Βλέμμα θετικό;

Βλέμμα θετικό;Μὲ μίαν πρώτη, ἐπιπόλαιη ἀπάντησιν, θὰ σᾶς ἔλεγα ναί.
Μὰ ἐὰν εἶχα περισσότερο χρόνο νὰ σκεφθῷ, γιὰ νὰ ἀπαντήσῳ, θὰ σᾶς ἔλεγα «βλέμμα θετικό, ὑπὸ προϋποθέσεις».

Τί προϋποθέσεις ὅμως;
Ἐδῶ μᾶς θέλω.
Ἔχουμε μάθει νὰ λαμβάνουμε ἀποφάσεις, σοβαρὲς ἀποφάσεις, μὴ λαμβάνοντας ὅμως ὑπ΄ ὄψιν μας ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ πάρουμε τὶς ὀρθές, γιὰ ἐμᾶς ἀποφάσεις. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα τὸ θετικὸ βλέμμα εἶναι μία ἐπιπόλαιη στάσις ζωῆς. Εἶναι δεδομένον δῆλα δὴ πὼς ὁ ἔχων αὐτὴν τὴν στάσιν, περισσότερο βασίζεται σὲ …εὐχολόγια, σὲ ἐλπίδες, σὲ προσευχὲς καὶ οὐδέποτε σὲ πιθανότητες θετικές. Μόνον ὁ παράγων τυχαιότης, ποὺ ὑπεισέρχεται, εἶναι ἱκανὸς νὰ μᾶς καταστρέψῃ τὴν ζωή.

Ἀντιθέτως…
Ὅταν οἱ ἀποφάσεις μας βασίζονται σὲ ΟΛΑ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα ποὺ τὶς δικαιολογοῦν καὶ τὶς καθιστοῦν μονόδρομο, τὸ θετικὸ βλέμμα εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐξωτερίκευσις τῆς βεβαιότητος καὶ τῆς γνώσεως τοῦ ὅτι οἱ πιθανότητες μίας ἀποτυχίας ἔχουν σχεδὸν ἐξαλειφθεῖ.

Βλέμμα θετικὸ λοιπόν.
Ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς γνώσεως ὅμως.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply