Χαμένοι στίς …μεταφράσεις;

Χαμένοι στίς ...μεταφράσεις;Ὅταν ὁ Ἥλιος, ποὺ μᾶς φωτίζει, ἐρμηνεύεται ἀπὸ ἄλλους ὡς κάτι κινούμενον κι ἀπὸ ἄλλους ὡς κάτι ἀκίνητον, αὐτὸ ἀποδεικνύει τὴν ἀδυναμία μας νὰ ἀντικρύσουμε ΟΛΟΙ μας τὴν ἰδίαν πραγματικότητα. Ὁ Ἥλιος εἶναι ἕνας, εἶναι ἐκεῖ, κινεῖται, ἐμεῖς κινούμεθα γύρω του καὶ αὐτὰ παραμένουν ἀδιαπραγμάτευτα.
Κάθε ἐρμηνεία, ποὺ τὸν ἀφορᾷ, εἶναι ἁπλῶς μερικὴ ἤ λάθος ἀντίληψις τῆς πραγματικότητος.

Γιὰ τὸν ἄνθρωπο δὲν ἔχουν τόση ἀξία τὰ γεγονότα ἀλλὰ ἡ ἐρρμηνεία ποὺ δίνει σ΄ αὐτά, τὸ πῶς μεταφράζει τὸ κάθε τὶ ποὺ συμβαίνει.
Καὶ ἐκεῖ ἀκριβώς χανόμαστε στὴν μετάφραση …

Γιῶτα Σούσουλα

Ἡ πραγματικότης εἶναι μία γιὰ ὅλους μας.
Ἄλλος ὅμως τὴν ἀντικρύζει μὲ κόκκινα ματογυάλια, ἄλλος μὲ κίτρινα, ἄλλος μὲ μαῦρα.
Ἡ λύσις εἶναι γνωστὴ ἀλλὰ ἐλάχιστοι ἀντέχουν νὰ τὴν ἐφαρμόσουν κι ἀφορᾶ στὴν κατάργησιν ὅλων τῶν μέσων ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἀλήθεια. Ἡ μόνη ἀλήθεια εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀποδεικνύεται κι ὄχι ὅσα μᾶς ἐξυπηρετοῦν ἤ μᾶς ἐπιβεβαιώνουν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply