Χρειάζεται νὰ ἀντικαθίστανται (κάπου-κάπου) τὰ κοντέινερ…

Οἱ σεισμοπαθεῖς νὰ κοιμοῦνται κατάχαμα σὲ αὐλές, πάρκα καὶ πλατεῖες…
Νὰ μὴν νοιάζεται κάποιος «ἀνθρωπιστής» ἢ «ἀλληλέγγυος» γιὰ αὐτούς…
Καί, φυσικά, οὐδὲ μία κυβένησις νὰ ἐνδιαφέρεται…

Συνέχεια

Φυσικὲς ἀπολυτότητες…

Εἶδα πρὸ ἡμερῶν ἕνα ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸ ζευγάρωμα τῆς βασιλικῆς κόμπρας .

Ὁ ἀρσενικὸς χρησιμοποιεῖ τὰ δύο ἡμιπέη του καὶ τοποθετεῖ στὴν κοιλία της γύρω στὰ 40 αὐγά. Συνέχεια

Ὥρα νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεώς μας!!!

Ὁ ἐχθρὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς δουλείας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἔθνος!
Μᾶθε τὰ ὅπλα σου!

Ἔθνος =συσπείρωσις = ἀντίστασις!

Ἐπιδιώκουν τὴν διάλυση καὶ κτυποῦν τὴν ῥίζα, τὸ κύτταρο, ὅπως μᾶς ἐδίδασκαν παλαιά.
Δηλαδὴ κτυποῦν τὴν οἰκογένεια!

Συνέχεια

Δικαία ὀργή τοῦ κόσμου ἕλκει …κουκουλοφόρους;

Χμμ…..
Κάτι δὲν μοῦ κάθεται καὶ δὲν μοῦ ξανά-κάθεται καὶ τόσο καλά.

Δικαιολογημένη ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου μὲ τοὺς γύφτους, οἱ ὁποῖοι στὴν οὐσία δὲν φταῖν, γιατὶ ἔτσι τοὺς ἔμαθε ἡ ἑκάστοτε κυβέρνησις )καί, κυρίως, ἡ σημερινή), νὰ κάνουν ὅ,τι γουστάρουν καὶ νὰ μὴν συλλαμβάνονται. Συνέχεια

Ὑπερηφανείας ἑορτή;

Ἒ τώρα πεῖτε μου: Εἶναι pride;
Εἶναι δηλαδή ὑπερηφάνεια αὐτό τό πράγμα βρέ παιδιά;

Συνέχεια

Φόβος (καλὰ προπαγανδισμένος) σκιάζει τὴν Εὐρώπη!!!

«Καταδικάζουμε τὴν βία, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται…»
(Προέχει ἡ καταδίκη τῆς ἰσλαμοφοβίας καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς…!!!)

Συνέχεια