Λαμπράκης μαινόμενος κατὰ …Ζυγούρη!!!

Κι ἀρχίσαμε τὰ …γαλλικά πάλι!!!
Καὶ τὶ …γαλλίκα!!! Ἀπειλητικά!!
Μηνύύύσσσειειειςςςςςςςςςςςς μαγειρεύονται!!! ΜΗΝΥΣΕΙΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ!!!
Ἀπό ποιόν;
Μὰ ἀπὸ τὸν Λαμπράκη πρὸς τὸν Ζυγούρη…
(Ἔτσι λέει… Ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ δένουμε καὶ …φιόγκο!!!!)

Τί ἐστί Ζυγούρης;
Ἕνας νομικὸς ποὺ κάνει τὴν δουλειά του, κατὰ πῶς φαίνεται καλά, ἀλλὰ αὐτο τὸ καλὰ δὲν ἀρέσει…
Διότι οὐσιαστικῶς ΑΠΟΓΥΜΝΩΝΕΙ πολλοὺς ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ…

Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ …«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;

Ἔρχεται λοιπὸν ἕνας νομικός, ποὺ κάνει καλὰ τὴν δουλειά του,  ἀλλὰ ΔΕΝ ἀρέσει στοὺς …«σωῤῥοέλληνες»!!!
Κι ὅταν κάποιος ἀρνεῖται τὰ παραμύθια…
Ἤ ὅταν κάποιος διατηρῇ ἀκόμη κοινὴ λογική…
Ἤ τέλος πάντων ὅταν κάποιος ΔΕΝ δέχεται νὰ γίνῃ πιόνι στὰ χέρια τῶν …«ἐθνοσωτήρων» μας, ἀπειλεῖται, ὑβρίζεται, λασπολογεῖται καὶ τελικῶς …ΚΑΤΑδιώκεται.

Ὁ Ζυγούρης λοιπὸν εἶναι ὁ νομικὸς ἐκεῖνος ποὺ ἀπήντησε στὰ παραμύθια Λαμπράκη, Σῶῤῥα καὶ λοιπῶν ἀρλουμπολόγων μὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστολή:

Γνωμοδότησις Ζυγούρη γιὰ δάνεια ΟΤΑ

Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ὁ Ζυγούρης λέει πὼς γιὰ νὰ δανειοδοτηθῇ κάποιος Δῆμος πρέπει νὰ ἀκολουθήσῃ συγκεκριμένες διαδικασίες, ποὺ δὲν πληροῦνται ἀπὸ τὸν …«ἐθνοσωτῆρα» καὶ τὴν λοιπὴ συμμορία του.

Καὶ βγαίνει ὁ Λαμπράκης τώρα νὰ ἀπειλήσῃ μὲ μηνύσεις τὸν Ζυγούρη… Καὶ μάλιστα διόλου …εὐγενικά!!!
Ἀφῆστε δὲ ποὺ οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, τὸν ἀποκαλεῖ καὶ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗ!!!
Λὲς καὶ τὸν γνώριζε ἀπὸ ἐχθές…

 

Ὁ …«ὑπερπατριώτης» Λαμπράκης, ποὺ πρὸ μηνῶν μᾶς ἔλεγε νὰ μὴν ἀντιδράσουμε, σὲ περίπτωσιν ἐθνικοῦ προβλήματος!!!
Νὰ κάτσουμε στὰ αὐγά μας… Αὐτὸς ὁ …«ὑπερπατριώτης»!!!

«Σκᾶσε καὶ κᾶτσε στὰ αὐγά σου!!!»

Ἀπευθύνεται σὲ ἕναν νομικό, ποὺ ἁπλῶς ΔΙΑΒΑΣΕ τὸν νόμο καὶ σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά, κατέγραψε τὰ συμπεράσματά του καὶ τὰ κοινοποίησε στοὺς ὑποψηφίους δημάρχους, ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ἀπὸ τὶς ἐκλογές. Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2014!!!
Ἀλλὰ ὁ Λαμπράκης μόλις …ξύπνησε κι ἀπειλεῖ ΤΩΡΑ τὸν Ζυγούρη, πασχίζοντας γιὰ ΑΚΟΜΗ μίαν φορὰ νὰ ἀποστρέψῃ τὸ βλέμμα αὐτῶν ποὺ τὸν πιστεύουν  ἀπὸ τὴν ψυχρὴ πραγματικότητα.
Ἀπειλεῖ τὸν Ζυγούρη γιὰ νὰ ἀποκρύψῃ τὴν ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ἀποτυχία στὴν προσπάθεια ἐξαπατήσεως τῶν δημάρχων!!!
Καὶ τὸ κάνει μὲ τόσο θράσος ποὺ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε ὁ κάθε Ζυγούρης νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃ στὰ δικαστήρια…
Ὅπως δῆλα δὴ τοῦ ἀξίζει.
(Φωνάζει ὁ κλέπτης δῆλα δή!!!)

Βέβαια ὁ Λαμπράκης ἀποκρύπτει μερικὲς πολὺ σημαντικὲς πληροφορίες.
Ἀποκρύπτει, γιὰ παράδειγμα, τὸ ὅ,τι ὁ Ζυγούρης ἔχει ἀπαντήσει, ἀναφορικῶς μὲ τὴν δυνατότητα, ἤ ὄχι, τοῦ δανεισμοῦ τῶν Δήμων μέσῳ  …παρακαμπτηρίου τῆς ΜΚΟ END, ἀπὸ τὸν …Μάρτιο τοῦ 2014. Ὁ Λαμπράκης τὸ γνώριζε αὐτό!!!
Ὅλοι τους τὸ γνώριζαν!!!

Καὶ τὸ γνώριζαν καλὰ διότι τοὺς εἶχαν ἤδη ἐνημερώση οἱ ὑποψήδιοι δήμαρχοι ἀπὸ τότε.
Γιατί λοιπόν τώρα τό παίζει ἀνήξερος; Καί γιατί στρέφεται κατά τοῦ Ζυγούρη; Καί γιατί δέν τό ἔκανε τόσους μῆνες; Δέν πέρασε ἀπό τὁ Ἑλλαδοκαφριστάν μέσα σέ ὅλο αὐτό τό χρονικό διάστημα;
Ἤ μήπως δέν μποροῦσε νά ἐξουσιοδοτήσῃ κάποιον δικηγόρο;;
Μήπως ἀκοῦμε πολλά …«ΘΑ» μαζεμένα;;  Ἤ ἰδέα μου εἶναι;

Ἀπὸ τὸν Μάρτιο ἔως σήμερα, ἤ ἐὰν θέλετε, ἔως τὴν ὁμιλία τοῦ Λαμπράκη, στὶς 30 Σεπτεμβρίου, μεσολάβησαν σχεδὸν ἑπτὰ μῆνες. Γιατί δέν προχώρησε στίς σχετικές μηνύσεις ἔως τώρα;
Ἐγώ ἤμουν αὐτή πού τοῦ …σφύριξα τό μυστικό;;
Ὄχι φυσικά… Τὸ γνώριζαν πολὺ καλὰ ἐδῶ καὶ καιρό!!!

Κι ὅπως ἔμαθα, (ἄν κι ἐγὼ πληροφορήθηκα μόλις τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἔκθεσιν Ζυγούρη),  αὐτή ἡ πληροφορία ἔφθασε στήν παρεούλα τους ἀπό τά μέσα τοῦ Μαρτίου!!!
Μήπως ἁπλῶς ὁ Λαμπράκης, ὅπως πολὺ συστηματικῶς πράττουν ἐκεῖ μέσα ΟΛΟΙ, πασχίζει νά στρέψῃ τούς Ἕλληνες κατά τοῦ …Ζυγούρη;
Μήπως οὐσιαστικῶς πασχίζει νά δημιουργήσῃ ἀκόμη μίαν συνθήκη πολώσεως καί διασπάσεως, κατά τά προσφιλῆ συστήματα αὐτῶν πού ὑποτίθεται πώς …«μάχεται»;;;
Μήπως καί πάλι κερδίζει χρόνο παραπληροφορῶντας; Ἔ;

Λέει ὅμως κι ἄλλες ἀνακρίβειες. Ἤ ἐὰν θέλετε, λέει κι ἄλλα ΨΕΜΜΑΤΑ!!!
Δέν θά προσέφεραν δάνεια στούς Δήμους λοιπόν; Σοβαρά;;;
Δῆλα δή θά χαρίζονταν τά χρήματα ἤ ἔπρεπε νά ἐπιστραφοῦν κανονικότατα;

ἀλφειὸς ποταμός

Ἄτοκα;;
Ἐν τάξει, καλοπίστως νὰ τὸ δεκτῷ…
Μὰ ὁ Σῶῤῥας εἶναι ἐπενδυτής!!! Εἶναι ἐπιχειρηματίας!!!
Ἔτσι λέει…


Εἶναι δυνατόν νά μήν κερδίσῃ;;;
Κι ἀπό ποῦ θά κερδίση;;;Ἔ;
Καί μέ ποιά ὁμόλογα θά …«χρηματοδοτοῦσε»  τούς Δήμους;
Μήπως μέ τά ὁμόλογα τοῦ Wozny;;;

 

Δῆλα δὴ ὁ ἀπατεὼν Wozny[¹],  ποὺ ἐγγυᾶται γιὰ τὰ ὁμόλογα τοῦ Σῶῤῥα, τὰ ὀποῖα εἶναι τοῦ …ἀμερικανικοῦ δημοσίου καὶ θὰ ξεκινοῦσαν νὰ πληρώνουν ἀπὸ τὸν Αὔγουστο, ἀλλὰ …ΔΕΝ πλήρωσαν, εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς …διέσωζαν.
Ἡ διάσωσις θὰ γινόταν ἀπὸ τὸν ἐπιχειρηματία Σῶῤἁ, τὸν Λαμπράκη[²],
τὸν Παπαδάκη[³]  καὶ θὰ ξεκινοῦσε ἀπὸ τοὺς Δήμους, ἐφ΄ ὅσον τὸ ἑλληνικὸν δημόσιον  ΔΕΝ δέχεται (;;;)   νὰ συζητήσῃ μὲ ἕναν …ἐπιχειρηματία αὐτοῦ τοῦ …βεληνεκοῦς[4].

Μήπως ὁ Λαμπράκης τελικῶς ἔχει μπερδευτεῖ μέ τά τόσα ἐξωγήινα πού συναντᾶ καθημερινῶς καί νομίζει πώς ὅλοι μας καταντήσαμε ἐξωγήινοι;
Τόσο ψέμμα πιά; Τόσο;
Καὶ ἀπὸ ἐπάνω ἀπειλεῖ τὸν Ζυγούρη!!!
Θράσος;

Μᾶς συμβουλεύει ὅμως νὰ κάνουμε καὶ κάτι ἀκόμη ὁ Λαμπράκης, στὴν ἰδίαν ὁμιλία!!!
Μᾶς συμβουλεύει νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν Βίκυ Χαραλάμπους…


Ποιάν Βίκυ;
Αὐτήν;;;

Ἐμπλέκονται συνεργάτες τοῦ Σῶῤῥα στό σκάνδαλο μέ τόν ναό τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος;

Ντροπή σου Βίκυ Χαραλάμπους!!!

Ἔλα…
Δὲν τὸ πιστεύω…
Κι ἀκόμη ὑπάρχουν πρόσωπα πού τόν ἀκολουθοῦν[5];;
Μά τόσο ἀπελπισμένοι πιά;;;

Φιλονόη

[¹]

Ὁ Stephen Louis Wozny «καίει» τὸν Σῶῤῥα, τοὺς ὁπαδούς του καὶ τὶς Ἑλληνικὲς ἀρχές.

Ἡ βρετανικὴ ἀστυνομία στὰ ἴχνη τῆς ὁμάδος Σῶῤῥα γιὰ τὰ πλαστὰ ἔγγραφα!

[²]

[³]

[4]

Οἱ …«τρισεκατομμυριοῦχοι» ἔχουν μπλέξει μὲ τὰ …χονδρὰ κι …ἔχασαν τὰ …ψιλά!!!

[5]

Εἰλικρινά… Κρίμα…

Υ.Γ. Ἐγὼ ἕνα ἔχω νὰ πῷ. Πιὸ καλὰ περνούσαμε τότε ποὺ ὁ Καραγκιόζης ἦταν ψεύτικος μέν, ἀλλὰ Ἕλλην… Τώρα ποὺ τὸν πῆραν οἱ Τοῦρκοι, μᾶς ἔμειναν οἱ πραγματικοὶ

Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Δ Ε Σ!!!

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply