Ἡ σοβιετοποίησίς μας μόνον ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ἢλθε;

Ἡ σοβιετοποίησίς μας μόνον ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ἢλθε;Ὅταν θεσπίστηκε ἡ κατάσχεσις λογαριασμῶν ἄνω τῶν 1500 εὐρῶ, οἱ φόροι σὲ ἀπρόσοδα περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὰ τέλη ἐπιτηδεύματος, ἡ τεκμαρτὴ φορολόγησις γιὰ ὅσους ἔχουν παιδιά, ὑπῆρχαν ἀκόμη πολλοὶ μνημονιάκηδες, ποὺ θεωροῦσαν πὼς αὐτὰ γίνονται γιὰ νὰ ἔλθῆ ἡ ἀνάπτυξις.
Σεβαστό!
Ἡ βλακεία εἶναι ἀνίκητη καὶ ὑπερμεγέθης τοῦ σύμπαντος.

Σήμερα ποὺ φορολογοῦν τὰ σχολεῖα, τὸν τουρισμό, τὰ νησιὰ κλπ, ξαφνικὰ ὅλα εἶναι ἔργο ΣΥΡΙΖΑ.
Ὅλα τὰ προηγούμενα μέτρα σοβιετικῆες ἀπαλλοτριώσεως ἦσαν «φιλελεύθερα», γιὰ νὰ κρατήσουν ὄρθια τὴν μπατρίδα.
Γιὰ νὰ ἀνασυγκροτήσουν τὸν ντόπιο.

Πᾶρτε το ἀπόφαση μενουμευρωπάκηδες.
Τὸ πρόγραμμα διασώσεως, ἀνασυγκροτήσεως, μεταῤῥυθμίσεως, τὸ μνημόνιο 1-2-3-4, ἦσαν καὶ εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ ἐκκαθάρισις πρὶν τὸ λουκέτο.
Θὰ σᾶς πάρουν τὰ σώβρακα οἱ ἀλῆτες τῶν Βρυξελλῶν.
Μοίρασαν παρᾶδες γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις τους καὶ μόλις ἀπέτυχαν, ὄχι ἀπλᾶ δὲν χρεωκόπησαν, ἀλλὰ ζητοῦν καὶ τὰ ῤέστα.

Ἄντε… Ξυπνῆστε καμμία φορά…

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply