Χάθηκαν οἱ Ἕλληνες καπεταναῖοι;

Σε Τούρκο Καπετάνιο του Πολεμικού Ναυτικού το τιμόνι του ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ της Τήλου Sea Star!!!

ΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Καπετάνιοι… όπως «χάθηκαν» και οι Έλληνες αγοραστές για το Καταμαράν… με αποτέλεσμα η Δήμαρχος της Τήλου Μαρία ΚΑΜΜΑ να «αναγκασθεί» να το δώσει σε Τούρκους “bereketi” χωρίς να εισπράξει ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ τσακιστό ΕΥΡΩ. Συνέχεια

Φύσις ὀργασμῶν

Καὶ στὸν ἄνδρα ὁ ὀργασμὸς εἶναι δύο εἰδῶν

Παρακάτω λέμε γιὰ τὴν παγία διάκριση τοῦ Γυναικείου Ὀργασμοῦ σὲ Ὥριμο (Κολπικό) καὶ «Ἀνώριμο» (Κλειτοριδικό).

Οἱ Κλειτοριδικὲς γυναῖκες τείνουν νὰ γλωσσεύουν τοὺς ἄνδρες τους, σὰν νὰ τοὺς λέν: «Μᾶγκες, δὲν σᾶς χρειαζόμεθα γιὰ τὴν ἱκανοποίησή μας. Ἡ τριβὴ τοῦ ὑποτυπώδους πέους, ποὺ εἶναι ἡ Κλειτορίς, ἀρκεῖ».
Ἀντίθετα, ὁ κολπικὸς Ὀργασμὸς ἐπιθυμεῖ τὴν διείσδυση τοῦ Φαλλοῦ.
Συνέχεια

Ἰσπανῶν ἀπάνθρωπα ἔθη

Ἀπάνθρωπον ἔθος!!!

Ἀπό τοῦ αὐχένος κρεμάμενος εἰς δένδρον, νεκρῖς ηὑρέθη ὁ ταῦρος ὅτι πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ἐν ᾧ ἐτύγχανε ὁ ταῦρος ἀνταγωνιζόμενος ταυρομάχῳ τινί, κρατήσας τοῦ ταυρομάχου ἀπέκτεινε αὐτὸν ἐν σταδίῳ πλήθοντι θεατῶν εἰς Ἰσπανίαν!!!!
Συνέχεια

Δήμαρχος Ῥόδου καί …φτώχεια κατηραμένη;

ΔΗΜΑΡΧΕ ΡΟΔΟΥ Φώτη Χατζηδιάκο, σε βρίσκω αρκετά «πτωχό» για να έχεις λόγους να ψεύδεσαι.

Ψεύδεται και συγκαλύπτει εγκλήματα και μαύρο χρήμα, πλουτίζοντας  αδικαιολογήτως ο Δήμαρχος Ρόδου. Συνέχεια

Θῦμα …ἰδεοληψίας κι ὄχι τῆς Βορείου Κορέας

Ὁ ἄτυχος νεαρὸς ποὺ ἀφέθη ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Βορείου Κορέας, γιὰ νὰ πεθάνῃ λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς μακρᾶς κρατήσεώς του, εἶναι λιγότερο θῦμα τοῦ βαρβάρου καθεστῶτος καὶ περισσότερο θῦμα τῆς ἰδεοληψίας που κυριαρχεὶ στὴν Δύση καὶ μὲ βάση τὴν ὁποίαν, ἐμεῖς οἱ Δυτικοὶ ἄνθρωποι, εἴμαστε ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς δημοκρατίας στὸν κόσμο.

Συνέχεια

Γιατί ἀπέτυχαν οἱ «μενουμευρωπάκηδες»;

Γιατί ἀπέτυχαν οἱ σταϊκοτσουκαλαδάκηδες «παραιτηθεῖτε»;

Διότι ἄλλο τὸ FB καὶ τὰ συστημικὰ ΜΜΕ ποὺ τοὺς στηρίζουν, καὶ ἄλλο εἶναι ἡ κοινωνία στὴν πραγματικότητα, ποὺ δὲν θέλει νὰ τοὺς βλέπῃ.
Συνέχεια