Ἐάν ὁ Ἔλγιν ζοῦσε σήμερα εἶπες;

Ἐάν ὁ Ἔλγιν ζοῦσε σήμερα εἶπες;Ἐδῶ κι ἀρκετοὺς μῆνες κυκλοφορεῖ ἕνα ἄρθρον ποὺ ἀπεικονίζει τὰ διάφορα παγκόσμια μνημεῖα ἀλλοιωμένα, μὲ τέτοιον τρόπο, σὰν νὰ τὰ ἀλλοίωσε ὁ Ἔλγιν. Ὅταν λοιπὸν πρωτοδιάβασα τὸ κείμενον καὶ εἶδα τὶς φωτογραφίες χαμογέλασα, ἀλλὰ ἀπεφάσισα νὰ μὴν ἀσχοληθῶ σοβαρά μαζύ του, διότι κατὰ βάθος πιστεύω πὼς ὁ Ἔλγιν οὐδέποτε ἔφυγε. Κι ὄχι μόνον δὲν ἔφυγε ἀλλὰ πολλαπλασιάστηκε, διακτινίστηκε, μόλυνε τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς ἀνθρωπότητος.
Δέν μέ πιστεύετε; Γιὰ ῥίξτε μίαν ματιὰ γύρω σας.. Ἤ ἀκόμη καὶ …μέσα σας…!
Πόσα ἀπό αὐτά πού γνωρίζουμε πώς ἔπρεπε νά προστατεύονται προστατεύονται; Καί πόσα ἀπό αὐτά πού ὀφείλαμε νά διαγράψουμε διαγράψαμε;
Ὁ ναὸς τῆς Ἀφροδίτης στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸ δικό μας κράτος καταστρέφεται καὶ θάβεται…Ἐάν ὁ Ἔλγιν ζοῦσε σήμερα εἶπες;3

Ποιός Ἔλγιν λοιπόν; Δέν φθάνουμε ἐμεῖς, μόνοι μας γιά νά ἀφανίσουμε κάθε μας ἱστορική κληρονομιά;Ἐάν ὁ Ἔλγιν ζοῦσε σήμερα εἶπες;4

Ὁ ἴδιος ὁ Παρθενὼν ἀπὸ ἐμᾶς καταστρέφεται… Ἡ μόλυνσις εἶναι τόσο ἡψηλή, ποὺ ὅση ζημιὰ κάνουμε ἐμεῖς, μέσα σὲ λίγες δεκαετίες, δὲν τὴν ἔκαναν αἰῶνες καὶ βάρβαροι ἐπάνω στὸ μνημεῖο. Καί μόνον ἐδῶ;
Στήν Αἴγυπτο φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς ἀπειλοῦν πὼς θὰ καταστρέψουν ΟΛΑ τὰ μνημεῖα.
Στὸ Ἀφγανιστὰν τὸ ἔχουν ἤδη πράξῃ… Ξεκίνησαν τὴν καταστροφὴ καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ τοὺς σταματήσῃ, διότι ἁπλούστατα δὲν θέλει…Ἐάν ὁ Ἔλγιν ζοῦσε σήμερα εἶπες;2

Οἱ καταστροφὲς μνημείων, μὲ στόχο τὴν ἀρχαιοκαπηλεία, ἔχει καταντήσῃ μάστιγα.
Τὰ μνημεῖα, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ προϊόντα ἀρχαιοκαπηλείας, δὲν τὰ ἁρπάζουν κάποιοι, πρὸ κειμένου νὰ τὰ ἐκθέσουν σὲ αἴθουσες καὶ νὰ μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ τὰ μελετοῦν. Τὰ κλοπιμαῖα κρύβονται, θάβονται κυριολεκτικῶς σὲ αἴθουσες ἰδιωτικές, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν μόνον κάποιοι «ἐκλεκτοὶ» νὰ τὰ θαυμάζουν καὶ νὰ τὰ ἐπεξεργάζονται.

Μήπως λοιπόν ἀκόμη πιστεύῃ κάποιος πώς ὁ Ἔλγιν ἔφυγε;

This slideshow requires JavaScript.

Ναί, πράγματι, ὁ Ἔλγιν προεκάλεσε ἀνεπανόρθωτο ζημιὰ στὶς μνῆμες μας, στὴν κληρονομιά μας καὶ στὴν ἀνθρωπότητα γενικότερα.
Ναί, πράγματι, νὰ βλέπουμε αὐτὲς τὶς εἰκόνες, γιὰ νὰ θυμόμαστε.
Μὰ ὁ Ἔλγιν οὐδέποτε ἔφυγε… Πάντα ἐδῶ ἦταν… Καὶ θὰ εἶναι…
Γιὰ ὅσο…
Γιὰ ὅσο τέλος πάντων θὰ μποροῦν κάποιοι νὰ τὸ παίζουν ἀφεντικὰ τοῦ πλανήτου.

Φιλονόη

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι  ἐδῶ.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply