Βρὲ Ξηρέ, δέν κάνεις μερικά μαθήματα …πατριωτισμοῦ καί μνήμης στούς δικούς σου;

Βεβήλωσις κι ἄλλων ἀγαλμάτων.Βρὲ Ξηρέ, δέν κάνεις μερικά μαθήματα ...πατριωτισμοῦ καί μνήμης στούς δικούς σου;3
Ἀγάλματα ἡρώων τοῦ 1821 κυρίως στὸ στόχαστρο τῶν ἀνεγκεφάλων…
Αὐτοὶ ποὺ βεβηλώνουν τὰ ἀγάλματα ὅμως ἀποκλείεται νὰ εἶναι Ἕλληνες ἤ Ἑλληνογενεῖς.
Βρὲ Ξηρέ, δέν κάνεις μερικά μαθήματα ...πατριωτισμοῦ καί μνήμης στούς δικούς σου;2Διότι ἀκόμη καὶ οἱ ἀναρχικοὶ ἀναγνωρίζουν, σέβονται, τιμοῦν καὶ ἀνασύρουν στὴν μνήμη μας πράξεις καὶ δράσεις καὶ θυσίες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.

Συνεπῶς κάτι ἄλλο συμβαίνει.
Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ συνειδητὴ δράσιν καταστροφῆς συμβόλων, ἀπὸ συγκεκριμένα κέντρα, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν μὲ τέτοιον τρόπο ὥςτὲ νὰ βλάψουν τὴν μνήμη μας καὶ τὴν ἀντίληψίν μας, προκαλῶντας συναισθήματα ὀργῆς καὶ φυσικὰ ἐνσπείροντας, σὲ κάποιες περιπτώσεις, τὸν φόβο.

Καί ποιός νά ἀντιδράσῃ ὅταν ἀπέναντί του ἔχει μία στρατιά κανιβάλων;Βρὲ Ξηρέ, δέν κάνεις μερικά μαθήματα ...πατριωτισμοῦ καί μνήμης στούς δικούς σου;4Βρὲ Ξηρέ, δέν κάνεις μερικά μαθήματα ...πατριωτισμοῦ καί μνήμης στούς δικούς σου;1

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ὅλα τὰ παραπάνω συνέβησαν ἔναντι τοῦ ΑΠΘ. Χῶρος παιδείας σοῦ λέει… Κι ἀν τὶ νὰ βγοῦν ΜΟΝΟΙ τους κάποιοι φοιτητὲς γιὰ νὰ καθαρίσουν τὶς βρωμιές, αὐτοὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα. Ἴσως καὶ νὰ χαίρονται… Ἴσως καὶ νὰ συνέβαλαν καταλλήλως.
Πάντως, διαλέξεις γιὰ τὴν προστασία τῶν μνημείων τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς εἶναι στὰ προτεινόμενα:Βρὲ Ξηρέ, δέν κάνεις μερικά μαθήματα ...πατριωτισμοῦ καί μνήμης στούς δικούς σου;5

 

Υ.Γ.2. Μὴν ἀκούσω γιὰ τὴν σχετικότητα καὶ τὴν ἀσχετοσύνη τῶν ἐν λόγῳ φοιτητῶν, στὴν συντήρησιν μνημείων κι ἀρχαιοτήτων. Ὅταν θέλουν, ἀκόμη καὶ φοιτητὲς …γυμναστικῆς ἀκαδημείας, βρίσκουν τρόπο νὰ καθαρίσουν μνημεῖα. Αὐτοὶ δὲν θέλουν!!!

Υ.Γ.3. Δὲν τὴν βλέπω τὴν συντήρησιν καὶ τὸν καθαρισμὸ νὰ συμβαίνουν. Ἔχει ἄλλα τὸ ὑπουργεῖον… Σημαντικότερα!Βρὲ Ξηρέ, δέν κάνεις μερικά μαθήματα ...πατριωτισμοῦ καί μνήμης στούς δικούς σου;6

φωτογραφίες

ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply