Τὰ ἀπαραίτητα…

Τὰ ἀπαραίτητα...Καὶ τὰ ἀναγκαῖα…
Μόνον αὐτὰ νὰ μάθουμε νὰ ἔχουμε μαζύ μας…
Λίγα, σημαντικά, χρήσιμα, σπουδαῖα, πολύτιμα, μονάκριβα…
Ἐὰν σκεφτοῦμε πὼς ἴσως, γιὰ μίαν στιγμή, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποφασίσουμε τὸ τὶ θὰ πέρναμε μαζύ μας, ἐὰν παρίστατο ἀνάγκη, τότε αὐτομάτως τὸ μυαλό μας, ἀφοῦ ἀφήσῃ πίσω του τὸν τρόμο, θὰ ἀρχίση σιγὰ σιγὰ νὰ «ξεγυμνώνῃ» τὴν πραγματικότητά μας ἀπὸ ἀμέτρητα περιττά. Καὶ αὐτὰ τὰ περιττά, ποὺ δείχνουν νὰ ὀμορφαίνουν τὴν ζωή, ἀλλὰ ποὺ στὴν οὐσία τὴν βαραίνουν, εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν χρειαζόμαστε.

Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς πρέπει ξαφνικὰ νὰ πετάξουμε κόπους μίας ζωῆς.
Ἰσχυρίζομαι πὼς κάποια πράγματα εἶναι πολὺ σημαντικότερα ἀπὸ τὰ …πράγματα.
Ἰσχυρίζομαι πὼς τὰ πολύτιμα, τὰ ἀληθινὰ πολύτιμα, εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν τοὺς δίδουμε σημασία, γιατὶ τὰ θεωροῦμε, ἴσως, δεδομένα.
Ἰσχυρίζομαι πὼς ἡ ζωὴ εἶναι …ἀλλοῦ. Στὶς λεπτομέρειες ποὺ ἀφήνουμε νὰ γλυστροῦν μέσα ἀπὸ τὰ χέρια μας.

Ἄν ὅμως γιὰ μίαν στιγμὴ βάζαμε τοὺς ἑαυτούς μας στὴν θέσιν τοῦ …μὴ ἔχοντος… Γιὰ μίαν στιγμή…
Πόσα θά ἄλλαζαν στήν ζωή μας;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply