Τό HDP στόχος ἐπιθέσεων στήν Τουρκία;

Πολλά γραφεία του Soro-HDP κόμματος έγιναν στόχος επιθέσεως (126 στόχοι αναφέρονται).

Τό HDP στόχος ἐπιθέσεων στήν Τουρκία;

Τὸ HDP χρηματοδοτείται από τον Soros και τις ΜΚΟ του κι ελέγχεται απόλυτα από εκτός Τουρκίας κέντρα.
Οι επιθέσεις που δέχθηκε, στα γραφεία του, ήταν αποτέλεσμα της όλο κι αυξανόμενης εντάσεως που δημιουργείται ανάμεσα στους Κούρδους και τους Τούρκους, με απώτερο σκοπό την δημιουργία Κουρδικού κράτους.
Κι όλα αυτά δεν γίνονται για το καλό των Κούρδων σίγουρα…
Ούτε και για το καλό των Τούρκων.

Σίγμα

Υ.Γ. Δεν θα μας έκανε εντύπωση όμως εάν μαθαίναμε πως κι αυτές οι επιθέσεις είναι οργανωμένες από τα ίδια κέντρα που ελέγχουν το HDP, διότι αν και έγιναν συγκρούσεις κι αναφέρονται τραυματισμοί, νεκροί (ακόμη) δεν υπάρχουν. 

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply