Κλοπὴ ποδηλάτου!!!

Παρακαλοῦμε ὅποιος γνωρίζει κάτι νὰ ἐπικοινωνήσῃ μὲ τὴν ἀστυνομία ἢ τὸν κύριο Δεσποτάκη ἢ  τὴν σελίδα ([email protected]αil.com) ἢ νὰ ἀφήσῃ σχόλιον.

 

Εὐχαριστοῦμε

ἐκ τοῦ Φιλονόη καὶ Φίλοι

Απὸ Λένορμαν, περιοχὴ Κολωνοῦ,
Ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα μοῦ ἔκλεψαν τὸ ποδήλατον,
τὸ ὁποῖον ἦταν κυριολεκτικῶς τὸ αὐτοκίνητόν μου….
Φαίνεται καθαρὰ ὁ ἅρπαγας.
Ἐὰν κάποιος τὸν γνωρίζει
ἄς ἐπικοινωνήσῃ μαζύ μου ἤ μὲ τὴν ἀστυνομία.

Δεσποτάκης Δημήτρης

(Visited 201 times, 1 visits today)
Leave a Reply