Ἀνοικτὴ Ἐπιστολή-καταγγελία πρός:


– Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
– Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβερνήσεως
και τους Υπουργούς της
– Τους Αρχηγούς όλων των Κομμάτων
– Τους Βουλευτές όλων των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἀνοικτὴ Ἐπιστολή-καταγγελία πρός:

Leave a Reply