Ἡ ἀθώωσις τῶν Παπαδήμου καὶ GAP ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ ἀθώωσις τῶν Παπαδήμου καὶ GAP ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.1Ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΘΩΩΣΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΟ…
Και επάνω σε αυτό το κόμμα κάποιοι έκαναν τα γλυκά μάτια και ήλπιζαν -και ίσως προσδοκούν ακόμη- για συνεργασία ύστερα από κοινή αποδοχή θέσεων κλπ κλπ κλπ 
ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΝ!!!

Πότε θα καταλάβετε επιτέλους ότι σύσσωμη η Αριστερά είναι ανθελληνική εκ της γενέσεώς της?

Α ΡΕ ΚΑΤΑΚΑ(Η)ΜΕΝΟΙ…!!!

Ἀλέξανδρος Παυλίδης.

 

Οὐσιαστικῶς ναί, ἔχουμε ἀθώωσιν δίχως ἔλεγχο. 
Διότι ἄν κι ὁ ἔλεγχος στὴν προτέρα Ἑλλάδα ἦταν κάτι ἐν τελῶς ἐπιλήψιμον, στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν εἶναι κάτι ἀπαραίτητον γιὰ κάθε πολιτική, οἰκονομική, κοινωνικὴ ἀπόφασιν καὶ πράξιν. Ἀκόμη καὶ τὰ ὀνόματά τους πρέπει νὰ ἐλέγχονται, τὰ οἰκογενειακά τους δένδρα καὶ τὰ σόγια τους, ἐὰν θέλουμε νὰ μάθουμε τὸ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς «κυβερνοῦν», τὶ  προθέσεις εἶχαν καὶ ποιοὺς «νόμους» ὑπηρετοῦν. 
Ἄλλως τέ, ἐὰν θυμηθοῦμε αὐτὴν τὴν φωτογραφία, Ἡ ἀθώωσις τῶν Παπαδήμου καὶ GAP ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.

 

μᾶς ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. 
Οὐδεὶς ἀθῶος. Οὐδεὶς ἔως ἀποδείξεως τῆς ἀθωότητός του.

Ὁ τΣΥΡΙΖΑ λοιπὸν θεωρεῖ ἀθώους ὅλους αὐτοὺς ποὺ συνέργησαν στὴν οἰκονομική μας ἐξαθλίωσι. 
Πάει καλῶς…
Πῶς ἄλλως τέ θά μποροῦσε νά μᾶς ἀποδείξῃ πώς ὅλα τά καθάρματα ἔχουν τίς ἴδιες καταβολές, «ἀρχές» κι «ἀξίες»; 
Πῶς θά μποροῦσε νά μᾶς ἀποδείξῃ πώς αὐτό πού σήμερα θεωροῦν κάποιοι γιά ἀριστερά, δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό μία ἀπό τά ἴδια;
Πῶς θά μποροῦσε νά μᾶς ἀποδείξῃ πώς ὅλοι αὐτοί πού πέρασαν, περνοῦν ἤ θά περάσουν ἀπό θέσεις ἐξουσίας τέτοιου εἴδους, δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό τά ἴδια ἀπορρίμματα πού ἁπλῶς ἀλλάζουν προσωπεῖα;

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Δὲν μποροῦμε νὰ προδικάζουμε ἐνοχή, ἐὰν δὲν γίνῃ ἔλεγχος. Ὅμως μὲ τὴν στάσι τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἀθωώνονται οἱ πρωτεργάτες. Εἶναι ἤ δέν εἶναι συνένοχος; 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἀθώωσις τῶν Παπαδήμου καὶ GAP ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀθώωσις τῶν Παπαδήμου καὶ GAP ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply