Ἡ κατάρρευσις εἶναι δεδομένη! Ἡ διάσωσις ὅμως;

Ἡ κατάρρευσις εἶναι δεδομένη! Ἡ διάσωσις ὅμως;Μοῦ ἔστειλαν αὐτό:

καὶ χαμογέλασα. 

Διότι ἔτσι ὅπως βαδίζουμε, ἀπασχολούμενοι μόνον μὲ τὰ δικά μας μικρὰ καὶ μεγάλα προβλήματα, ἀγνοοῦμε, ἤ προσποιούμαστε πὼς ἀγνοοῦμε, τὴν σαρωτικὴ ταχύτητα μὲ τὴν ὁποίαν μᾶς πλησιάζουν κάποια γεγονότα. 

Γιὰ παράδειγμα, ἡ πτώσις τοῦ εὐρω καὶ ἡ κατάρρευσις τῶν εὐρωπαϊκῶν οἰκονομιῶν. 

Ἡ συγκέντρωσις τοῦ χρυσοῦ στὰ χέρια κάποιων, ἡ ἐξαθλίωσις μεγάλων τμημάτων τοῦ πληθυσμοῦ,  ἡ καταλήστευσις  κάθε προσωπικῆς περιουσίας, εἶναι μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔπονται. 

Δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κινδυνολογῶ. 

Ἀλλὰ ἐπὶ τῆς παρούσης, κι ἔως ἐκείνης τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ἡ ἐπιβίωσίς μας ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὴν αὐτάρκειά μας, θὰ γράφω καὶ θὰ ξαναγράφω γιὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν. 

Οἰκονομολόγος δὲν εἶμαι. Ἀλλὰ εἴδαμε τῶν οἰκονομολόγων τὰ ἔργα. Αὐτοί δέν ἦταν πού μᾶς ἔφεραν μέ τίς τραγικές τους ἰδές στήν σημερινή κατάντια. 

Μόνον μὲ λογική δομῶ τὴν σκέψι  μου λοιπόν. Συλλέγοντας τὰ κομμάτια, βλέπω τὴν λαίλαπα ποὺ ἔρχεται. 

Δὲν θὰ μὲ ξαφνιάσῃ ἐὰν μίαν στιγμὴ τὸ εὐρῶ ἀποδειχθῇ κουρελοχαρτάκια τοῦ ἀέρα. 

Δυστυχῶς γιὰ ἐκεῖ ὁδεύουμε. 

Καὶ οἱ ἐδῶ κουδουνίστρες φροντίζουν πάσῃ δυνάμει νὰ μᾶς ὠθήσουν ταχύτερα στὴν ἀποτέφρωσι. 

Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ἀντιδράσουμε, τότε ἐμεῖς πρῶτοι θὰ γευθοῦμε τὰ ἐπακόλουθα ὅλων αὐτῶν  ποὺ ἔχουν ἤδη ἀποσαθρωθεῖ.  

Διαλέγουμε. Ἢ ἀλλάζουμε τρόπο σκέψεως, στάσι ζωῆς καὶ ἐπιλογές, ἢ μᾶς παίρνει τὸ ποτάμι, τὸ δίχως ἐπιστροφή. 

Ἐδῶ εἴμαστε καὶ θὰ δοῦμε… 

Ἔτσι εἶναι ἢ ἀλλοιῶς; 

Φιλονόη

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply