Παραίνεσις καί παρακίνησις πρός δολοφονία

ς ἀφήσουμε λίγο τό κακό χαμό πού γίνεται στό κέντρο τοῦ κλεινοῦ ἄστεως καί ἄς ἔρθουμε καί πάλι στήν ἀπογραφή καί δή, στήν ἐπιμονή τῆς πολιτείας νά μᾶς ἀποσπάση τήν συγκατάθεσιν γιά τήν ἐξαγωγή “ οἰκειοθελῶς” τῶν ὑγιειῶν ὀργάνων μας “ μετά θάνατον”. Νομίζω πώς ἔχει ἰδιαίτερη σημασία νά τά ἀκοῦς ἀπό ἕναν γιατρό παρά ἀπό τούς κάθε λογῆς εἰδήμονες.

Τό παρακάτω ἄρθρο τό ὑπογράφει ὁ Κυπριανός Χριστοδουλίδης (γιατρός).

Ἐπίσης, ἐπισυνάπτω βίντεο τῆς συνεντεύξεως πού ἔδωσε κάποτε (1994) στόν πατέρα Ἐμμανουήλ Καλυβᾶ. Ὁ πατήρ Καλυβᾶς βέβαια ἀλλοῦ τό πάει, λόγω ίδιότητος,  ἀλλά δεῖτε την συνέντευξι. Θά καταλάβετε πολλά!

Τό συγχωροχάρτι τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ

Είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις των αχυρανθρώπων της Νέας Τάξης, των μικρής εμβέλειας και σπουδαιότητας εξαρτημένων κρατών, δεν καταφεύγουν συχνά σε δημοψηφίσματα.

Η πατρίδα μας σε σπάνιες ή ειδικές περιστάσεις – κατόπιν υποδείξεως – εφαρμόζει αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Έχει όμως τον τρόπο να διεξάγει άτυπα και πονηρά, σε εισαγωγικά, δημοψηφίσματα. Ένα από αυτά είναι το προαλειφόμενο της απογραφής πληθυσμού από τη δωσίλογη κυβέρνηση του “ μαζί τα φάγαμε” των συμβολαίων θανάτου : ΔΝΤ και Τρόϊκα.

Προ δέκα ετών είχαμε ένα παρόμοιο, αλλά όχι τόσο παραπλανητικό, σαν αυτό που μας ετοιμάζουν, υποτίθεται, για να μάθουν πόσοι Έλληνες είμαστε, αλλά και πόσο Έλληνες είμαστε. Θα μας υποχρεώσουν να συμπληρώσουμε το έντυπο της δωρεάς των οργάνων, ενώ στην προηγούμενη απογραφή, στην οποία μας ζητούσαν να δηλώσουμε απλά ένα ναι ή ένα όχι – σημειώσατε, δεν μάθαμε ποτέ τα στατιστικά νούμερα – έντυπο δεν υπήρχε. Είχαμε μόνο το “ ναι”, “ όχι”, ή “ δεν απαντώ”.

Τώρα άλλαξε η μεθοδολογία. Μεσολάβησε το ταξίδι του μακαρίτη Χριστόδουλου για μεταμόσχευση (έγινε για διαφημιστικούς λόγους), είχαμε δια του Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού) πλήθος ενημερωτικών εκπομπών “ ευαισθητοποίησης” (sic) με αποκορύφωμα τις ανακοινώσεις των κατά τόπους Μητροπόλεων υπέρ του “ δώρου ζωής”, ύστερα από Εγκυκλίους Σημειώσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σημαίνουν όλα αυτά ότι είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στη φάση ενός άτυπου και καλά σχεδιασμένου δημοψηφίσματος απάτης. Η απογραφή συμπεριλαμβάνει ειδικό έντυπο το οποίο οφείλει να συμπληρώσει ο απογραφόμενος. Το τι γνωρίζει είναι άλλο θέμα. Όποιος δεν το συμπληρώσει θα εικάζεται ως δωρητής. Όποιος το συμπληρώσει, μετά από τη σχετική σύντομη κατήχηση ευαισθητοποίησης την οποία θα του κάνει ο απογραφέας, θα είναι σαν να δίνει την ψήφο του – “ προς εξαγόρευσιν της ψυχής”, θα του λέει ο “ κατηχητής”, φέρνοντάς του στο νού την εξ αγάπης θυσία του Θεανθρώπου για τον πλησίον.

Με άλλα λόγια, ένα διαφορετικού είδους συγχωροχάρτι, για να μη ξεχνάμε και τα παληά, μας βρίσκει σήμερα.

Δεν μας ζητούν να πληρώσουμε. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι άλλη αντιμετώπιση θα τύχουμε αν, ο μη γένοιτο, κάτι σοβαρό μας συμβεί και είμαστε αδήλωτοι και άλλη, εντατική, υπεύθυνη, πλήρη, σύγχρονη κλπ, αν είμαστε δηλωμένοι. Είναι βέβαιο ότι το νέο συγχωροχάρτι δεν θα το γράφει αυτό και δεν γνωρίζω αν θα επιτρέπεται στους “ κατηχητές” να το αποσαφηνίζουν. Κατά τα σοφά δόγματα των κυβερνητών μας υπάρχουν αυτά που γίνονται, χωρίς να λέγονται, και λέγονται χωρίς να γίνονται.

Μέ βάσι τό νέο τερατούργημα πού ἑτοιμάζουν, τό νομοσχέδιο τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀφαιρέσεως ὀργάνων ἀπό ζωντανούς μελλοθανάτους, ὅλοι προετοιμαζόμαστε νά ὑπογράψουμε ἔντυπα στά ὅποῖα θά φαίνεται ἡ σαφεστάτη ἄρνησις μας σέ αὐτό τό ἀνθρώπινο θυσιαστήριο, τώρα στήν ἀπογραφή τοῦ Ἠρώδου (ΔΝΤ), μᾶς ἐνημερώνουν οἱ καναλάρχες τῆς Νέας Ἐποχῆς ὅτι θά διαμοιράζονται ἔντυπα στόν πληθυσμό γιά νά γίνουν δωρητές ὀργάνων. Σέ λίγο ἀπό τήν ἀπέχθεια πού θά νοιώθεις ὅταν βλέπεις μπροστά σου ἔγγραφα πού σοῦ ζητοῦν νά ὑπογράψης τόν διαμελισμό σου, δέν θά ὑπογράφεις οὔτε τά ἔγγραφα τά ὁποῖα θά πρέπη νά ὑπογράψεις γιά νά σώσης τήν ζωή σου ἀπό τό νέο παγκόσμιο ἐμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων.

Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι αὐτό ἀκριβῶς ἔγινε στήν Ἀργεντινή μετά τήν ἔλευσι τοῦ ΔΝΤ. Ἐπίσης στήν Ρουμανία πού ἐπίσης ὑπάρχει ΔΝΤ σκληρό καί άδυσώπητο τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο ἀπορρίφθηκε ἀπό τήν Ρουμανική βουλή στίς ἀρχές Ἀπριλίου!

Παραίνεσις καί παρακίνησις πρός δολοφονία, λοιπόν κατά τόν Χριστοδουλίδη.

εἰκόνα

(Visited 7 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Παραίνεσις καί παρακίνησις πρός δολοφονία

Leave a Reply