Μία ὄμορφη σκέψις τὴν ἡμέρα…

Μία ὄμορφη σκέψιν τὴν ἡμέρα...Μποροῦμε νὰ κάνουμε…
Μποροῦμε, μὲ τὸ «καλημέρα» νὰ χαμογελάσουμε, νὰ «ῥουφήξουμε» λίγες ἀκτίνες ἡλίου καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε μίαν ὄμορφη σκέψιν. Αὐτὰ ἀπὸ μόνα τους εἶναι …θαυματουργά, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ ἔχουμε μίαν ὑπέροχη ἡμέρα.

Ἐὰν στὰ παραπάνω προσθέσουμε καὶ τὴν δέσμευσιν νὰ «ἐπαναφέρουμε» κατὰ τακτὰ διαστήματα τὶς πρωϊνές μας ὄμορφες σκέψεις, στὸ ἐδῶ καὶ τώρα, τότε ὅλη ἡ ἡμέρα μας θὰ γίνη μαγική.
Δὲν χρειάζεται νὰ ἀγωνιοῦμε γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε ἤ γιὰ νὰ δημιουργήσουμε ὄμορφες σκέψεις.
Μποροῦμε ἁπλῶς νὰ κάνουμε μίαν τρυφερὴ βουτιὰ στὶς ἀναμνήσεις μας καὶ νὰ ἐντοπίσουμε μία, μόνον μία, ἀπὸ αὐτές, ποὺ μᾶς ἔκαναν νὰ αἰσθανθοῦμε ὑπέροχα. Λειτουργεῖ σὰν …ἐφαλτήριο.
Καὶ εἶναι μόνον ἡ ἀρχή…
Φαντάζεσθε τό τί θά συμβῆ ἐάν αὐτή ἡ διαδικασία γίνῃ ἀναγκαία συνήθεια;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 614 times, 1 visits today)
Leave a Reply