Οἰκισμός 8.000 ἐτῶν στὴν Κασσαβέτεια Μαγνησίας

Οικισμός 8.000 ετών στην Κασσαβέτεια Μαγνησίας
(Φωτὸ ἀρχείου)
Χρονολογεῖται στὸ β΄ μισὸ τῆς 6ης π. Χ. χιλιετίας…
Ἂρχισε ἡ Ἑλληνικὴ Γῆ καὶ ξεδιπλώνει τὰ μυστικά της. Γιατὶ Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνο τὰ ὑπέργεια κιονόκρανα καὶ Ναοί, εἶναι καὶ αὐτὰ ποὺ ἀπὸ παλαιοτάτων χρόνων δηλώνουν τὴν παρουσία μας σὲ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ ποὺ βρίσκονται κρυμμένα καὶ περιμένουν τὴν ἀποκάλυψή τους! … Χλόη
 

***

Ενα νεολιθικό οικισμό εντόπισε στην Κασσαβέτεια της Μαγνησίας η αρχαιολογική έρευνα που διενεργήθηκε εν όψει της ανέγερσης νέων φυλακών στην περιοχή. Ο οικισμός χρονολογείται στο β΄ μισό της 6ης π. Χ. χιλιετίας και σύμφωνα με τους αρχαιολόγους καταλαμβάνει έκταση 25 στρεμμάτων περίπου από τα οποία όμως έχουν ερευνηθεί μόνον 200 τ. μ.Οπως φαίνεται εξάλλου, ο οικισμός βρίσκεται κοντά μεν στην έκταση όπου θα ανεγερθούν τα κτίρια των φυλακών, όχι όμως τόσο, ώστε να υποστεί βλάβη από τη γειτνίαση με αυτά. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε κατόπιν αυτών την κατασκευή δύο κτιρίων των νέων φυλακών Κασσαβέτειας με συνολική κάλυψη επιφάνειας 55.000 τ. μ. και με χωρητικότητα για το καθένα από αυτά, 400 άτομα.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply