Αἰτία βιασμοῦ τά ῥοῦχα της;

Τήν βίασες ἐπειδή σέ προκάλεσαν τά ῥοῦχα της;

Αἰτία βιασμοῦ τά ῥοῦχα της;

Θὰ ἔπρεπε νὰ σοῦ σπάσω τὰ μοῦτρα σου, ἐπειδὴ μὲ προκαλεῖ ἡ ἠλιθιότητά σου!

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 276 times, 1 visits today)
Leave a Reply