Ὁ πλανητάρχης καὶ ὁ ….

Ὁ πλανητάρχης καὶ ὁ κλανειτάρχης…Ὁ πλανητάρχης καὶ ὁ ....

Ἐπεὶ δὴ πήξαμε στὴν δημοκρατία…
Κι ἐπεὶ δὴ ἕνα ἀπὸ τὰ δημοκρατικότερα ἀγόρια τῆς πολιτικῆς μας εἶναι ἐτοῦτο τὸ καλόπαιδο…
Κι ἐπεὶ δὴ ὅλο καὶ λίγο γέλιο χρειαζόμαστε μὲ ἐτούτους τοὺς ἀνοργασμικούς….
Μίαν καλὴ ἡμέρα νὰ ἔχετε…

Φιλονόη

 

φωτογραφία

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply