Γιὰ μία νέα Εὑρώπη…

Γιὰ μία νέα Εὑρώπη...Στὸ 0:40 ἡ Βarbara Spectre, μία ἑβραιο-ἀμερικανίδα μὲ εἰδικὴ ἀποστολὴ στὴν Σουηδία, ἀποκαλύπτει πῶς ὑλοποιεῖται τὸ σχέδιο Kalergi γιὰ μία νέα Εὐρώπη…

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 424 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιὰ μία νέα Εὑρώπη…

Leave a Reply