Ξεκινοῦν ἀπελάσεις «προσφύγων» πρός τήν Τουρκία;

Ἡ Frontex προεκήρυξε διαγωνισμὸ γιὰ τὴν μίσθωση τριῶν πλοίων μεταφορᾶς μεταναστῶν, ἀπὸ τὰ νησιά μας πρὸς τὴν Τουρκία, χωρητικότητος τοὐλάχιστον ἑκατὸ (100) ἀτόμων τὸ κάθε ἕνα, μὲ παρουσία ἰατροῦ καὶ παροχὴ catering, ὡς ἐξῆς:

Διάρκεια συμβάσεως δύο (2) ἔτη, μὲ δικαίωμα παρατάσεως ἕνα σὺν ἕνα (1+1) ἔτος:

  • 1ον πλοῖον: Μυτιλήνη – Δικελί, ἕνα δρομολόγιο ἑβδομαδιαίως, ποσὸν ἔως 2.000.000 εὐρῶ (γιὰ δύο ἔτη)
  • 2ον πλοῖον: Χίος – Τσεσμές, δύο δρομολόγια μηνιαίως, ποσὸν ἔως 1.000.000 εὐρῶ (γιὰ δύο ἔτη)
  • 3ον πλοῖον: Κῶς – Μιλᾶς (Gulluk) , δύο δρομολόγια μηνιαίως, ποσὸν 1.000.000 εὐρῶ (γιὰ δύο ἔτη).

Κατάθεσις προσφορῶν ἔως 14 Φεβρουαρίου 2017 (14-02-2017)
Ἄνοιγμα προσφορῶν στὶς 21 Φεβρουαρίου 2017 (21-02-2017)

etendering.ted.europa.eu/document/

(φορτῶστε τὸ ἀρχεῖον .zip, πατώντας δίπλα στὸ κομβίον «en» καὶ  κάνατε «extract» στὸν ὑπολογιστή σας, πληκτρολογώντας πρῶτα τὰ γράμματα ποὺ σᾶς ἐμφανίζει.)

Τὰ παραπάνω, φαίνεται νά ἐντάσσονται στόν γενικότερον σχεδιασμό γιὰ τὴν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν μας, ἀλλά καί στήν γενικοτέρα ἀλλαγή στάσεως τῆς Εὐρώπης;

 

 

(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply