Θυμόμαστε διαρκῶς πὼς τὰ Μ.Μ.Ε. μᾶς ἀποκαλύπτουν ἀλήθειες(;;;)…!!!

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ὅ,τι μᾶς δείχνουν τὰ Μ.Μ.Ε. εἶναι ὅλα ἀλήθεια…

Συνέχεια

Λευκὰ Κράνη ἐν …σκηνοθεσίᾳ!!!

Λευκὰ Κράνη ἐν ...σκηνοθεσίᾳ!!!Video Ντοκουμέντο!!!

Ἡ προπαγάνδα στὰ καλλίτερά της!
3, 2, 1 μοτέρ, πᾶμε!

Ὅλοι στέκονται ἀκίνητοι καὶ γαλήνιοι.
Ὁ δῆθεν ἐγκλωβισμένος παραμένει ἡρεμότατος, δὲν πονᾶ διόλου, εἶναι σχεδὸν ἀτσαλάκωτος καί, ξαφνικά, ἀρχίζουν ὅλοι νὰ φωνάζουν… Ὁ …«βαρειὰ τραυματισμένος» μεταφέρεται στὰ χέρια πρὸς ἄγνωστον κατεύθυνση… Συνέχεια

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν…

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...8Διαβάζουμε καθημερινῶς γιὰ συγκρούσεις, ἐπιθέσεις, ἀπειλὲς κατὰ ἰθαγενῶν ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς…«νεοέλληνες», ποὺ ἢ ἀποσιωπῶνται ἀπὸ τὰ μεγάλα μέσα παραπληροφορήσεως, ἢ, ἀκόμη καλλίτερα, ἀλλοιώνονται τὰ γεγονότα καί, μέσῳ συστηματικῆς προπαγάνδας, μετατρέπουν τὰ θύματα σὲ θῦτες, ἀλλοιώνοντας ἔννοιες κι ἀποκρύπτοντας σοβαρὲς πληροφορίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀσφάλειά μας ὡς χώρα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄτομα.
Ἁπλὸ παράδειγμα, πρόσφατο, τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ δυστύχημα τοῦ Ὡραιοκάστρου, γιὰ τὸ ὁποῖον μόνον τὴν …ἀλήθεια δὲν μάθαμε. Συνέχεια

Χάσαμε τοὺς (πραγματικούς) πρόσφυγες!!!

Τὰ 2/3 τῶν μεταναστῶν ποὺ αἰτοῦνται ἄσυλο στὴν Ἀγγλία, ὡς προσφυγόπουλα, εἶναι τελικὰ …ἐνήλικες!

Χάσαμε τοὺς (πραγματικούς) πρόσφυγες!!!

Ἐπίσης…
Τὰ 4/5 τῶν μεταναστῶν ποὺ αἰτοῦνται ἄσυλο στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, δὲν εἶναι πρόσφυγες πολέμου! Συνέχεια

Τὸ Brexit ὀφελεῖ τοὺς Βρεταννούς…

Ἀνεβαίνει ἡ Βρεταννία στὸν τουρισμό, μετὰ τὸ brexit. Τὰ στοιχεῖα δείχνουν πὼς σὲ σχέση μὲ πέρυσι ὁ ἐσωτερικὸς τουρισμὸς ἀνέβηκε κατὰ 4,3% καὶ οἱ τουρίστες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ κατὰ 8,6% περισσότερο ἀπὸ πέρυσι.

Αὐτὸ συνέβη διότι ἡ λίρα ὑποτιμήθηκε, σὲ σχέση  μὲ τὸ εὐρῶ καὶ τὸ δολλάριο, κατὰ 10%.
Αὐτὸ ἔδωσε κίνητρο στοὺς ἐκτὸς Ἀγγλίας τουρίστες νὰ κάνουν διακοπὲς μὲ φθηνότερα συνάλλαγμα, ἀλλὲ ἐπίσης ἔκανε καὶ τοὺς ντόπιους νὰ προτιμήσουν τὴν Ἀγγλία, ἐνισχύοντας τὴν οἰκονομία της. Μάλιστα περιμένουν περαιτέρω αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ τὸν χειμώνα.Τὸ Brexit ὀφελεῖ τοὺς Βρεταννούς... Συνέχεια

Δὲν ξεχνῶ!!!!!!

Στὶς 20 Ἰουλίου 1974, 40.000 Τοῦρκοι, εἰσέβαλαν παράνομα στὶς Βόρειες Ἀκτὲς τῆς Κύπρου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παράνομη κατοχὴ τοῦ 37% τῆς νήσου.
Περίπου 200.000 ἄνθρωποι ἐξεδιώχθησαν ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ἔγιναν πρόσφυγες στὴν ἴδια τους τὴν Πατρίδα.
Περίπου 4.000 σκοτώθηκαν καὶ 2.500 ἐδηλώθησαν ὡς ἀγνοούμενοι.

Δὲν ξεχνῶ!!!!!!

Συνέχεια