Ναί!!! Κάτι ΠΟΛΥ σπουδαῖον κρύβεται στὴν Ἀμφίπολιν!!!

Ναί!!! Κάτι ΠΟΛΥ σπουδαῖο κρύβεται στὴν Ἀμφίπολιν!!!Τὴν μία ἡ Περιστέρη ἰσχυρίζεται πὼς ὁ τάφος εἶναι ἀσύλητος (πρωΐ) καὶ τὴν ἄλλην πὼς εἶναι συλημένος (μεσημέρι).
Τὴν μία πλακώνουν ΟΛΟΙ οἱ ἀρχαιολόγοι τοῦ πλανήτου νὰ ἐκφέρουν ἄποψιν, ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ …μακαρόνια ποὺ ἔφαγε, ἤ δὲν ἔφαγε, ὁ Ἀλέξανδρος… Καὶ τὴν ἄλλην ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ νὰ θάψουν τὴν Ἀμφίπολιν!!!

Κάτι μεγάλο, πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο κρύβεται ἐκεῖ.
Καὶ ναί… Τὸ μνημεῖον, στὴν πραγματική του ἔκτασιν, ἦταν πλημμυρισμένο καὶ τελικῶς …ἀσύλητο!!!
Ὄχι τὰ περιφεριακά του τμήματα. Τὸ κεντρικό. Αὐτὸ ποὺ οὐσιαστικῶς μᾶς ἐνδιαφέρει διότι κρύβει μέσα του ἄγνωστη ἱστορία αἰώνων ποὺ μᾶς ἔκλεψαν.

Τὸ μνημεῖον, στὸ ὁποῖον ΤΩΡΑ ξεκινᾶ ἡ πραγματικὴ ἀνασκαφή, περιμένει  ἐκεῖ ὑπομονετικῶς ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
Τὰ δῶρα του ὅμως θὰ μᾶς τὰ προσφέρη ΜΟΝΟΝ ἐὰν μποροῦμε νὰ τὰ κατανοήσουμε.
Προσοχὴ λοιπόν!!!
Μὴν τοὺς ἀφήσουμε νὰ τὸ θάψουν!!!
Ἀξίζει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ἐμᾶς ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία.
Ἀξίζει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ γιὰ ΟΛΕΣ τὶς ἐπερχόμενες γενεές.

Φιλονόη

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΙ «ΜΕΓΑΛΟ» ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ

Σήμερα, 31/10/2014, σε μια λιτή σχετικά ανακοίνωση του το ΥΠΠΟ μας αποκαλύπτει ανάμεσα σε άλλα και τα εξής :

«Η έδραση των τοίχων γίνεται επί τεχνητής εποχὠσεως, από καλά συμπυκνωμένο αμμοχάλικο με άργιλο, πάχους περίπου 0, 40μ. Η επίχωση αυτή πατά επάνω στο φυσικό έδαφος του λόφου Καστά, το οποίο εμφανίζεται επιφανειακά ως εδαφοποιημένος-κερματισμένος σχιστόλιθος»

Με άλλα λόγια φτάσαμε πια στο φυσικό έδαφος του λόφου και από ό,τι φαίνεται ο κατασκευαστής του τάφου επωφελείται από κοιλότητα που βρίσκεται μέσα στον λόφο, όπως σωστά είχαμε προβλέψει από τις 22/9/2014.

«Κατά την ανασκαφή, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δαπέδου σφραγισεως από πώρινους λίθους»

Επιβεβαιώθηκε ότι οι πωρόλιθοι σχημάτιζαν δάπεδο σφραγίσεως, που εκ της παρουσίας του υποδηλώνεται ότι κάτι σημαντικό πρέπει να βρίσκεται από κάτω.

«3.Κατά την αποχωμάτωση του τετάρτου χώρου διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεχνητού ορύγματος επί του φυσικού σχιστολιθικού εδάφους, επιφανείας, 4Χ2,10μ., το οποίο είναι επιχωμένο με ιλυώδη άμμο (όπως άλλωστε και η υπόλοιπη επίχωση του μνημείου). Ήδη έχει προχωρήσει η ανασκαφή, σε βάθος περίπου 1,40μ»

Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση μας ότι το βάθος του χώματος ήταν περίπου 1,5 μέτρα,  όπως επίσης και ότι υπάρχει τεχνητό όρυγμα επί του φυσικού εδάφους που έχει επιχωθεί, προφανώς για λόγους σφραγίσεως του τάφου.
«Κατά την απομάκρυνση της αμμώδους επιχώσεως εντοπίστηκε το δεύτερο μαρμάρινο θυρόφυλλο σε καλή κατάσταση διατηρήσεως, πεσμένο μέσα στο όρυγμα, διαστάσεων, 2Χ0,90Χ0,15μ. και βάρους περίπου έναμισυ τόνο».

Η εύρεση του θυροφύλλου πεσμένο μέσα στο όρυγμα και μάλιστα κάτω από την αμμώδη επίχωση καταρρίπτει πλέον και τα οποιαδήποτε  σενάρια συλήσεως.

Είναι σαφές ότι η αναστάτωση του τρίτου θαλάμου έχει προέλθει από σεισμό, ο οποίος και κατέστρεψε την μαρμάρινη θύρα, το δάπεδο σφραγίσεως και επέφερε κατάρρευση της συνέχειας του τάφου που ήταν κάτω από το δάπεδο σφραγίσεως.

Είναι πολύ πιθανόν να έχει υπάρξει κατάρρευση μνημειώδους κλίμακας (μιας και το τεχνητό όρυγμα  έχει διαστάσεις 4,0 Χ 2,10 μέτρα) η οποία θα οδηγούσε ακριβώς κάτω από το δάπεδο σφραγίσεως και την επίχωση μέσα στο τεχνητό όρυγμα που οδηγεί μέσα στον φυσικό λόφο όπου, άνευ περαιτέρω εκπλήξεων, αναμένεται να ευρίσκεται ο κυρίως τάφος.

Διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι θα ανευρεθούν τα σπασμένα σκαλοπάτια της καθοδικής κλίμακας κατά την αποχωμάτωση του υπολοίπου χώματος της επιχωματώσεως.

Συμπερασματικά έχουμε τα εξής :

– Ο τάφος είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ασύλητος.

– Υποθέτουμε ότι υπήρχε σκάλα που οδηγεί προς τα κάτω δια μέσου του τεχνητού ορύγματος, στο εσωτερικό του λόφου όπου ευρίσκεται ο κυρίως τάφος.


– Η εκπληκτικής συλλήψεως προσπάθεια σφραγίσεως του τάφου υπονοεί σαφέστατα και την πολύ μεγάλη σπουδαιότητα του ενταφιασμένου νεκρού.


Η ανασκαφή τώρα αρχίζει…

========
Παράκληση προς τους αυτόκλητους αρχαιολόγους των ΜΜΕ : Αφού δεν μπορείτε να σεβαστείτε τον εαυτό σας με τα εκπάγλου καλλονής σοφίσματα σας, τουλάχιστον σεβαστείτε την Ελληνική Αρχαιολογία την οποία κακοποιείτε σε υπέρτατο βαθμό.

Κάτι Μεγάλο κρύβεται εκεί κάτω. Και πρέπει να συμβιβαστείτε με την ιδέα ότι θα το φέρει στο φως η κα Περιστέρη.

ὀρφικὴ καὶ πλατωνικὴ θεολογία

Υ.Γ. Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ διόλου ποὺ θὰ φέρη στὸ φῶς τὰ εὑρήματα ἡ Περιστέρη. Μόνον νὰ τὰ φέρῃ…

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply