Ἐπιστολὴ ἀποχωρήσεώς μου ἀπὸ τοὺς Ἀνεξαρτήτους Ἕλληνες.

 

Ἐπιστολὴ ἀποχωρήσεώς μου ἀπὸ τοὺς Ἀνεξαρτήτους Ἕλληνες.πηγή

Ἐπιστολὴ ἀποχωρήσεώς μου

Πρὶν ἀρκετοὺς μῆνες ξεκινήσαμε μία συλλογικὴ προσπάθεια μὲ πρωταρχικὸ στόχο τὴν ἀπεμπλοκὴ τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν μνημονίων καὶ τῶν κακόβουλων ἐκφραστῶν τοὺς, τῶν ὁποίων δὲν πάψαμε ποτὲ φυσικὰ νὰ ἐπιδιώκουμε τὴν τιμωρία τους. Αὐτὸ ὅμως, κατὰ τὴν ἐκτίμησή μου, ἐνῷ μπορεῖ νὰ σταθεῖ ὡς ἕνα πολὺ καλὸ ἔναυσμα καὶ ἀφετηρία γιὰ τὴν δημιουργία πολιτικῆς ὁμάδος μὲ συγκεκριμένες θέσεις, ρεαλιστικοὺς στόχους καὶ ὅραμα, δὲν ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνο τοῦ ἱκανὴ συνθήκη, εἰδι11κὰ ὕστερα ἀπὸ τόσους μῆνες καὶ ἀπὸ ὅλα ὅσα μεσολάβησαν στὴν Διεθνῆ καὶ τὴν ἐγχώρια σκηνή, γιὰ νὰ στηρίξει κάτι τέτοιο, σύμφωνα πάντα βεβαίως μὲ τὶς προσωπικές μου ἐκτιμήσεις. Οἳ διαμαρτυρίες καὶ ὁ συνθηματικὸς λόγος θεωρῶ ὅτι σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ μᾶς ἀπεγκλωβίσουν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ τροχοπέδη.
Ἀκομμάτιστος ἤμουν πάντοτε καὶ μακριὰ ἀπὸ κάθε μορφῆς κομματικὰ στέκια, ὅμως ταυτόχρονα πάντοτε πολιτικοποιημένος, ὅπως τουλάχιστον ὁ ἴδιος ἀντιλαμβάνομαι τὴν πολιτικὴ καὶ τὸν ἄνθρωπο.

Εὐχαριστῶ ὅλους τους συνοδοιπόρους ποῦ βρεθήκαμε στὴν προσπάθεια αὐτή, λυπᾶμαι ἂν ἀπὸ βεβιασμένες ἐκτιμήσεις ἀδίκησα κάποιους, σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους ἀνεξαιρέτως καὶ εὔχομαι τὰ βέλτιστα γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ ἀγῶνος σας.
Μετὰ τὴν τηλεοπτικὴ ρητὴ ἀκύρωση ὅλων τῶν θεσμικῶν καὶ ὀργανωτικῶν θέσεων ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ κόμματος, ἀποχωρῶ καὶ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν θέση τοῦ προέδρου τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς Νέας Σμύρνης, καθὼς καὶ ἀπὸ μέλος τοῦ κόμματος.
Σᾶς εὔχομαι καλὴ συνέχεια καὶ καλὴ τύχη.Μὲ ἐκτίμηση, 14/12/2012
Ἀλέξανδρος Παυλίδης
(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply