶ τὸ σκίτσο μπορῶ νὰ καταλάβω ἀκόμη καὶ τὸ ποιὸς τὸ ἐφτίαξε, τὸν ὁποῖον, στὰ ἑξῆντα του, 60 τοῦ γιὰ μαθητὴ δὲν τὸν κάνεις) !!!!!
Ἀφοῦ εἴπαμε πέντε νοματαῖοι εἶναι ὅλοι κι ὅλοι!

Λαπαθιώτου Ντίνα