Στὴν ἀλήθεια μπορεῖ νὰ κρυφτῇ τὸ μεγαλύτερο ψέμμα…

Στὴν ἀλήθεια μπορεῖ νὰ κρυφτῇ τὸ μεγαλύτερο ψέμμα...Στὴν ἀλήθεια μπορεῖ νὰ κρυφτῇ το μεγαλύτερο ψέμμα.
Στὴν Γύμνια ἡ καλλίτερη μεταμφίεσις…
Σὲ ἕναν Κόσμο Ψεύδους τὸ Αὐτονόητον εἶναι Ἀδιανόητον.

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Ναί, πράγματι, στὴν Ἀλήθεια μπορεῖ νὰ κρυφτῇ τὸ μεγαλύτερο ψέμμα…
Ἄλλως τέ, ἡ μεγαλυτέρα τέχνη τῆς ἐποχῆς μας εἶναι νὰ ἐμφανίζῃ τὰ ψέμματα ὥς ἀλήθειες…
Δὲν εἶναι τέχνη… Εἶναι σύστημα…
Τὰ μεγαλύτερα ψέμματα μέσα στὶς ἀλήθειες κρύβονται… Γιὰ αὐτὸ κι ἐπιβιώνουν…
Ἐὰν ἐμφανίζονταν μόνα τους θὰ χάνονταν κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἀνυπαρξίας τους.

Φιλονόη

φωτογραφία

 
(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply