Ἀντι-εἰδήσεις 3 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 3 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἐπαναστάσεως συνέχεια (Α’).
  Τὴν ἀρχὴ ἔκανε ἐχθὲς τὸ Κωστάκι, ποὺ δὲν εἶναι μποχέσας, οὔτε ὁλίγιστος, οὔτε ἀνυπάρκτου ἠθικῆς.
  Παρὰ τὶς μεγάλες του θυσίες, ὑπὲρ τοῦ κυριάρχου λαοῦ, παρὰ τὰ δεκάδες ΝΑΙ ποὺ ἐδήλωσε ἐντὸς τοῦ κΥνοβουλίου, παρὰ τὴν μεγίστη του προσφορὰ στὸ εὐγενὲς κοινωνικὸν σύνολον τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν, ὦ, ναί, σήκωσε τὸ τεράστιο ἀνάστημά του γιὰ νὰ ἀντιδράσῃ κατὰ τοῦ στουρναροΣτουρναρίου.
  Κι ἔτσι, κρατῶντας ὑψηλὰ τὸ μπαϊρακι τῆς ἐπαναστάσεως, ἔδωσε τὸ σύνθημα νὰ τρέξουν νὰ τὸν ἀκολουθήσουν!!!
  Πρῶτο καὶ καλλίτερο τὸ Ἀντωνάκι.
  Ἀκολουθεῖ τὸ Μπένυ, τὸ Βγαίνει, τὸ Φώτι, τὸ Πότη…
  Ἀτελείωτη οὐρά… Ἀκόμη καὶ τὸ στουρναροΣτουρνάρι εἶναι πανέτοιμο νὰ ἀκολουθήσῃ μὲ ὅλην τὴν καρδιά του τὴν ἐπανάστασι κατὰ τοῦ …ἑαυτοῦ του!!!
  Κι ἔτσι, ἄν καὶ ἡ τρόικα ἀπαιτεῖ τὸ στουρναροΣτουρνάρι στὴν βο(υ)λή, αὐτὸ ξεπέρασε τοὺς τελευταίους δισταγμούς του κι ἀκολουθεῖ τὸ Κωστάκι. Ἔ ῥὲ γλέντια!!!
  Ποῦ κρύβονταν τόσοι ἐπαναστάτες τόσα χρόνια βρέ Πατριῶτες;
 • Ἔ ῥὲ «ἐπανάστασι» ποὺ θὰ ζήσουμε!!!
  [Ἐπαναστάσεως συνέχεια (Β’)]

  Τέτοιαν ποὺ οὔτε τὰ ἐγγόνια μας θὰ τὴν πιστεύουν, ὅταν θὰ τὴν διηγούμαστε!!!
  Ἡ τρόικα εἴπαμε ἀπαιτεῖ πλειστηριασμοὺς πρώτης κατοικίας, κοτετσίων καθὼς ἐπίσης καὶ ἀποπάτων… (Ξέρετε, ἐκείνους τοὺς καμπινέδες τῶν παππούδων μας… Τὸ «μέρος» καλέ… Ἄν τὲ ποὺ τὸ ξεχάσατε!!!)
  Καὶ τέλος πάντων ἀπαιτεῖ πλειστηριασμοὺς σὲ ὅ,τι φαίνεται νὰ ἔχει τοίχους, κολῶνες ἀλλὰ καὶ …κουρελοῦδες.
  Ὅμως ἄν καὶ ὁ κυρίαρχος λαὸς δὲν ἐτόλμησε νὰ προβῇ στὴν ἀναμενομένη ἐπανάστασι, ἀνέλαβε τὴν σκυτάλη ἡ κυβέρνησις!!!
  Ἡ ἐπανάστασις ἦλθε ἀπὸ τὴν βο(υ)λή!!!
  Εὐτυχῶς δῆλα δή, διότι σὲ λίγο ὅλοι θὰ κάναμε ἐξώσεις στοὺς ἀθιγγάνους, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὰ τσαντίρια τους!!!
  Ἔτσι, μὲ αὐτὴν τὴν ἐπανάστασι, ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὰ βο(υ)λευτικὰ ἕδρανα  διεσώθησαν οἱ ἀθίγγανοι, τὰ τσαντίρια τους καὶ φυσικὰ οἱ δικοί μας ἀπόπατοι!!!
  Κι ἔτσι, ἄν κι ὅλα φαίνονται νὰ βαίνουν καλῶς, οὐδόλως καλῶς βαίνουν.
  Ἡ σεβαστή μας κυβέρνησις σήκωσε παντιέρα…
  Κι ἐμεῖς ἀναμένουμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, νὰ μᾶς σώσῃ!!!
  Καλὰ νὰ πάθουμε…
  Τόσες σωτηρίες μαζεμένες δὲν ἀντέχονται!!!
 • Τὸ Μπένυ τσιτσιρίζεται μὲ τοὺς πλειστηριασμούς.
  Καὶ καίγεται… Καὶ τσούζει… Σούζυ, πολὺ τσούζει Σούζυ!!!
  Μετὰ ἀπὸ τὶς ἀπανωτές του πολιτικοκομματικὲς αὐτοκτονίες, μετὰ ἀπὸ τὶς ἐθνοκτονίες καὶ τὶς αὐτοκτονίες ποὺ μᾶς ἐπέβαλε, τώρα τσούζει καὶ σκούζει!!! Καὶ σκούζει τόσο, ποὺ μᾶς πῆρε τὰ αὐτιά!!!
  Συζητᾶμε φυσικὰ πάντα γιὰ τὸ Μπένυ!!!
  Τὸ πλέον εἰδικὸ πρόσωπο γιὰ νὰ ἐμπνευστῇ τοὺς βελτίστους τρόπους καταστρατηγήσεως τοῦ Συντάγματος, τῆς νομιμότητος καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Πῶ πῶ κάψα ποὺ τὸ ἔκαψε… Τὸ Μπένυ κάϋκε φίλοι μου!!!
  Τώρα τσουρουφλίζεται ἡ πετσάρα του… Καὶ σκούζει… Σκούζειειειειειει…
  (Μὴν καὶ κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς τσακιστεῖ νὰ λυπηθῇ τὸ Μπένυ!!! Αὐτὸ ἔχει ξεπεράσῃ πρὸ πολλοῦ καὶ τοὺς κροκοδείλους!!!)
 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι τσούζεται ἐπίσης μὲ τοὺς πλειστηριασμούς.
  Χρυσὴ εὐκαιρία τοῦ φαίνεται ἡ ἀνάληψίς της ἀπὸ τὴν χώρα μας.
  Δὲν βλέπει ποὺ νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε. Τὰ μεγαλεῖα τὸν μάραναν…
  Ἔ ῥὲ ἀναδόμησι ποὺ χρειαζόμεθα….
  Ξεπάτωμα κι ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή…
  Καὶ μάλλιστα δίχως κορδελάκια καὶ μαντῆλες…
  Αὐτὰ νὰ τὰ πάρουν τὰ κουδουνισμένα στὰ σπίτια τους.

 • Ἡ συμφωνία (ξεπουλήματος) τοῦ αἰῶνος!!!
  Νουδούλα,  μΠατΣοΚ καὶ τΣΥΡΙΖΑ συνεφώνησαν πρὸ κειμένου νὰ περάσῃ ὁ ἀγωγὸς ΤΑΡ ΔΩΡΕΑΝ ἀπὸ τὰ ἐδάφη μας, σὲ ἀντίθεσι μὲ κάθε ἄλλην χώρα, ποὺ πληρώνεται γιὰ ἀντίστοιχες συμφωνίες.
  Εἶπε κάποιος πώς διαφέρουν οἱ μέν ἀπό τούς δέ(ν);
  Νὰ σηκώσῃ τὸ χέρι παρακαλῶ!!!
  Κερδίζει λαστιχένιο λουκούμι!!! 
 • Ὁδεύουμε γιὰ ἀναστολὴ χρηματοδοτήσεως κομμάτων.
  Καὶ μετὰ ξυπνήσαμε ἐμεῖς.
  Ἄν καὶ ὅλοι τους  φέρονται νὰ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀναστολή, στὴν οὐσία τοὺς ἔχει πιάσῃ κωλοπιλάλα.
  Τόσο κράξιμο καὶ τόσο φτύσιμο οὐδέποτε ξαναέζησαν..
  Τώρα λοιπὸν συζητοῦν τὴν ἀναστολὴ χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων…
  (Παίζει βλέπετε καὶ τὸ θέμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀκόμη…!!!)
  Κι ἔτσι, τώρα, ἀν τὶ νὰ δοῦμε τὰ μισθά τους νὰ μειώνονται, θὰ τὰ δοῦμε, ὡς ἀντιστάθμισμα, νὰ …ἀπογειώνονται!!!
 • Τὸ Λοβέρδο κολλᾶ μὲ τὸ Φώτι τῆς ΔΗΜΑΡ.
  Καί γιατί νά μήν κολλήσουν;
  Ἔχουν κάτι νά χωρίσουν; 

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τῆς ἰσοπεδώσεως συμβαίνει σήμερα.
  Ἐδῶ καὶ μερικὲς ὧρες οἱ ἄνεμοι σαρώνουν τὰ πάντα.
  Οἱ καταστροφὲς ἀνυπολόγιστες.
  Μόνον ποὺ δὲν θυμόμαστε κάτι…
  Ἐμεῖς στρώσαμε ἔτσι… Ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε τώρα…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Νεκρὴ 13χρονη ἀπὸ ἀναθυμιάσεις…
  Καί τό χειρότερο;
  Ἡ μητέρα της συνελήφθῃ διότι θεωρήθηκε ὑπεύθυνη.
  Τοῦ μπουρδέλου συμβαίνει στὴν χώρα. Τοῦ μπουρδέλου.
  Ἀν τὶ νὰ ἀφήσουν τὴν γυναικούλα στὸν πόνο της καὶ στὴν φτώχεια της, τὴν διαπομπεύουν.
  Ἔ ῥὲ κάθαρσις ποὺ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλέον!!!!
 • Ἀναζητοῦν χρήματα γιὰ ἐπὶ πλέον ἐλέγχους στὰ Σαββατοκύριακα.
  Κατολισθήσεις ἔκλεισαν τὴν παλαιὰ Ἐθνικὴ Ὀδὸ Ἀθηνῶν Πατρῶν.
  Ἐπίσης τὸ πορθμεῖον τοῦ Ῥίου-Ἀντιῤῥίου παραμένει κλειστό.
  Μία νεκρὴ στὶς πλημμῦρες τοῦ Ἄργους.
  Ἄς περιμένουμε… Ὁ ἀπολογισμὸς τῶν καταστροφῶν θὰ εἶναι ἰδιαιτέρως μεγάλος.

 • Μήνυσις ἀπὸ σύμβουλο κατὰ τῶν ἐμπλεκομένων στὴν πώλησι τοῦ «Ἀστέρος Βουλιαγμένης».
  Νὰ σᾶς πῶ…
  Ἐδῶ εἰδικῶς μία ἐξάρθρωσις σπείρας ἀπαιτεῖται!!!
  Νὰ εἶναι καλὰ ὁ ἄνθρωπος!!! …(Καὶ εἶναι πολλοὶ ἀπὸ πίσω… πάρα πολλοί!!! Σχεδὸν ΟΛΟΙ!!!)

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀπεργίας ὅμως συμβαίνει συμβαίνῃ ἀκόμη…
 • Σὲ διάλογο καλεῖ τὸ Ἀδωναΐ τοὺς ἰατρούς.
  Ναί, τώρα ποὺ τὰ ψήφισε ὅλα, θυμήθηκε καὶ τὸν διάλογο.
  Τώρα ποὺ ἐγκατέστησε τὴν ΤΕΒΑ, τὸν Σόρος καὶ τοὺς δικούς τους μέσα στὸ σύστημα ὑγείας θυμήθηκε πὼς ὑπάρχει κι ἀντίλογος.
  Περισσότερο δημοκράτης πεθαίνεις λέμε…
 • 21 ἐτῶν φοιτήτρια πέθανε ἀπὸ σταφυλόκοκκο.
  Στὴν Πάτρα.
  Αὐτὰ περὶ ὑγείας…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Κυρώθηκε ἡ συμφωνία γιὰ τὸν ἀγωγὸ ΤΑΡ.
  Καθίστε νὰ δοῦμε ἀπὸ ποιούς, γιὰ νὰ τοὺς θυμόμαστε:
  Ἡ ΝουΔούλα μας, τὸ μΠατΣοΚ μας καὶ ὤ, ὠϊμέ, καὶ ὁ τΣΥΡΙΖΑ!!!! συνεφώνησαν νὰ ἐπικυρωθῇ ἡ διέλευσεις τοῦ ἀγωγοῦ ἀπὸ τὰ δικά μας χώματα.
  Αὐτὸ θὰ ἦταν μία χαρά, ἐὰν φυσικὰ ἔδιδε κάποια χρήματα, ὡς ἐνοίκιο, στὰ δημόσια ταμεῖα…
  Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
  Ἐμεῖς παραμένουμε χουβαρντᾶδες.
  Ἄν καὶ οὐδὲ μία χώρα παγκοσμίως ἐπιτρέπει διέλευσι ἀγωγοῦ ἀπὸ τὰ ἐδάφη της,δίχως νὰ λαμβάνῃ κάποιο ἀντίτιμο,ἐμεῖς τὸν προσφέρουμε δωρεάν!!!
  Νὰ τοὺς θυμόμαστε λοιπόν!!!
  Ὅχι ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν, ἐμπρὸς στὴν μάσα, νὰ συμφωνήσουν.!!! 
 • Ἀναζητοῦν χρήματα γιὰ ἐπὶ πλέον ἐλέγχους στὰ Σαββατοκύριακα.
  Διότι οἱ μόνες ἐπιχειρήσεις στὴν χώρα ποὺ ἀκόμη ἐργάζονται, εἶναι τὰ κέντρα διασκεδάσεως, ὡς μέσα ἐκτονώσεως.
  Ἔ, τώρα τὸ θυμήθηκαν…
  Μὰ δὲν βαριέστε…
  Σιγὰ μὴν καὶ δὲν βροῦν τρόπους νὰ τὰ ἁρπάζουν ἀπὸ ὅλες τὶς μεριές… 
 • 150.000 εὐρόπουλα ἔκτακτος βοήθεια στοὺς πληγέντες τῆς κακοκαιρίας.
  Καὶ μετὰ ξυπνήσαμε ἐμεῖς.
  Τώρα τὸ ποῦ βρῆκαν τὰ χρήματα, αὐτὸ εἶναι ἄλλο ἀνέκδοτο.
  Γιὰ τὴν ὥρα τῆς κατστροφῆς συμβαίνει στὴν χώρα.
 • Χρηματιστήριον εἴχαμε  ἐχθές…
  +2,72%!!!!
  Τί λέγαμε;

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀπείθαρχος ὁ Πελεγρίνης…
  Ἀπείθαρχος; Δὲν ξέρω… βΠάντως γιὰ τὸ πειθαρχικὸ ξεκίνησε…
  Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι πὼς ἔχει τὴν πετριά του μὲ τὴν ὑποκριτική…
  Καὶ τὶ πετριά!!!
  Τόσο μεγάλη ποὺ παρατᾶ ἑξάμηνα, φοιτητές, Πολυτεχνεῖα (τί ἔγινε;) γιὰ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸν μεγάλο του ἔρωτα…
  Ποιός σᾶς εἶπε πώς οἱ πρυτάνεις δέν ἔχουν δικαιώματα στόν ἔρωτα;
  Μόνον ποὺ…
  Ἦταν στραβὸ τὸ κλῆμα… Τὸ ἔφαγε καὶ ὁ …ἔρωτας!!!
  Ἄ ῥὲ φουκαρᾶ Πελεγρίνη!!!
  Ποιός νά σοῦ τό ἔλεγε πώς ἐσύ θά πλήρωνες γιά ὅλες τίς ἀμαρτίες τῶν προκατόχων σου;
  Καί ἀπό ποιόν; Ἀπό τόν Ἀρβανιτόπουλο; Πᾶμε καλά; Ἀπό αὐτόν πού ἀντιλαμβάνεται ἀπό παιδεία ὅσα ἐσύ ἀπό …συνεργεῖα αὐτοκινήτων;
  Ἄσε….  Ἄσχημα ἔστρωσες…. Τὸ πῶς θὰ σηκωθῇς… ἄγνωστον… Διότι ἄγνωστον εἶναι τὸ ἐὰν θὰ σηκωθῇς…
 • Τὸ ἑξάμηνο ἀπωλέσθῃ!!!
  Σὲ Καποδιστριακὸ καὶ Μετσόβιο.
  Νὰ ζήσουμε νὰ τὸ θυμόμαστε καὶ νὰ τὸ μνημονεύουμε….

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Δώδεκα μοναχὲς ἀπήγαγαν οἱ μισθοφόροι τῆς Συρίας.
  Πολὺ «ἐπανάστασις» κι ἐκεῖ συμβαίνει.
  Οἱ γυναῖκες τοὺς φταῖν γιὰ ὅλα καὶ μάλλιστα αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἄλλο θρήσκευμα.
  Σωστά;
 • 21.000 ὑπογραφὲς στὶς ΗΠΑ.
  Γιὰ νὰ μὴν μετατραπῇ σὲ τζαμὶ ἡ Ἁγία Σοφία.
 • Ὁ ΟΗΕ κατηγορεῖ τὸν Ἄσαντ γιὰ ἐγκλήματα πολέμου.
  Ἔμ…
  Ποιόν ἄλλος θά ἔφταιγε πρό κειμένου νά εἰσβάλουν στήν Συρία; 
 • Σὲ 17 χῶρες ὑπάρχουν «φοῦσκες» ἀκινήτων.
  Κατὰ τὸν Ῥουμπινί.
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Διότι θὰ δοῦμε…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 3 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply