Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Σῶῤῥα …«κτυπᾶ κόκκινο»!!!

Κόκκινο ἔγραψα;
Ὄχι, λάθος. Κτυπᾶ συναγερμὸ διαρκῆ καὶ γιὰ ΟΛΟΥΣ μας, ποὺ ἡ παύσις του θὰ σημάνη μόνον ὅταν καταχωθῇ στὴν φυλακή, μαζὺ μὲ ὅλην τὴν συμμορία του!!!

Ὅσοι ἀκόμη, στοιχειωδῶς, αἰσθανόμεθα Ἕλληνες, ὀφείλουμε νὰ ἀντιδράσουμε σὲ αυτὴν τὴν διαβρωτικὴ προπαγάνδα, τοῦ ἀπένταρου «τρισεκατομμυριούχου», ὁ ὁποῖος, ἐπὶ πλέον, ἐκτὸς ποὺ μᾶς ἀποκαλεῖ ζῷα σὲ κάθε εὐκαιρία (δίχως νὰ ἀντιλαμβάνεται ἀπὸ ἀνθρωπολογία κι Ἀριστοτέλη φυσικά), τώρα ἔρχεται νὰ μᾶς καταργήσῃ, τσαμπουκαλίδικα ἀκόμη καὶ τὴν γλῶσσα μας.

Ποιός; Ὁ ἀστοιχείωτος ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ξεχωρίσῃ τὴν κατάληξιν τοῦ πληθυντικοῦ ἀπὸ τὴν κατάληξιν τοῦ ἑνικοῦ.

Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Σῶῤῥα ...«κτυπᾶ κόκκινο»!!!4

Ὁ ΑΝΘΕΛΛΗΝ Σῶῤῥας ἐπιτίθεται τώρα ΚΑΙ στὴν γλῶσσα μας!!!

Κι ὅσοι ἀκόμη στοιχειωδῶς ἀντιλαμβάνονται τὰ αὐτονόητα ὀφείλουν νὰ σηκωθοῦν καὶ νὰ ἀπαντήσουν καὶ νὰ δράσουν ἀναλόγως.
Ἀρκετὰ μὲ τὰ σκουπίδια ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, μολύνουν, παραμυθιάζουν, παρασύρουν, ἀποκοιμίζουν καὶ προτίθενται ἀκόμη καὶ νὰ …«ἐξαγοράσουν» (μὲ …ἀνύπαρκτα χρήματα) ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ λάβουν τὴν ἐξουσία,  δίδοντας χρόνο καὶ περιθώρια ὑπάρξεως στοὺς ἀπατεῶνες τῆς κάθε κυβερνήσεως.

Σῶῤῥας καί κυβέρνησις τά ἔχουν κάνει πλακάκια;

Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Σῶῤῥα ...«κτυπᾶ κόκκινο»!!!2

Ἐπεὶ δὴ ἡ ἠλιθιότης, ὅταν κτυπᾷ …«ταβάνι», καταντᾶ ἀπὸ ἐπικίνδυνη, ἔως πολὺ ἐπικίνδυνη, καλὸ θὰ ἦταν, σιγὰ σιγά, νὰ ἀρχίσουμε νὰ διαχωρίζουμε τὴν θέσιν μας ἀπὸ τὴν σαβούρα, τὴν σαπίλα καὶ τὴν βλακεία, ποὺ τώρα τελευταία ἔχει ἐξαπλωθεῖ ὁπουδήποτε.
Σαβούρα ποὺ μολύνει τὰ πάντα… Σαβούρα ποὺ διαβρώνει καὶ ἀποδεικνύει πὼς μερικὲς μαϊμοῦδες μποροῦν πολὺ εὔκολα, στὴν ἐποχή μας, νὰ παρασύρουν ὅσους ἀπελπισμένους, ἡμιμαθεῖς καὶ τελικῶς ἐπικινδύνους, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν δημοσία ἀσφάλεια καὶ εἰρήνη, κυκλοφοροῦν γύρω μας, μεγιστοποιώντας τὴν καταστροφή.
Διότι ὁ λύκος στὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται…

Συζήτησις μὲ ἕναν …σωῤῥο-ἕλληνα!!!

Ὅσοι ΔΕΝ εἶναι μέ τόν Σῶῤῥα εἶναι πρός …ἐξόντωσιν;

Διότι δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται…Ὁ ΑΝΘΕΛΛΗΝ Σῶῤῥας ἐπιτίθεται τώρα ΚΑΙ στὴν γλῶσσα μας!!!3

 

Οἱ «νεο-εθνο-σωτῆρες» ποὺ …ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ τοὺς Ἕλληνες!!!

Διότι ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἀπατεῶνες, οἱ μαυραγορῖτες καὶ οἱ ἐθνοκτόνοι εἶναι σήμερα ἐδῶ, πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάξουν καὶ τὴν τελευταία μας ἀνάσα, πρὸς ἴδιον ὄφελος.

Ἐμπλέκονται συνεργάτες τοῦ Σῶῤῥα στό σκάνδαλο μέ τόν ναό τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος;

Ἀλλὰ αὐτὰ ἀφοροῦν στοὺς …«σωτῆρες». (Βλέπε λαμπράκηδες, σῶῤῥες καὶ λοιποὺς …«χρηματοδότες» τοῦ τίποτα, ποὺ ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων «σωτηριῶν» μᾶς φέρνουν ΚΑΙ νέα κόμματα, ἀλλὰ καὶ νέες θρησκεῖες!!!)

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Οἱ κάθε εἴδους …«σωτῆρες» ὄμως ἐὰν δὲν βροῦν προθύμους «στρατηγούς»-«ἀξιωματικούς»-ὑποστηρικτές, γιὰ νὰ στελεχώσουν τοὺς μηχανισμούς τους καὶ νὰ κρατοῦν τὶς μάζες ἐν ὑπνώσει, χάνονται.
Κι ἔτσι οἱ πρόθυμοι-«στρατηγοί» – «ἀξιωματικοί»-προβατάρηδες, ποὺ πάντα ἐν ἀφθονίᾳ κυκλοφοροῦσαν γύρω μας, εἶναι ἐπίσης ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς παραπλανήσουν καὶ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν. Ὅπως δῆλα δὴ συνέβαινε πάντα…
Μόνον ποὺ τώρα ἀπὸ κομματάρχες μᾶς ξημέρωσαν …ἑλληναράδες!!!
(Μὲ ἤ χωρὶς …γενετικὴ ταὐτοποίησιν!!!)

Ποιοί εἶναι αὐτοί;
Ἀπὸ ἁπλοῖ πράκτορες, ποὺ ἀμείβονται πολὺ καλὰ ἀπὸ …πρεσβεῖες, ἔως …«ἰδεολόγοι» καὶ ἠλίθιοι.
Ἀπὸ ὅλα ἔχει ὁ …«στρατός» τους!!!
Κι ἀφήνοντας ἔξω ἀπὸ τὸν σημερινό μας σχολιασμὸ τοὺς καλὰ μισθοδοτημένους ἀπὸ πρεσβεῖες, διότι ἀπὸ μόνοι τους εἶναι εἰδικὴ κατηγορία, μᾶς μένουν οἱ …ἠλίθιοι, ποὺ εἶναι καὶ περισσότεροι καὶ ποὺ ἁπλῶς ἀναπαράγουν, ἀκρίτως, ὅποια σαχλαμάρα τοὺς ποῦν καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὴν ἐλαχίστη «κοινὴ λογική» γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ δούλεμα…
(Μήπως ξεχνᾶμε τίς παπαριές πού ἔλεγε ὁ Λαμπράκης γιά τόν Ὅμηρο καί τήν βλακεία τῶν ἀκροατῶν του, πού ὄχι μόνον δέν ἀντέδρασαν, μά τίς ἀναπαρήγαγαν ἐπί πλέον;)

Κι ἔτσι παρασύρουν κι ἄλλους στὴν ἀνοησία τους, ὑποσχόμενοι βουνὰ χρήματος, ποὺ ὅμως οὔτε ὁ …προβατάρης τους ἔχει κάπου δεῖ, μὰ οὔτε καὶ θὰ δῆ, ἐφ΄ ὅσον καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ὀβολὸ τῶν θυμάτων του, ἀλλά, κυρίως, ἔως σήμερα ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀφερέγγυος, ἐφ΄ ὅσον, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2014 ἀναμένουμε τὸ …χρῆμα τῆς διαστημικῆς του τεχνολογίας, ποὺ δὲν ἦλθε.

Ἡ Ἀμερικὴ δὲν θὰ πτωχεύση!!!

Μαζύ τά φάγατε ἈρτέΜΑΚΗ;;;

Στὶς ΗΠΑ ἔρχεται …ἄτακτη χρεωκοπία!!!

Ἀλλὰ καὶ στὸ ζήτημα τῶν μετοχῶν (ποὺ κατ’ αὐτὸν ἀξίζουν …δισεκατομμύρια ἤ τρισεκατομμύρια), ἔχει ἀποσυρθεῖ-παραιτηθεῖ δικαστικῶς. (Ἀναφέρομαι στὴν ὑπόθεσιν τῆς τραπέζης Ἀνατολῆς κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης…!!!)

Στὶς ΗΠΑ ἔρχεται …ἄτακτη χρεωκοπία!!!

Τί λέει γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τόν Σῶῤῤα ὁ δικηγόρος κ. Γιάννης Καραμιχάλης;

Γιατί οἱ ἑλληνικές ἀρχές δέν ἔχουν συλλάβει ἀκόμη τόν Σῶῤῥα;

Ἠλίθιοι ἀνθέλληνες (ἤ σκέτο ἠλίθιοι ἤ σκέτο ἀνθέλληνες) ποὺ ἀπομυζοῦν τὸν τελευταῖο ἱδρώτα τῶν Ἑλλήνων, ἀφήνοντάς τους ξέπνοους καὶ πεινασμένους.
Εἴπαμε… Πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται…

Καί καλά;
Πῶς γίνεται νά παραμένουν γύρω ἀπό αὐτούς τούς ἀπατεῶντες οἱ …ἀξιωματικοί δίχως χρῆμα;
Εὔκολη ἡ ἀπάντησις. Ὅταν μειώνονται τὰ περιθώρια ἐξαπατήσεως-κέρδους, λόγῳ οἰκονομικῆς στενότητος, τότε καὶ οἱ πρόθυμοι …«ἀξιωματικοί» γίνονται ἀκόμη πιὸ πρόθυμοι, φανατικοὶ καὶ ἐπιτήδειοι, ἐλπίζοντας (περισσότερο) στὰ πολλὰ καὶ ἀρκούμενοι ἀκόμη καὶ στὰ ψίχουλα. Πολλὲς φορὲς μάλιστα ἀπειλοῦν κι ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ τολμήσουν νὰ τοὺς ἀμφισβητήσουν, διότι τὴν σήμερον ἡμέρα οἱ τεμπέληδες καὶ οἱ γυμνοσάλιαγκες ἀπὸ τὰ ψίχουλα τῶν πολλῶν κορόιδων ἀναμένουν νὰ ἐπιβιώσουν….

Κύριε Γιάννη Καλογερόπουλε. Δὲν ἀρκεῖ νὰ φορᾷς παντελόνια. Πρέπει καὶ νὰ τὰ τιμᾷς!

Ἀλλά ἐμεῖς; Ἐμεῖς γιατί τούς ἀκολουθοῦμε;
Εὔκολη κι αὐτὴ ἡ ἀπάντησις.
Δὲν ἀκολουθοῦν ὅλοι μὰ μόνον οἱ …ἄστεγοι. Αὐτοὶ δῆλα δὴ ποὺ μὲ κάποιον τρόπο συνειδητοποίησαν πὼς μὲ τὸν κομματικὸ μηχανισμό, ποὺ ἔως τώρα ἰσχύει καὶ τοὺς περιέθαλπε, προκοπὴ δὲν βλέπουν.
Διότι τώρα οἱ βολεμένοι μειώνονται…
Διότι ὅταν κάποιος μὴ συγκροτημένος, ὡς προσωπικότης, ποὺ μία ζωὴ τὸν …«παρέσυραν» οἱ κομματαρχηγοί του ὁπουδήποτε, μὲ τὴν ὑπόσχεσιν νὰ τὸν βολέψουν, μελλοντικῶς, αὐτὸς μεταμορφωνόταν σὲ βασιλικότερον τοῦ βασιλέως.
Μὰ ἀκριβῶς αὐτὸς εἶναι σήμερα ὁ μέσος ἀκόλουθος-πιστός, ποὺ μονίμως λάθος ἐπιλογὲς ἔκανε καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ΔΕΝ γίνεται σήμερα νὰ μᾶς ξημέρωσε …σοφός!!!
Στὰ ψέμματα γαλουχήθηκε, τὰ ψέμματα ὑπεστήριξε καὶ τὰ ψέμματα μᾶς πουλᾶ καθημερινῶς…

Κι ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ πρόσωπα, ποὺ ἔως πρὸ μερικῶν ἐτῶν στελέχωναν τοὺς κομματικοὺς μηχανισμούς, ὡς χειροκροτητὲς καὶ πιστοὶ ψηφοφόροι, ἔρχονται τώρα νὰ στελεχώσουν τὶς στρατιὲς τῶν …«σωτήρων» ποὺ τυγχάνουν καὶ ἄφραγκοι …«τρισεκατομμυριοῦχοι»!!!
Διότι βεβαιωμένα ὁ ἴδιος ἀκριβῶς ὑποστηρικτὴς ὁπαδός, ποὺ ἔως πρὸ μερικῶν ἐτῶν χειροκροτοῦσε σαμαροβενιζελοπαπανδρεομπουμπούκια, σήμερα, ὀρφανεμένος κι …ἄστεγος, παραμένοντας πάντα ὀπαδὸς κατὰ βάθος, πασκίζει γιὰ ἀκόμη μία φορά, νὰ μᾶς τὸ παίξῃ  καὶ  …προβατάρης, ἀφυπνισμένος μὰ κυρίως …ἑλληναράς!!! (Ποῦ ἀκριβῶς κρυβόταν ὅταν ἡ Πατρίδα ἄρχισε νά ἁλώνεται; Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στὰ μνημονιακὰ ἔτη, ἀλλὰ πολὺ νωρίτερα…!!!)

Μὰ οὔτε γίνεται νὰ καθάρισε ἡ σκέψις των.
Οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν κρίσιν των.
Πολλῷ δὲν μᾶλλον εἶναι ἀδύνατον αὐτὰ τὰ πρόσωπα νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὸ κοινὸ καλό, ἐφ΄ ὅσον καλόμαθαν στὴν προβατοποιημένη συμπεριφορά, στὴν ὁπαδοσύνη καὶ στὴν ὁμαδοποίησιν.
Μόνον ποὺ τώρα, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸ παρελθόν, τὸ κόμμα τὸ ὀνομάζουν …κίνημα ἤ φορέα καὶ τὸν προβατάρη τους …«τρισεκατομμυριοῦχο» ἀπὸ ἀρχηγὸ (ἤ γραμματέα!!!).  

Ἐὰν ἔως τώρα ἦσαν ὅλοι αὐτοί, μία ζωή,  …πρόβατα ἐπὶ σφαγῇ ὁ σῶῤῥο-ὁπαδός, σήμερα ΔΕΝ γίνεται νὰ μᾶς ξημέρωσε …σωτήρας, ἀφυπνισμένος ἤ ἑλληναρᾶς…
Πρόβατο παραμένει, ἀπολύτως συνειδητῶς, διαχωρίζοντας τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες, ἐνᾦ παραλλήλως φιλοδοξεῖ ἴσως νὰ γίνῃ ἀκόμη καὶ …τσοπάνης!!!
Κι ὡς ἐλεγχόμενον …πρόβατον ὁ (προβατάρης του) Σῶῤῥας τὸν ἐλέγχει καὶ τὸν κατευθύνει ἀπολύτως, εἶτε γιατὶ τοῦ ἔταξε χρῆμα, εἶτε γιατὶ τοῦ ἔταξε ἐξουσίες, εἶτε ἀκόμη γιατὶ μέσα στὴν τόση ἀποσύνθεσιν βρῆκε τρόπους νὰ …ὑπάρχῃ!!!Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Σῶῤῥα ...«κτυπᾶ κόκκινο»!!!2

 

Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!

Διότι τοὐλάχιστον τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ πολλοὺς προβατάρηδες στὴν ἱστορία του, ποὺ μᾶς ὁδηγοῦσαν συνήθως σὲ καταστροφὲς καὶ ἐμφυλίους.
Μόνον ποὺ ὅσο κυλοῦν τὰ χρόνια οἱ προβατάρηδες γίνονται ὅλο καὶ πιὸ …γελοῖοι, πιὸ μικροί, πιὸ γύφτουλες…
Κι ἀκόμη χειρότερα, οἱ ἀκόλουθοι-ὁπαδοὶ ὅλο καὶ πιὸ ἐπικίνδυνοι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπειλοῦν ἀκόμη καὶ μὲ ἐμφυλιακὲς ῥήξεις καὶ ἀποσχίσεις περιοχῶν τῆς χώρας.
Μιλᾶμε γιὰ τὸν ἀπόλυτο φανατισμὸ καὶ τὴν ἀπόλυτο βλακεία…

Τὸ ψάρι, λέει ὁ λαός μας, βρωμᾶ ἀπὸ τὸ κεφάλι.
Ἐ, τὸ δικό μας …κεφάλι γέμισε πλέον μὲ σκουπίδια καὶ σκ@τ@!!!

Ἔχουμε μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν σελίδα, πολλὲς φορές, ἀποδείξει πὼς ἡ συμμορία τοῦ Σῶῤῥα ὑπάρχει μόνον καὶ μόνον διότι τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν «ἀνέχεται» τὴν ὕπαρξίν του.

Πολιτικοὶ ἀπατεῶνες καὶ παγκόσμια καταπιστεύματα.

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Ἀκόμη καὶ ο ἐλλαδέμπορας μπουμποῦκος στήριξε αὐτὴν τὴν παράστασιν, ἄν καὶ εἶχε στὰ χέρια του ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπεδείκνυαν τὴν ἀπάτη.
Κι ἔτσι τὸ μπιμπίκινον, μὲ τὴν μὴ ἐμφάνισίν του στὸ δικαστήριο, προσέφερε στὴν συμμορία τῶν ἀπατεώνων πιστώσεις χρόνου, γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύονται τοὺς πεπλανημένους καὶ τὰ θύματα, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ μέσα στὴν βο(Υ)λή τους ψηφίζουν ἐθνοκτόνα μνημόνια καὶ νεοταξίτικα νομοσχέδια.

«…Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στην Δικαιοσύνη κ. Παπαδόπουλε. Το νομικό τμήμα της Τραπέζης παρέπεμψε ήδη την υπόθεση στον εισαγγελέα….»

Ἄν ἦταν στὴν Ἀμερικὴ θὰ τὸν εἶχαν μαζέψη σὲ …πέντε ἡμέρες!!!

Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Σῶῤῥα ...«κτυπᾶ κόκκινο»!!!1

Ἐν μέσῳ κατρακύλας μνημονιακῆς, μὴ ἔχοντας διεξόδους ὁ μέσος Ἕλλην, ἀν τὶ νὰ σταθῇ στὰ πόδια του, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ μηδέν, ἀναζητᾶ νέους σωτῆρες, δίχως ὅμως νὰ ἔχῃ τὴν κρίσιν νὰ ἐξετάσῃ καὶ νὰ ἐρευνήσῃ τὰ προφανῆ. Εἶτε ἀπὸ φόβο, εἶτε ἀπὸ βλακεία, εἶτε ἀκόμη διότι ἐλπίζει πὼς ὁ ἴδιος θὰ ξεφύγη, σπεύδει νὰ στηρίξῃ ἀκόμη καὶ σκουπιδοφάγους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ὑποχρεωθῇ μόνος του νὰ ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του καὶ νὰ ἐπανεκκινήσῃ τὰ πάντα.
Κι ἔτσι οἱ στρατοὶ τῶν ἠλιθίων, τῶν ἀνθελλήνων, τῶν χειραγωγουμένων, πρὸς πάσα κατεύθυνσιν, αὐξάνονται καὶ οἱ τομὲς μεγαλώνουν.
Πολὺ φοβᾶμαι, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν θὰ καταλήξη τὸ σούργελο καὶ ἡ συμμορία του στὴν φυλακή, πὼς ἡ ἄνοδος θὰ εἶναι πιὸ κουραστικὴ ἀπὸ ὅσο θὰ ἀντέξουμε.

Γιὰ τὴν ὥρα, ἐὰν μᾶς ἔμεινε λίγη τσίπα ἤ συνείδησις ἤ ὑπευθυνότης ὀφείλουμε νὰ ἀπογυνμνώσουμε τὸν καραγκιόζη ἀπὸ τὰ …«ὅπλα» του καὶ τὶς βλακεῖες του.
Ἀρκετὰ ἔφαγε, ἀρκετὰ ἤπιε, εἰς βάρος τῶν κορόιδων.
Ὥρα νὰ λάβουν ΟΛΟΙ τους τὴν ἄγουσα γιὰ τὴν ψειῤῤοῦ.
Καὶ προσοχή.
Ὅπου τοὺς ἐπιτύχουμε νὰ μολύνουν τὴν γλῶσσα, ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ!!!

Φιλονόη

(Visited 246 times, 1 visits today)
Leave a Reply