Μουσεῖον Μεταναστεύσεως!!!

Μουσεῖον Μεταναστεύσεως!!!1Στήν ἠλεκτρονική ἒκδοσι τῶν  ΝΕΩΝ διαβάζουμε πώς ὁ κύριος Πάγκαλος παρουσίασε τά σχέδιά τῆς κυβερνήσεως  γιά τόν Πειραιά!

Μαθαίνουμε ὃτι:

“Μέσα στα επόµενα δέκα χρόνια ο Πειραιάς πρόκειται να αποκτήσει νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, Εθνικό Ναυτικό Μουσείο και Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Μουσείο Μετανάστευσης, θεµατικό πάρκο για την ελληνική και πειραϊκή ναυτική ιστορία καθώς και πολιτιστικό κέντρο για εκθέσεις που θα προσφέρεται ως χώρος ηχογραφήσεων και κινηµατογραφήσεων µέσα σε ένα από τα µεγαλύτερα πάρκα της Αττικής…..

……Σε Μουσείο Μετανάστευσης προγραµµατίζεται να µετατραπεί η Πέτρινη Αποθήκη –επιφάνειας 3.500 τ.µ. –, ενώ η Μεγάλη Αποθήκη θα φιλοξενεί εκθέσεις αλλά και κινηµατογραφιστές και φωτογράφους, καθώς θα αποκτήσει υποδοµές για γυρίσµατα και φωτογραφήσεις. Οσο για την γνωστή «Παγόδα», το εκθεσιακό κέντρο του ΟΛΠ, έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µετατροπή του σε ξενοδοχείο. ”

Νά γίνῃ πιό σαφές παρακαλῶ;

Τί ἀκριβῶς σημαίνει τό Μουσεῖον Μεταναστεύσεως; Καί σέ τί ἀφορᾷ; Ἀπό ἢ πρός τήν Ἑλλάδα μετανάστευσι;

Λόγῳ ἀδυναμίας νά σᾶς παρακολουθήσω κύριε ἀντιπρόεδρε, θά μποροῦσα νά τύχω μίας διευκρινήσεως;

Ἐάν τό Μουσεῖον ἀφορᾷ  τήν μετανάστευσιν τῶν Ἑλλήνων πρός πάσα κατεύθυνσι, τό ἀντιλαμβάνομαι καί τὸ κατανοῶ. Βέβαια, πιστεύω πώς προηγοῦνται ὃλων τῶν ἂλλων οἱ  δημιουργίες ἀσφαλῶν χώρων ἐκθέσεως τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς. Κι ἐν μέσῳ κρίσεως πού μαστίζει τήν χώρα, θά μποροῦσα νά περιμένω κάποια χρόνια γιά νά δῶ τό Μουσεῖον Μεταναστεύσεως…

Ἐάν ὃμως τό Μουσεῖον σας ἀφορᾷ  τήν πρός Ἑλλάδα (λαθρο) μετανάστευσι, ἒχω ἓνα σοβαρότατο πρόβλημα κατανοήσεως.

Πρῶτον, ἐπαναλαμβάνομαι δυστυχῶς, ἐν μέσῳ κρίσεως κάτι τέτοιο εἶναι περιττόν.

Δεύτερον. Τί ἀκριβῶς θά ἐκτίθεται στό Μουσεῖον; Φωτογραφίες καί στοιχεῖα ἀπό τούς ἀμέτρητους τρόπους εἰσβολῆς στήν χώρα μας καί τίς ἂπειρες μεθόδους παραβιάσεως τῶν ἐθνικῶν μας συνόρων;

Τρίτον. Μήπως μέσα στό Μουσεῖον θά ἐπιδεικνύετε  καί τήν μεθοδολογία καταργήσεως κάθε νομίμου τρόπου διαβιώσεως, καταργήσεως φοροεισφορᾶς καί δασμῶν καί διαδόσεως  ναρκωτικῶν οὐσιῶν καί ὃπλων;

Ἀπορίες ἀφελοῦς, ὃπως πάντα… ποὺ ὃμως χρειάζονται κατ’ ἐπειγόντως ἀπαντήσεις!

Φιλονόη.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply