Γιὰ νὰ εἶσαι Πατριώτης χρειάζεσαι καὶ …Πατρίδα!!!

Γιὰ νὰ εἶσαι πατριώτης πρέπει νὰ ἔχῃς Ἐθνικὴ Συνείδηση καί, κυρίως, νὰ …ἔχῃς Πατρίδα!
Πατριώτης χωρὶς πατρίδα δὲν νοεῖται. Συνέχεια

Θαυμάζουμε καὶ δὲν κατακρίνουμε τὴν γυναικεία φιλαρέσκεια!!!

Ὅπως παρατηρῶ, πολλοὺς ἀπὸ ἐσᾶς, σᾶς ἐνοχλοῦν οἱ γεμάτες παραλίες μὲ κοπέλες ποὺ φοροῦν μικροσκοπικὰ μπικίνι ἢ οἱ τριαντάρες καὶ οἱ σαραντάρες μὲ τὰ περιποιημένα νύχια καὶ τὰ μαλλιὰ ἢ ἀκόμη καὶ τὰ βαμμένα χείλη καὶ οἱ τονισμένες βλεφαρίδες.

Συνέχεια

Χρειάζεται νὰ ἀντικαθίστανται (κάπου-κάπου) τὰ κοντέινερ…

Οἱ σεισμοπαθεῖς νὰ κοιμοῦνται κατάχαμα σὲ αὐλές, πάρκα καὶ πλατεῖες…
Νὰ μὴν νοιάζεται κάποιος «ἀνθρωπιστής» ἢ «ἀλληλέγγυος» γιὰ αὐτούς…
Καί, φυσικά, οὐδὲ μία κυβένησις νὰ ἐνδιαφέρεται…

Συνέχεια

Φυσικὲς ἀπολυτότητες…

Εἶδα πρὸ ἡμερῶν ἕνα ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸ ζευγάρωμα τῆς βασιλικῆς κόμπρας .

Ὁ ἀρσενικὸς χρησιμοποιεῖ τὰ δύο ἡμιπέη του καὶ τοποθετεῖ στὴν κοιλία της γύρω στὰ 40 αὐγά. Συνέχεια

Ὥρα νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεώς μας!!!

Ὁ ἐχθρὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς δουλείας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἔθνος!
Μᾶθε τὰ ὅπλα σου!

Ἔθνος =συσπείρωσις = ἀντίστασις!

Ἐπιδιώκουν τὴν διάλυση καὶ κτυποῦν τὴν ῥίζα, τὸ κύτταρο, ὅπως μᾶς ἐδίδασκαν παλαιά.
Δηλαδὴ κτυποῦν τὴν οἰκογένεια!

Συνέχεια

Δικαία ὀργή τοῦ κόσμου ἕλκει …κουκουλοφόρους;

Χμμ…..
Κάτι δὲν μοῦ κάθεται καὶ δὲν μοῦ ξανά-κάθεται καὶ τόσο καλά.

Δικαιολογημένη ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου μὲ τοὺς γύφτους, οἱ ὁποῖοι στὴν οὐσία δὲν φταῖν, γιατὶ ἔτσι τοὺς ἔμαθε ἡ ἑκάστοτε κυβέρνησις )καί, κυρίως, ἡ σημερινή), νὰ κάνουν ὅ,τι γουστάρουν καὶ νὰ μὴν συλλαμβάνονται. Συνέχεια