Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες…

Καὶ μετὰ σὲ ἐμᾶς στέλνουν τοὺς λογαριασμοὺς τῶν ἐγκλημάτων τους…
Ἐκατομμύρια ἀθῶα θύματα, οὐδὲ ἕνας ἔνοχος…
Οἱ …«καλοὶ σύμμαχοί» μας…
Οἱ …«κακοί» ἐχθροὶ τῶν …«καλῶν μας συμμάχων»!!!
Καὶ πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ αἷμα… Ἄφθονο αἷμα… Ἀθῶο αἷμα…
Παιδικὸ αἷμα… Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...18

Τὰ παιδιὰ παραμένουν ὁ …σταθερότερος στόχος τῆς Νέας Τάξεως!

Καὶ τὸ ἔγκλημα μεγιστοποιεῖται…
Οἱ γενοκτονίες τῶν λαῶν ἐξακολουθοῦν, μὲ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα σκληρότητα…
Μὰ πρέπει ἐμεῖς νὰ αἰσθανόμεθα συνένοχοι, γιὰ νὰ πληρώνουμε τελικῶς ΕΜΕΙΣ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων ἀνᾲ τὸν πλανήτη…Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...6

Τὸ προσφιλὲς «ἄθλημα» τῶν …«συμμάχων» εἶναι οἱ …ἀποκεφαλισμοί!!!

Στὴν Οὐκρανία, γιὰ παράδειγμα, ἀμερικανὰ καὶ πράκτορες τοῦ Ἰσραήλ, καθὼς καὶ …«περιούσιοι» δημιούργησαν τὶς κατάλληλες ἐκεῖνες συνθῆκες, πρὸ κειμένου νὰ εἰσβάλλουν τὰ ἀποτρόπαια σιωνιστικὰ κτήνη καὶ νὰ ξεκινήσουν ἕνα ἔγκλημα, δίχως ἀρχὴ καὶ δίχως τέλος….

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...2
Παρὰ ταὔτα οἱ ἐπιπτώσεις αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων στὶς πλάτες τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν πέφτουν…

Κυρώσεις κατά τῆς Ῥωσσίας;;;

Ὄχι φυσικὰ διότι οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες ἐξέλεξαν αὐτὲς τὶς κυβερνήσεις, ποὺ τοὺς ἐπιβάλλουν αὐτὲς τὰ δυσβάστακτα μέτρα, ἀλλὰ διότι αὐτὲς τὶς κυβερνήσεις τοὺς φόρτωσαν, ὡς …«μοναδικὴ ἐπιλογή» τους!!!

Μὰ ἐὰν κάποιο πρακτοράκι ἤ μισθοφόρος ἤ …«περιούσιος» πέσῃ στὸ πεδίον τῶν μαχῶν, τότε θυμοῦνται καὶ Charlie καὶ Μαρλὶ καὶ …τῆς θειᾶς τους τὸ μπουγαδοκόφινο!!! Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...1

Ἐμπόριον ἀνθρωπίνων ὀργάνων ΚΑΙ στὴν Οὐκρανία!!!

Οἱ κατάσκοποι τῆς CIA ὡς …ἄστεγοι στὴν Οὐκρανία!!!

Χωρὶς ξένους μισθοφόρους, «ἐμφύλιος» δὲν ξεκινᾶ!!!

Οἱ σύγχρονες «ἐπαναστάσεις» πραγματοποιοῦνται ἀπὸ …μισθοφόρους.

Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν …σιωνιστῶν!!!

Τὸ ἔγκλημα εἶναι διαρκείας…

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...3

Στὴν Συρία πολῖτες σφαγμένοι σὰν ἀρνιὰ καὶ γύρω μικρὰ παιδιὰ νὰ παρακολουθοῦν.Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...12

Ὁ ΟΗΕ, ἡ UNICEF ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ «ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις» ἀπουσίαζαν, γιὰ νὰ μὴν χαλοῦν τὶς …συνήθειές τους!!!
Ὅπως δῆλα δὴ ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπαναλαμβάνουν στὴν Γάζα, στὴν Λιβύη, στὴν Οὐκρανία, στὴν Σερβία, στὸ Ἰράκ, στὸ Ἀφγανιστάν… Οἱ ΜΚΟ ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα τῶν κυβερνήσεων καὶ νὰ …διαπιστώνουν, κατόπιν ἑορτῆς, τὰ ἐγκλήματα.

Ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» σφυρίζει ἀδιάφορα ἤ συνεργεῖ, εὐθαρσῶς, ὑπὲρ τῶν ἐγκληματιῶν…

Ἡ Νέα Τάξις ἐπελαύνει…

Ξέρουν νὰ μᾶς ζητοῦν χρήματα γιὰ τὰ πάντα.
Τὸν Ἔμπολα, τὰ παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς, τὸν νέο καρκῖνο, τὴν γρίππη τῶν πτηνῶν, τὰ ὀρφανὰ τῆς Συρίας…
…ἀλλὰ οὐδέποτε ὁμολογοῦν πὼς αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, ποὺ δημιουργοῦν καὶ προκαλοῦν καὶ ἐπιβάλλουν αὐτὴν τὴν δυστυχία, εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται μετὰ γιὰ νὰ τὸ παίξουν …φιλάνθρωποι!!!

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...9


Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίο, ἀλλὰ κι ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως τοῦ πλανήτου, εὔκολα μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποιὸς κινεῖ τὰ νήματα καὶ ποῦ θὰ καταλήξουν τὰ δικά μας χρήματα…

Γιὰ παράδειγμα ὁ Ἔμπολα…
Διασπορὰ πανικοῦ καὶ μετὰ ἔτοιμη ἡ καραμέλα:

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...11

Οἱ μάσκες πέφτουν… Οἱ ΗΠΑ στρέφονται κατὰ τῶν …τζιχαντιστῶν, βομβαρδίζοντας τὴν ..Συρία!!!

ΔΕΝ δολοφονήθηκαν… Ἁπλῶς …ἔχασαν τὴν ζωή τους!

Οἱ εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ, ποὺ δὲν βλέπει ἐγκλήματα καὶ ξένους μισθοφόρους στὴν Συρία, στὴν Λιβύη, στὴν Οὐκρανία, στὴν Ὑεμένη, στὴν Γάζα, στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Σερβία εἶναι ἄφθονες…
Στὸ Ἰρὰκ ὅμως, ἐπισήμως, ὁ ἴδιος ὁ ΟΗΕ καὶ ἡ UNICEF, μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ ποὺ …«ἐνέκριναν» θανάτωσαν 576.000 μικρὰ παιδιά.Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...4

Iraq Sanctions Kill Children, U.N. ReportsΜὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...5

Μιλοῦν γιὰ κρίσεις…
…μὰ οὐδέποτε ἀναφέρεται  κάπου τὸ ΠΟΙΟΣ δημιουργεῖ αὐτὲς τὶς κρίσεις…

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...17

Κάθε πόλεμος κρύβει πίσω του ἕναν …τραπεζίτη!!!

Πρῶτα καταστρέφουν ὁλόκληρες χῶρες, ἀφανίζουν λαούς, διαλύουν ὑποδομὲς αἰώνων….

Καὶ μετὰ ἀξιώνουν ἀπὸ ἐμᾶς νὰ βοηθήσουμε γιὰ νὰ μειωθῇ ὁ πόνος ποὺ ἄφησαν πίσω τους….

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...10

Τὸ νὰ καταστρέφῃς μία χώρα, κατ’ αὐτούς, ἀφανίζοντας τοὺς πολῖτες της γιὰ νὰ τοὺς …«ἐκδημοκρατίσουν», παρὰ τὴν θέλησίν τους, εἶναι …λογικό!!!
Καὶ κατὰ πῶς φαίνεται εἶναι ἀκόμη πιὸ …λογικὸ τὸ νὰ μᾶς καλοῦν νὰ ἀποκαταστήσουμε Ἐμεῖς τὶς δικές τους ζημίες καὶ νὰ πληρώσουμε ἐμεῖς γιὰ τὰ δικά τους ἐγκλήματα…Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...7Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...8
Μά πόσο μπορεῖ ἐπί τέλους νά ἀποτιμηθῇ ὁ πόνος;
Πόσο κοστίζει τό αἷμα πού ῥέει;
Κι ὅλα αὐτά δίχως ἐνοχές τά πραγματοποιοῦν; Δίχως ἀντίτιμον;;

Ὤ… Ναί!!!
Βλέπετε στὰ σχολεῖα τῆς νέας τάξεως τὸ πρῶτο ποὺ διδάσκονται οἱ μαθητές τους εἶναι τὸ …«δίκαιον τοῦ ἀποπληθυσμοῦ»!!!

Τρόφιμα, τὸ νέο μέσον ἀποπληθυσμοῦ!

Ἀποπληθυσμός, πείνα καὶ ἀναλφαβητισμὸς γιὰ τὰ παιδιά μας!!!

Κάθε ἐργαλεῖο ἀποπληθυσμοῦ εἶναι …ἐπιβραβεύσιμο!!!

Κι ὅλα αὐτὰ εἴπαμε…
Συμβαίνουν πάντα μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ, ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ διεπίστωσε κάποιαν ἐνοχὴ γιὰ αὐτοὺς ποὺ πράγματι εὐθύνονται!!!  Ἀλλά πῶς νά διαπιστώσῃ κάτι τέτοιο ἕνας ὀργανισμός, ὅταν τά κτίριά του καί οἱ ἐγκαταστάσεις του εὑρίσκονται ἐντός οἰκοπέδου ἰδιοκτησίας τῶν …ἐργοδοτῶν του (τῶν Rockefeller, ποὺ παραμένουν βιτρίνα τῶν Rothschild);Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...13

ΟΗΕ κατὰ …ἀντισημιτισμοῦ!

 Πρῶτα δῆλα δὴ  ἀφανίζουν μερικὲς ἐκατοντάδες χιλιάδες ἀμάχων, ἤ καὶ ἐκατομμύρια, καὶ μετὰ ἔρχεται ὁ ΟΗΕ νὰ μᾶς κουνήσῃ τὸ δάκτυλο γιὰ τὴν …ἀπανθρωπιά μας, ποὺ δὲν …περιθάλπουμε ὅσους ἀπέμειναν ζωντανοί!!!

Καὶ μόλις πιάσουν τὸ δικό μας χρῆμα στὰ χέρια τους σπεύδουν νὰ τὸ …«ἐπενδύσουν» καταλλήλως,  ἐξοπλίζοντας, μὲ τὰ  τελευταιάς τεχνολογίας τους ὅπλα, τὴν ISIS, ποὺ θὰ ἐξακολουθήση τὴν γενοκτονία!!!Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...14

ISIS made in USA

Αὐτοὶ γενοκτονοῦν τοὺς λαούς, ἀλλὰ σὲ ἐμᾶς στέλνουν τὸν λογαριασμὸ γιὰ τὶς …γενοκτονίες!!

Ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει ἐδῶ καὶ αἰῶνες…
Ἐξουσία, χρῆμα, ἡγεσίες ποὺ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τους, ἤ πωλοῦν πολύ, ἤ ξεπωλοῦν πάρα πολύ, τοὺς λαούς τους.

Ὅπως τώρα…

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...15
Ὅπως πάντα…

Κι ἐὰν κάποιες φορὲς ἐμφανίσθηκε κάποιος ἡγέτης, κι ἐδῶ κι ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ποὺ ἀγαποῦσε πραγματικὰ τὸν λαό του, συντόμως κατήντησε …σουβλάκι στὰ χέρια τους.
Ἔως …δεκάτης τρίτης γενεᾶς θὰ τὸν κυνηγοῦν!!!

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ πραγματοποιοῦνται ΟΛΕΣ οἱ γενοκτονίες...16
Ξέρουν αὐτοὶ νὰ τιμωροῦν καταλλήλως κάθε ἕναν ποὺ τοὺς ἀντιστέκεται.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply