Οἱ «connoisseurs».

Οἱ «connoisseurs».Δὲν ὑπάρχει τίποτε διασκεδαστικότερον ἀπὸ τὴν ἀμηχανίαν τῶν λογῆς «connoisseurs», ὅταν κλονίζωνται τὰ ἀξιολογικὰ των πρότυπα.
Στὴν μουσικὴν αἴφνης, ὁ Ἰωάννης Στράους, ἐκ μέρους διαφόρων τέτοιων θεωρεῖται «ἐλαφρύς».
Ἁντιθέτως, τὸν ἐπίσης Αὐστριακὸν Σαῖνμπεργκ ἐξαίρουν ὡς «σοβαρόν».
Τὰ πράγματα «μπερδεύονται» διὰ τοὺς «connoisseurs», ὅταν ὁ «σοβαρὸς» Ἀρνόλδος Σαῖνμπεργκ, γοητευμένος ἀπὸ τὸν «ἐλαφρὺν» Ἰωάννην Στράους, μᾶς χαρίζει αὐτὸ τὸ ἀριστούργημα μουσικῆς δωματίου.
Ἄντε τώρα νὰ συμπερασματολογήσῃς!
Μήπως ὁ Σαῖνμπεργκ εἶναι καὶ κεῖνος «ἐλαφρύς»;
Ἢ μήπως ὁ Στράους εἶναι ἀρκούντως σοβαρός;
Μέχρι νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἐρωτήματα, μᾶς μένει πάντως μιὰ βεβαιότης:
Πῶς οἱ λογῆς «connoisseurs», ἐν τῷ ἄγχει των μήπως δὲν προλάβουν νὰ κατατάξουν τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα εἰς τὰς ἀξιολογικὰς (των) κλίμακας, οἱ ἴδιοι, ἀνοητεύουν …σοβαρῶς.

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply