Ἄν τὲ πάλι μία ἀπὸ τὰ ἴδια…


Ἄν τὲ πάλι μία ἀπὸ τὰ ἴδια… 1
Ἐκλογὲς ἐχθές…

Ἀκόμη καταμετροῦν ψήφους… (Λένε….)

Ἀκόμη ἀναζητοῦμε τρόπους νὰ καταλάβουμε ποιὸς τελικῶς ἔκανε τὴν μεγαλυτέρα νοθεία… (Λέτε νά μήν ἔχουν κάνει νοθεῖες; Λέτε τά ἀποτελέσματα νά εἶναι αὐτά πού διαβάζουμε;)

Κι ἐμεῖς, ἄν καὶ συμπεριφερθήκαμε ὅπως ἔπρεπε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς μόνον ἡ δική μας θέλησις δὲν ἔχει ἐκφραστεῖ….

Δημοκρατία σοῦ λένε…

Χμμμ….. Καλά… Μέσα ἔπεσαν…

Μόνον ποὺ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ δημοκρατία (καθῶς φυσικὰ καὶ κάθε ἄλλου εἴδους δημοκρατία) τὸ μόνον ποὺ ἔχει νὰ μᾶς φανερώσῃ εἶναι ἕνα: πάλι μᾶς καπέλωσαν… Πάλι ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε θὰ ζήσουμε… Πάλι νέα ξεπουλήματα θὰ μᾶς ἐπιβάλλουν…

Ποιοί; Τό .62,47%; Ἤ τό 46,9%;

Διότι τὰ πραγματικὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων, αὐτὰ ποὺ ἐὰν τοὺς ἀφαιρέσουμε ἀποχές, ἄκυρα καθῶς καὶ λευκά, εἶναι τὸ ἐξῇς:

ΝΔ                                    70,34% ἤ πραγματικῶς  τὸ 81,5% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν…..

μΠΑτΣΟΚ                        87,72% ἤ πραγματικῶς  τὸ 92,33% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν….

τΣΥΡΙΖΑ                           73,11% ἤ πραγματικῶς  τὸ 83,20 τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν….

ΛΑΟΣ                                98,42% ἤ πραγματικῶς  τὸ 99,01% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν….

Χρυσὴ Αὐγή                     93,08% ἤ πραγματικῶς  τὸ 95,68% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν….

Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες      92,49%  ἤ πραγματικῶς  τὸ 93,31% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν….

ΚΚΕ                                   95,50%  ἤ πραγματικῶς  τὸ 97,19% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν….

Δημιουργία Ξανά             98,41%  ἤ πραγματικῶς  τὸ 99,01% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν…..

ΑΝΤΑΡΣΥΑ                        98,81%  ἤ πραγματικῶς  τὸ 99,26% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν….
ΔΗΜΑΡ                              93,74 ἤ πραγματικῶς τὸ 97,65% τῶν πολιτῶν δὲν τοὺς θέλουν!

Ἐν ὁλίγοις…Ἄν τὲ πάλι μία ἀπὸ τὰ ἴδια… 2

Ψηφίσαμε γιὰ νὰ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς κυβερνήσουν αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐκτιμοῦμε, δὲν ἐπιλέξαμε καὶ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν θὰ τὸ κάνουν…

Πότε θά ἀλλάξῃ λοιπόν αὐτό;

Γιά πόσο ἀκόμη θά ἀντιμετωπίζουμε τήν αὐτοδιαχείρισίν μας ὥς τό τελευταῖον μέ τό ὁποῖον πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε;

Καί γιατί, ἄν καί πράγματι ἔχουμε ἀρχίσει νά ἀντιλαμβανόμαστε πώς κάτι δέν πάει καλά, μέ τό πολίτευμά μας, ἐμεῖς παραμένουμε σκεπτικοί καί προβληματισμένοι, καί κάποιες φορές ἀπέλπιδες;

Ἀφῆστε δὲ τὴν ἀποχή! Πλησιάζει τὸ 38%!!!!

Ἐν τάξει, συμφωνῶ, δὲν ὑπάρχει ΚΑΝΕΙΣ ἱκανὸς νὰ κυβερνήσῃ τὴν χώρα. Ἀλλὰ μεταξὺ τόσων κακῶν, δὲν γίνεται, κάπου θὰ ὑπάρχῃ τὸ μὴ χεῖρον… Ἐκτὸς ἐὰν δὲν μᾶς ἐνδιαφέρῃ…

Διότι τὸ εἶδα κι αὐτό…

Ἦταν, δυστυχῶς, πάρα πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ μὴν ψηφίσουν, ἔτσι, διότι ἦταν καλλίτερο νὰ πᾶνε γιὰ καφὲ ἤ γιὰ βουτιές… 

Καὶ μετὰ φωνάζουμε… 

Καλὰ νὰ πάθουμε…. 

Συνέλληνες, κατὰ βάθος γνωρίζουμε ὅλοι μας πὼς ἔχουμε τελειώσει μὲ τὸν ὁποιονδήποτε τρόπο ἐκφράσεως τῆς Ὕβρεως.

Αὐτὸ ποὺ σήμερα ἀντιμετωπίζουμε εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ἀπολύτου ἀπαξιώσεως καὶ καταρρεύσεως ἕνὸς ὑπανθρώπου συστήματος διακυβερνήσεως, ποὺ εὐτυχῶς, μᾶς τελειώνει.

Καὶ σιγὰ σιγά, μὲ σταθεροὺς ὅμως ῥυθμούς, ἐπανελληνιζόμαστε!

Αὐτὸ ὅμως δὲν συμβαίνει μόνον σὲ ἐμᾶς!

Ὅλος ὁ πλανήτης ἔχει πιάσει νὰ ἀνηφορίζῃ πρὸς τὴν μοναδικὴ ὁδὸ ποὺ θὰ τὸν ἀπελευθερώσῃ ἀπὸ κάθε εἴδους δεσμά…

Πότε; Πῶς; Ποῦ;

Ὑπομονή….

Πρὸς ὥρας παρατηροῦμε, μαθαίνουμε, ἀναδομοῦμε…

Θὰ ἔλθῃ κι αὐτὴ ἡ στιγμή…. Συντόμως…

Στὸ μεταξύ, ἄς παραμένουμε ψύχραιμοι…

Δὲν ἔχει κανένα νόημα νὰ θυμώνουμε καὶ νὰ ἀγριεύουμε…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ Ὕβρις ΠΑΝΤΑ ἐπισύρει τὴν Νέμεσιν….

Περίσσεψε πλέον ἡ Ὕβρις καὶ σιγὰ σιγὰ μεταμορφώνει τὰ πάντα καὶ τοὺς πᾶντες σὲ Νέμεσιν….

Ἀφῆστε τους νὰ «κυβερνήσουν»…. Ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνῃ….

Εἶναι γεμάτη Σοφία, Γνώσιν καὶ Ἀλήθεια ἡ ὁδὸς ποὺ διανύουμε.

Στὸ τέλος της  δὲν θὰ εἴμαστε μόνον σοφότεροι, ἀλλὰ καὶ ἱκανότεροι καὶ ἰδίως Ἐλεύθεροι….

Ἀφῆστε τους….

Μόνοι τους διαλύουν τὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν πρὸ κειμένου νὰ κάνουν χῶρο νὰ στήσουμε ἐμεῖς τὴν Ἑλλάδα μας!

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἄν τὲ πάλι μία ἀπὸ τὰ ἴδια…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά ἀφήσουμε τήν ΔΗΜΑΡ νά βασιλεύῃ; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ πραγματικὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.